onsdag 17 november 2021

Dagordning 211215

Äntligen är det dags för en fysisk nätverksträff! Vi ses i 21A345
Kaffe/te och smörgås serveras kl: 09,30. 


09,30–10,00 – Presentationsrunda och lite kort om vad som händer inom språkområdet i kommunen. 

10,00–10,45 – Nyheter från NCS och CSL.

10,45-12,00  – Arbete med återblick inför 10-årsjubileumet.

12,00-13,00  - RUC bjuder på gemensam lunch i Solsta in. 

13,00-14,00 – Fortsatt arbete inför 10-årsjubileumet. Om vi hinner kommer vi att diskutera den nya        kursplanen i svenska och dess kommentarmaterial. 

14,00-14,30 - Spaningar

14,30 – 15,00 – Utvecklingsarbete om återkoppling. Enbart för deltagande kommuner. 


Välkommen!

onsdag 13 oktober 2021

Obs! Ändrat datum

 Datum för nästa nätverksträff är ändrat till den 15/12 kl: 9,30-14,30 i 21A345 . 

torsdag 7 oktober 2021

Minnesanteckningar 211006

 Läsårets första nätverksträff genomfördes digitalt via Zoom. Presentation med länkar finns i vår box för nätverkets deltagare. Vi började dagen med en presentationsrunda och lite om vad som händer inom språkområdet i vår kommun just nu. Därefter hade dagen följande innehåll: 

Nyheter från NCS och CSL

- Inspirationswebbinarium om Läslyftet
- Läslyftet i förskolan förlängs from 2023.
- Reformer för att öka deltagandet i förskolan.
- Statsbidraget för ökad språkutveckling i svenska upphör 2022 och ersätts i stället av ett nytt samlat bidrag för förskolan.
- NCS-konferens 25-26/11
- ”En bro av poesi”, diktantologi som delas ut till samtliga elever i förskoleklass.
- Läslovet vecka 44.
- Stöd för implementering av de ändrade styrdokumenten.
- Stödpaket om läs- och skrivsvårigheter.
- Professionsprogram för förskollärare, lärare och rektorer.
- Resultatdialog 2021 på Karlstad Universitet.
- Ämneslärardagen 7/3
- CSL:s seminarieprogram.

Kommande datum
-
16/11 nätverksträff
- 25-26/11 NCS-konferens
- 17/2 nätverksträff (digitalt, förmiddagen)
- 17/5 nätverksträff

Vår blogg på Pedagog Värmland
Det finns mycket positivt hos våra huvudmän som vi kan dela med oss av. Tre deltagare ska fundera på innehåll för kommande inlägg.

Bokcirkel ”Skrivundervisningens grunder”
Vi diskuterade kapitel 5 och 12 och hade mycket bra samtal.

Samtal i mindre grupper om återkoppling utifrån föreläsningsdagen den 14/9 samt det arbete som försiggår i kommunerna.
Vi var mycket nöjda med innehållet under föreläsningsdagen. Alla som deltog fick med sig tankar och funderingar för att utveckla sitt eget arbete. I samtalen lyftes olika delar av föreläsningarna och dess omvandling till vår undervisningsvardag.

Planering inför firandet av SOL-nätverkets 10-årsjubileum
Nätverket arbetade fram ett förslag som ska diskuteras vidare tillsammans med RUC.

Spaningar

-          Boktips. Pojken, mullvaden, räven och hästen avCharlie MacKesy

-          Boktips. Lärare gör bokstavslådor.

-          Kurs på Linnéuniversitetet ”Från fonologisk medvetenhet till läsförståelse”.

-          Artikel i DN. ”Att läsa böcker man inte förstår är det viktigaste en människa kan göra” av Anna-Lena Laurén.

-          Den stora läsutmaningen för åk 4.

-          Boktips. Läsförståelse steg 1 för åk 7-9.

-          Boktips. Lektionsdesign av Helena Wallberg.

Nästa nätverksträff 16/11 9,30-14,30 på KaU. 
Under nästa nätverksträff kommer vi att göra en historisk tillbakablick över våra 10 år i nätverkets regi och sammanställa det. Vi kommer också att diskutera den nya kursplanen i svenska och dess kommentarmaterial.

 

Deltog gjorde:
Berit Andersson, Arvika
Malin Granström, Eda
Katarina Hellund-Eriksson, Filipstad
Ylva Säfström, Hagfors
Maria Carlsson, Hagfors
Marlene Andersson, Hammarö
Elisabeth Savefjord, Karlskoga
Anders Biörklund, Karlstad
Eva Tarander, Karlstad
Britt Hammarsten, Kil
Anna Börjesson, Säffle
Marie Gerke, Torsby
Anne P Göransson, Årjäng

onsdag 15 september 2021

Dagordning 211006

 Välkommen till läsårets första nätverksträff i SOL i Värmland. Även detta tillfälle blir digitalt. Zoom-länk mailas ut till nätverkets deltagare ett par dagar före mötet. 

8,30 – 9,00 – Presentationsrunda och nuläge kring språk-, läs- och skrivutveckling hos våra huvudmän.

9,00-9,40 – Nyheter från NCS och CSL.

9,40-10,00 – Paus

10,00-10,30 – Bokcirkel nästa kapitel i skrivundervisningens grunder, Kap 5 och 12. Diskussion i mindre grupper. Ta med några punkter från varje kapitel som du önskar diskutera.

10,30-10,50 – Samtal om återkoppling utifrån föreläsningsdagen den 14/9 i mindre grupper.

11,00-11,30 - SOL 10 år! Hur ska vi fira?

11,30-12,00 – Spaningar

12,00-13,00 - Lunch

13,00-14,00 – Utvecklingsarbete om återkoppling. Endast för deltagande kommuner. 
onsdag 19 maj 2021

Minnesanteckningar 210511

 Vi började nätverksträffen med en runda där var och en fick berätta något positivt från språkområdet från sin huvudman. Vi kan konstatera att det händer så många bra saker i vår region och det är väldigt positivt.

Nyheter från Skolverket i korthet. Mer information finns för nätverkets deltagare via en presentation på vår box.
- Skolverket och SPSM har samlat allt material inom läsa-, skriva-, räknagarantin på en plats. Mycket lättåskådligt och lättmanövrerat.
- Skolverket har kommit ut med ett frivilligt kompletterande stöd inför kartläggningen av flerspråkiga elever i förskoleklass.
- Skolverket har fått fortsatt uppdrag att organisera för Läslyftet. I och med det har man gjort ändringar i upplägget, bland annat så har man ändrat på utbildningstakten. Från att man tidigare ska ha genomfört 16 delar på ett läsår så är det nu 8 delar. Man belyser även moment C än mer och uppmanar deltagare att gärna göra om moment C flera gånger innan man går vidare till nästa del. Om man vill genomföra Läslyftet med statsbidrag (för åk F-3) så har man vissa moduler att välja på som är riktade till läsa-, skriva-, räknagarantin.
- Det har även kommit ut med en ny skrift ”Planera och organisera för Läslyftet”, som kan vara ett stöd när man planerar för Läslyftet.
- Skolverket genomför ”Handleda vidare” för handledare i förskolan som även kommer att handleda grupper under nästa läsår. Mer information finns på Lärportalen under handledarfliken.
- Skolverket kommer att genomföra utbildningar för förskollärare i förskoleklass. Anmälan har gått ut men det kommer säkerligen fler tillfällen framöver.
- De nya kommentarmaterialen för grundskolans ämnen ligger ute på Skolverkets hemsida. Mer ämnesfördjupande material kommer i slutet av september.
- Information om några nya avhandlingar och rapporter.
- Information om Skolforskningsinstitutets beviljade medel för forskning.
- Fram till den 1/6 kan huvudmän ansöka om statsbidrag för att främja praktiknära forskning.
- Skolverket har fått ett uppdrag att se över insatser för att stärka barns och elevers läsande. Det kommer att utformas stöd på olika sätt för att stödja skolors och huvudmäns arbete med detta. Vi återkommer till detta på kommande nätverksträffar.
- Poesiantologin ”En bro av poesi” kommer att delas ut till samtliga elever i förskoleklass till hösten. Det kommer även en klassuppsättning till varje skola för att kunna arbeta med poesi även i andra årskurser och kommande läsår.

Nyheter från CSL
- Nästa ämneslärardag kommer äga rum 7 mars 2022 och målgruppen då kommer att vara gymnasielärare.

SOL fyller 10 år i höst.
- Vi diskuterade olika möjligheter att uppmärksamma detta och vi kommer att återkomma till det på kommande nätverksträff.

Vår blogg på Pedagog Värmland.
- Nästa reportage som vi publicerar på vår blogg från vår ”Värmland runt-turné” blir från Kil där det finns mycket positivt att berätta just nu.

Kompetensutveckling om återkoppling
- Eda, Filipstad, Hagfors, Hammarö och Sunne deltar.
- Uppstart den 14/9 med en föreläsningsdag där alla är välkomna att delta. Anmälan har skickats ut till skolchefer och deltagare i nätverket.
- Symposium där deltagande kommuner berättar om sitt lärande och sina reflektioner blir i september 2022.

Bokcirkel ”Skrivundervisningens grunder”. Diskussion utifrån valda kapitel i mindre grupper.

Elisabeth Savefjord berättade om Karlskogas läsplan för åk 4-6 som precis sjösatts. Mer information om läsplanen finns i nätverkets box.

Spaningar
- Högläsning – didaktik för språk-, läs- och skrivutveckling av Tarja Alatalo.
- Formativ undervisning av Åsa Hirsch.
- Pojken, mullvaden, räven och hästen av Charlie MacKesy
- Läromedlet Klara svenskan. Nytt för lågstadiet.
- Föreläsaren Karin Herlitz. Mycket bra för högstadiet.
- Språk- och kunskapsutvecklande undervisning av Karin Pettersson.
- Karin Rönnermans aktionsforskning. Finns även äldre litteratur. 
- ”Drama för unga” från Sveriges radio.
- Maria Björsells blogg.
- God lärmiljö för alla av Anna Borg
- Läsinlärning i sju steg.

Kommande datum:
- 14/9 En dag om återkoppling (anmälan har gått ut via mail)
- 6/10 SOL i Värmland
- 16/11 SOL i Värmland
- 25-26/11 NCS-konferens (digital)

Till nästa gång den 6/10 ska vi:
- Diskutera den nya publikationen från Skolverket om språk-, läs- och skrivutvecklaren. Länk mailas ut till deltagarna så fort den är publicerad.
- Bokcirkel ”Skrivundervisningens grunder” kapitel 5 och 12.
- Fördjupning om språkarbetet hos ett par av våra huvudmän. Återkommer med förfrågan i höst.

Material från våra träffar sparas i vår box.

Deltagande:
Berit Andersson, Arvika
Malin Granström, Eda
Katarina Hellund Eriksson, Filipstad
Ylva Säfström, Hagfors
Maria Carlsson, Hagfors
Marlene Andersson, Hammarö
Elisabeth Savefjord, Karlskoga
Anders Biörklund, Karlstad
Eva Tarander, Karlstad
Britt Hammarsten, Kil
Ulrica Kyrk, Sunne
Anna Börjesson, Säffle
Marie Gerke, Torsby
Anne P Göransson, Årjäng

onsdag 14 april 2021

Dagordning 210511

 Digitalt möte via zoom. Länk skickas ut till nätverkets deltagare ett par dagar före mötet. 


8,30-9,00 Presentation och vad som händer inom språkområdet i din kommun just nu.

9,00-9,30 Nyheter inom språkområdet samt info om utvecklingsarbetet.

9,30-9,50 Paus

9,50-10,10 Bokcirkel kapitel 8 och 9 i boken ”Skrivundervisningens grunder”. Ta med tre punkter i varje kapitel som du önskar diskutera i mindre grupper.

10,10-10,45 Elisabeth Savefjord presenterar Karlskoga kommuns läsplan.

10,45-11,00 Spaningar och avslutning.

11,00-12,00 Kollegiala diskussioner inför planering av utvecklingsprojekt (endast för deltagare i Återkopplingsprojektet).

12,00-13,00 Lunch

13,00-14,00 Monica Evermark RUC om ”Processledarens roll” inför uppstart av utvecklingsprojekt. (endast för deltagare i Återkopplingsprojektet).


Välkommen!

måndag 22 februari 2021

Minnesanteckningar 210217

 

Nyheter från NCS

- Skolverket har publicerat en dialogduk som stöd för arbetet med läsa-, skriva-, räknagarantin.
- Den 22/2 publiceras ett nytt material för förskoleklass på Skolverkets hemsida. Ett stödmaterial för arbete med elever som är ny i förskoleklass och nybörjare i det svenska språket.
- Ht-21 kommer alla elever i förskoleklass få ett eget ex av poesiantologin ”En bro av poesi”. I samband med detta kommer också en ny artikel i Läslyftet som kan användas som stöd i arbetet.
- Skolverket har fått ett uppdrag att arrangera Läslyftet med statsbidrag för F-3 under kommande läsår samt läsåret därpå.
- Ny utbildningsomgång i ”Leda kollegialt lärande”.
- I höst finns det möjlighet för lärledare i förskolan att delta på en utbildningsdag ”Handleda vidare i förskolan”. Ansökan öppen 20/4-20/5 på webben. Håll utkik efter mer information i Lärportalen under handledarfliken. 
- Nytt på Läslyftet: Artiklar om muntligt berättande för förskola-åk 3 samt förskoleklass-åk 9. Det har även publicerats en artikel om film i förskolan.
- Ny publikation ”Att planera, bedöma och ge återkoppling”. Passar bra i implementeringsarbetet med de nya kursplanerna.
- De nya kursplanerna börjar gälla 1/7 2022. Här kan du läsa mer.
- Skolverket har uppdaterat sina forskningssidor. Ni hittar dem här.
- Skolforskningsinstitutet har en publikation som heter ”Hur ska man veta vad forskningen säger?”.
- Ifous fokuserar: ”Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?
- Ny forskning – En kombination av faktorer ökar risken för låga språkkunskaper.
- Ny forskning – Talrytmen påverkar gruppspråkets status.
- Nytt föräldramaterial från Bokstart.

Kort genomgång av Skolbiblioteksutredningen samt samtal runt det. Presentation för deltagarna ligger i vår box.

Kommande datum:

- 9/3 Information på zoom av Michael Tengberg och Marie Wejrum om deras kommande forskningsprojekt. Inbjudan utskickad via mail. 
- 11/5 SOL i Värmland (8,30-12,00, digitalt via zoom)
- 24-25/11 NCS-konferens, digitalt. Fokus på erfarenhetsutbyte varvat med föreläsningar. Mer information i vårens nyhetsbrev från NCS.

Pedagog Värmland

- Reportaget från Sunne kommun hittar ni här.
- Vi kommer att göra egna korta intervjureportage från våra huvudmän framöver. Mall och ytterligare information är skickad på mail till deltagarna i nätverket.Nyheter från CSL

- Se CSL:s seminarieprogram.
Observera att det är information om poesiantologin som ska delas ut i förskoleklass den 29/4.
- CSL har en facebook-grupp. Intresserade kan söka rätt på den och gå med.
- Det blir fortsatta ULF-projekt i Karlstad fram till 2024.

Utvecklingsarbete

- Vi tittade på det förslag som en arbetsgrupp (Eda, Karlstad, Filipstad, Hagfors och Hammarö) tagit fram. Diskuterade det vidare i mindre grupper och därefter gemensamt.
- Man kan se att det kan vara olika svårt att genomföra arbetet i olika kommuner beroende på redan planerade utvecklingsarbeten.
- Nätverksledaren informerade skolcheferna om arbetet den 19/2 och uppmanar alla deltagare i nätverket att höra av sig till sin skolchef för diskussion kring sin egen kommun.
- Senast den ¼ ska varje deltagare informera nätverksledaren om man ska delta i utvecklingsarbetet eller inte.
- Information om utvecklingsarbetet ligger i vår box.

LISA-PLOT

- Eva Tarander (Karlstad), Anders Biörklund (Karlstad), Britt Hammarsten (Kil), Malin Granström (Eda) samt Elisabeth Savefjord (Karlskoga) berättade om upplägget för LISA-PLOT.
- Nätverket fick se en film om återkoppling och prova att göra en bedömning utifrån kriterierna. Gemensam diskussion efteråt.
- Vi fick också ta del av deltagande huvudmäns erfarenheter utifrån LISA-PLOT.

Bokcirkel

- Vi hade läst kapitel 4 och 14 i boken ”Skrivundervisningens grunder” och valt ut tre punkter var att diskutera.
- Diskussion i mindre grupper.

Spaningar

- Bok - Barbro Westlund "Att undervisa för livslångt lärande"
- Bok - Jenny Edvardsson "Digital kompetens i svenskundervisningen" och "Guide till boksamtal med ovana läsare". Till nästa nätverksträff 11/5:

- Läsa kapitel 8 och 9 i boken ”Skrivundervisningens grunder”.
- Läsa Skolverkets publikation om språk-, läs- och skrivutvecklare. Återkommer med länk när den publicerats.Deltagande

Berit Andersson, Arvika
Malin Granström, Eda
Katarina Hellund-Eriksson, Filipstad
Ylva Säfström, Hagfors
Maria Carlsson, Hagfors
Marlene Andersson, Hammarö
Elisabeth Savefjord, Karlskoga
Anders Biörklund, Karlstad
Eva Tarander, Karlstad
Britt Hammarsten, Kil
Annika Edvinsson, Munkfors
Ulrika Kyrk, Sunne
Anna Börjesson, Säffle
Marie Gerke, Torsby