onsdag 28 mars 2012

Författarskola

Jag har blivit kontaktad av Veronica Grönte, författare till skrivhandledningen Pennvässaren och ledare för skrivkurser. Hon erbjuder fortbildning för pedagoger med fokus på att "utveckla ditt eget och dina elevers skrivande till nästa nivå". Du kan läsa mer på:
http://www.forfattarskola.se

Har någon av er i nätverket erfarenhet av läromedlet eller kursen? Hör gärna av er till mig i så fall.

onsdag 21 mars 2012

Anmälan träff 14 maj snarast

När vi träffas den 14 maj är ett tema "svenska och matematik i samspel" och vi läs- och skrivutvecklare har ju bestämt att bjuda med oss kommunens matematikutvecklare till den här träffen. Jag behöver därför veta hur många som kommer från varje kommun och ber er anmäla vilka som kommer via kommentarsfältet här nedan. På så sätt får vi allt samlat på ett ställe, vilket underlättar.

Tack på förhand!

måndag 5 mars 2012

NCS höstkonferens

Datum för NCS konferens för språk-, läs- och skrivutvecklare är fastställt till tisdag 20 november 2012. Platsen är Stockholm och lokal Hilton slussen. Boka in i kalendern redan nu!

fredag 2 mars 2012

Negativ självbild - hinder för läsframgång

Intressant intervju med professor Karin Taube som, förutom sambandet mellan självbild och läsförmåga, handlar om PISA, jämförelser mellan de nordiska länderna samt förklaringar till de finska framgångarna.http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/specialpedagogik/professorsintervjuer/negativ-sjalvbild-blir-ett-hinder-for-ungas-lasframgang-1.168362