torsdag 29 januari 2015

Nätverksträff 3 februari

Nu är det klart med lokal. Vi ska vara i 11-huset denna gång, närmare bestämt sal 11A316.

Se tidigare inlägg för dagordning.

CSL-dagen, tisdag 9 juni, 2015

Mer information och anmälningslänk kommer på hemsidan http://www.kau.se/csl
Sista anmälningsdag är 22 maj.

måndag 26 januari 2015

Skolverkets filmer om språk i alla ämnen

Skolverkets första del i serien "Språk i alla ämnen"  passar kanske bra som en introduktion till språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på skolan eller i arbetslaget?


Det handlar både om strukturerna och om lärarna

”Nu har forskningen kommit fram till vad som är den viktigaste orsaken till att resultaten i skolan sjunker. Det är lärarna som är orsaken.” Detta mötte en rektor sin pedagogiska personal med i aulan första dagen på vårterminen. 

Detta att lärarna är den enskilt viktigaste faktorn för hur elever lyckas med sina studier möts man ideligen av från politiker, skolledare och journalister, ofta med en hänvisning till olika forskningsrapporter. Detta ska inte handla om att det vi lärare gör inte är viktigt, heller inte att vår roll kan vara avgörande för elevers måluppfyllelse, men jag vill diskutera om det är den enskilt viktigaste faktorn för hur skolan lyckas med de mål som satts upp.

torsdag 22 januari 2015

Titta på Läslyftets webbinarium

 Titta på korta presentationer om Läslyftet och få svar på vanliga frågor som:
- Varför riktar sig Läslyftet till lärare i alla ämnen?
- Vilket är det bästa sättet att planera och organisera arbetet i Läslyftet? 

https://skolverket.adobeconnect.com/_a1155067572/laslyftet/

torsdag 15 januari 2015

Dagordning nätverksträff 3 februari

Vi träffas kl 9.30-14.30 på Karlstads universitet. Lokal meddelas senare.

Marie Wejrum inleder och berättar om arbetet med den modul Karlstad universitet tar fram till Läslyftet (Läsförståelse och sakprosa). Sen tar vi en längre kaffepaus  då de som anmält intresse för att delta i modulen pratar vidare med Marie och bokar tider. Efter kaffet fortsätter vi vårt arbete med genrepedagogik. Diskussion i grupper utifrån läsloggar, filmer från Rinkeby och planering inför studiebesöket och kommande nätverksträffar ska vi också hinna med innan vi slutar.

fredag 9 januari 2015

RUCs nyhetsbrev januari 2015

RUC är ett formaliserat nätverk mellan universitetet och kommunerna i regionen. Nätverkets syfte är att genom gemensam verksamhet utveckla och fördjupa det för parterna angelägna arbetet med skolutveckling, lärarutbildning och forskning. Prioriterade mål för 2015 är att forskning ska nå förskolans och skolans verksamma och att skolans och förskolans frågor ska nå forskningen. 

Forskning på film
Forskningsnytt på 5 minuter. Nya avhandlingar från Karlstads universitet i kort format. Kolla filmerna där Ebba Hildén och Ola Lindholm berättar om sin forskning från förskola och gymnasium. De arbetar i Karlstads kommun och har genomfört sin forskarutbildning vid Institutionen för pedagogiska studier vid Karlstads universitet.
        Ebba Hildén: Kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen i fri lek - meningsskapande genom den levda kroppen Till filmen
Ola Lindholm: Ögonblick i klassrummet - samtal och interaktion om elevers fotografier på gymnasiet
Till filmen
Fler filmer är på gång.

torsdag 8 januari 2015

Webbinarium om Läslyftet

Webbinarium om Läslyftet

Välkommen att delta i Läslyftets webbinarium 12 januari kl 15-16.15

För dig som vill veta mer om Läslyftet! Vi kommer att ge en kort presentation av Läslyftet och bland annat svara på följande frågor:
  • Vad är syftet med Läslyftet?
  • Hur fungerar fortbildningsmodellen?
  • Vad är moduler?
  • Vem kan ta del av Läslyftet?
  • Vad gör en handledare?
  • Hur är det bäst att planera och organisera arbetet i Läslyftet?
Du har även chans att ställa egna frågor. Webbinariet riktar sig till dig som jobbar i skolan.  Kom ihåg att sista dag för huvudmän inom grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola och förskoleklass att ansöka om statsbidrag för att delta i Läslyftet är den 23 januari!

tisdag 6 januari 2015

Kompetensutveckling språk i alla ämnen

Mälardalens högskola har i samarbete med Skolverket under tre terminer genomfört en kompetensutvecklingsinsats. Insatsen har bland annat syftat till att stärka kommuners och skolors arbete med språk- och kunskapsutvecklande undervisning.

De deltagande lärarna vittnar om en ökad medvetenhet om språkets betydelse i undervisningen. Lärarna har i högre utsträckning utgått från elevernas språk och behov i sin undervisning. Olika modeller för bland annat lässtrategier har också använts. Några upplever att eleverna har blivit mer delaktiga.  Eleverna har också fått större möjlighet att använda språket i fler sammanhang och på ett mer varierat sätt än tidigare. 
http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sprak/ncs/reportage/sprak-i-alla-amnen-for-alla-elever-1.228161

Årets skolbbliotek

Årets skolbibliotek 2014 finns på Centrumskolan i Växjö. Här har skolbiblioteket en nyckelroll i undervisningen och i lärarnas kollegiala samverkan. I år utsågs dessutom Växjö kommun till Årets bibliotek, bland annat för deras målmedvetna arbete med skolbiblioteken.

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/skolbibliotek/sa-gor-andra/arets-skolbibliotek-fungerar-som-ett-nav-for-battre-undervisning-1.227803