fredag 12 september 2014

Kommande nätverksträffar

Kl 9.30-14.30 på Karlstads universitet följande datum:

Torsdag 23 oktober: nätverksträff med tema ”språk i alla ämnen”
Onsdag 10 december: nätverksträff med tema ”språk i alla ämnen”
Tisdag 3 februari: nätverksträff med tema ”språk i alla ämnen”
Torsdag 12 mars: Studiebesök Knutbyskolan, Rinkeby
Ej fastställt datum april/maj: utvärdering  ”språk i alla ämnen” och planer för nästa läsår


Film "En läsande klass"

Pedagog Värmland filmade Martin Widmarks och Malin Gonzales föreläsning och filmen kan ni se via länken nedan

tisdag 9 september 2014

"En läsande klass" 11 september

SOL i Värmland och RUC bjuder in till föreläsningen "En läsande klass".

Kl 14.00-16.00
Sundstagymnasiets aula 
Föreläsare: Martin Widmark och Malin Gonzalez

mer information
anmälan

fredag 5 september 2014

Minnesanteckningar 1 september 2014

Vi fick besök från Pedagog Värmland, bestämde fokus för läsårets nätverksträffar och hann också med några spaningar.

Språk-, läs- och skrivutvecklare - en resurs för ökad kvalitet i undervisningen

Stödmaterialet beskriver hur en ämnes- och processkunnig utvecklare, en språk-, läs- och skrivutvecklare, kan bidra till ett långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete i syfte att utveckla en undervisning som främjar alla barns och elevers språkliga och kommunikativa utveckling.
Stödmaterialet som pdf

Forskningscirkel i Stockholms stad

I Stockholms stad har det under läsåret 2013/2014 pågått en forskningscirkel med temat ”Litteracitet-Multimodalitet- Framgångsfaktorer”. I Läs- och språksatsningens blogg, där utvecklingslärare Toura Hägnesten skriver, presenteras arbetet som pågått på några av stadens skolor under läsåret.

http://pedagogstockholmblogg.se/tourahagnesten/2014/06/05/combon-praxis-forskning-gjorde-skillnad/

Särskilt begåvade elever ska stimuleras

Alla elever har rätt att nå så långt som möjligt i skolan, även särskilt begåvade elever. Därför har regeringen beslutat att ge Skolverket i uppdrag att stödja skolors arbete med dessa elever.

http://www.regeringen.se/sb/d/18270/a/245951

Nordisk barn- och ungdomskulturfestival

DIGITALA SPÅR 2.0 är temat för årets Nordiska barn- & ungdomskulturfestival I Sunne. Vi vill skapa en större kunskap om hur barn och ungas kreativa förmågor utvecklas i relation till deras omvärld.

Plats: Selma/Spa i Sunne
Start: tisdag 28 oktober kl.10.00
Avslut: onsdag 29 oktober kl.13.30

http://kultur-i-skolan.regionvarmland.se/nordisk-barn-och-ungdomskulturfestival