torsdag 12 juni 2014

RUCs Nyhetsbrev


juni 2014
.
.
Tillsammans med Karlstads universitet och 19 samverkanskommuner fortsätter RUC verka för att forskning ska nå förskolans och skolans verksamma och att skolans och förskolans frågor ska nå forskningen.
.
.
Några hållpunkter inför ht 2014 

Läsförståelse och läsundervisning 2014-2015
I maj startade 250 lärare kompetensutveckling inom området Läsförståelse och läsundervisning 2014-2015. Föreläsare den första dagen var Ann Boglind, Göteborgs universitet. Läsförståelse och läsundervisning 2014-2015handlar om aktuell forskning som tillämpas i egen undervisning, och ”det man varit med om” reflekterar man kring. Struktur med gemensamma seminariedagar på Karlstads universitet samt lärgrupper med lärledare och projektansvariga rektorer i den egna kommunen bidrar till möjlighet för hållbar skolutveckling. Läs mer

Nordisk Barn – och ungdomsfestival 2014 i Sunne ”Digitala spår 2.0”Start: tisdag 28 oktober  kl.10.00             Plats: Selma /Spa+ i Sunne
Avslut: onsdag 29 oktober kl.13.30

onsdag 4 juni 2014

Tips från UR!


Åsa Hemborg på UR skickade míg denna lilla goda lista...

En ny tv-serie heter ”Språket bär kunskapen” och är 2 x 30 min om språkutvecklande undervisning inom NO-ämnena. Vi får följa en coaching-process mellan en SVA-lärare och en NO-lärare på Trädgårdsstadsskolan i Botkyrka. Serien är redan väldigt spridd inom sociala nätverk trots att den inte ens har sänts ännu…, men ligger alltså ute via UR.se

Den andra heter ”Strategier för läsförståelse och är 7 x 10 min om olika sätt man kan arbeta med lässtrategier i sin undervisning för ökad läsförståelse. Och började sändas igår.

Och så en temasida för pedagoger med olika klipp och perspektiv som syftar till att också få igång samtal och tankar om den egna undervisningen.

Sedan har det ju så klart kommit ett gäng serier inom både radio och tv som riktar sig till barn och ungdomar. Kolla in exempelvis via denna samlingsslänk inom ämnet svenska.


tisdag 3 juni 2014

En läsande klass, 11 september

Torsdag de 11 september kl. 14-16  föreläser Martin Widmark och Malin Gonzalez från projektet En läsande klass på Karlstads universitet. Anmälan sker via RUC, så håll utkik på deras hemsida!

Minnesanteckningar "solivärmland" 5 maj

Först fick vi besök av forskarna Michael Tengberg och Christina Olin-Scheller. De berättade om sitt forskningsprojekt "Läsa mellan raderna". De har, tillsammans med lärare, prövat ett flertal lässtrategier och mätt effekten.  Den första interventionen avsåg läsning av noveller och lässtrategier anpassade till skönlitteratur. Den senaste interventionen avsåg läsning av argumenterande text och det var den studien de presenterade på mötet.