onsdag 24 april 2013

Minnesanteckningar nätverksträff 22 april

En givande och intensiv dag som innehöll diskussioner om allt från konferens om läsundervisning den 3 oktober till ”reading to learn” till systematiskt kvalitetsarbete till nationella prov och mycket mer.

Lästräning lika viktigt som idrottsträning

Saxat ur Johan Unenges debattatikel i LitteraturMagazinet:

Idag är det självklart att man skjutsar sina barn till träningen. En del med drömmen om att det sitter en blivande världsmästare i baksätet. Och en sak tycks alla vara övertygade om: Träning ger färdighet.

Men hur gör vi med läsning? När barnen är små är det självklart att läsa sagor. Jag började innan de kunde prata. Plötsligt börjar barnen skriva bokstäver, sitt namn, läsa på skyltar. Högläsningen är inte längre samma sak. Barnet kan ju själv. Och skolan tar ju hand om svenskundervisningen. Och äntligen kan man se på ett helt teveprogram. Där händer något. Den där kopplingen mellan övning och färdighet verkar helt bortblåst.

Läs hela artikeln:
http://www.litteraturmagazinet.se/opinion/johan-unenge-efterlyser

Rubrik på konferensen 3 oktober

Jag har fått in några förslag på rubriker på konferensen den 3 oktober. Temat är alltså läsförståelse och föreläsarna är Barbro Westlund och Martin Widmark. Rubriken ska visa vad det handlar om, men inte vara för lång. Rösta på något av följande förslag eller bearbeta och gör om förslagen till något ännu bättre:


Läsa för att förstå
Läsutveckling - en demokratisk rättighet
Läsförståelse i teori och praktik En lärardag för lärare som vill undervisa i läsförståelse
Hur gör en expertläsare? En lärardag med teori och praktik för undervisningen i läsförståelse
Läsförståelse för livet
Konferens om läsutveckling

måndag 15 april 2013

Pojkar läser bara om män läser?


Det är inte skolans fel att pojkars läsförmåga försämras. Pojkar läser ogärna skönlitteratur eftersom det anses omanligt, men därmed får de svårare att förstå andra människor, skriver Gunilla Molloy.

Läs Gunilla Molloys debattartikel:
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/pojkar-laser-bara-om-man-ocksa-laser

lördag 13 april 2013

Dagordning 22 april

Hus 21 och rum 21 E 415  (obs!!!)

kl. 9-11 Runda och spaning
Varje nätverksdeltagare förbereder en kort punkt. Det kan vara en "spaning", en fråga, något man vill diskutera eller något man vill berätta.  Det kan handla om den egna verksamheten i kommunen, en ny forskningsartikel, en fråga man brinner för eller  ...

kl. 11-12 Språk-, läs- och skrivutvecklarens roll i det systematiska kvalitetsarbetet i Kalrskoga
Pia Lundström berättar hur  hon stämmer av, analyserar och följer upp.

kl. 12-13 Lunch

Kl. 13-14 Cecilia Lundqvist Hahne och systematiskt kvalitetsarbete
Rektor i Arvika som kan tänka sig att handleda oss i detta kommer och besöker oss. Förbered gärna frågor. Fundera även igenom vad ni inom språk, läs och skriv och systematiskt kvalitetsarbete ni vill jobba mer med och hur!

kl. 14-15
Hur vill vi gå vidare med konferens och handledning?
Nästa möte?
Övrigt?

tisdag 9 april 2013

Teckenspråksdag


RUC välkomnar till en heldag om teckenspråk!

Den 16 maj 2013, kl 9.00 - 16.00
Lokal: Karlstads universitet, 1B306 Fryxell

Kursledare Carin Roos
Teckenspråksdagen gäller dig som inte vet så mycket om svenskt teckenspråk (SSL) eller om Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK) eller om Tecken som stöd (TSS). Vad är skillnaderna och hur kan man använda tecken? Vad säger forskningen om nyttan av att använda tecken och för vilka barn är det bra?
Förmiddagen ägnar vi åt att reda ut dessa frågor och en del begrepp kring SSL, TAKK och TSS.
Eftermiddagen ska vi jobba praktiskt med att lära några grunder i teckenutförande (teckenuttal) och vi övar lite tecken.
Målet med teckenspråksdagen är att få grundläggande kunskaper om teckenanvändning och få en möjlighet att prova att utföra.
 Till anmälan

tisdag 2 april 2013

Utmärkt undervisning


Boken ”Utmärkt undervisning” är en översiktskarta som gör det lättare att få en överblick över de senaste två decenniernas skolforskning. Syftet med Jan Håkanssons och Daniel Sundbergs sammanställning av svensk och internationell forskning är att utifrån evidensbaserad forskning ge lärarna vägledning att utveckla kvalitativt god undervisning.

Håkansson och Sundberg, som är verksamma pedagogikforskare vid Linnéuniversitet, menar att kvalitativt god undervisning måste vara välorganiserad och planerad. Den präglas av lärarnas engagemang och samarbetsvilja och lärarna baserar sin undervisning på evidensbaserad forskning.

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/2.6600/kvalitativt-god-undervisning-viktigast-for-elevers-larande-1.194694