onsdag 14 december 2016

CSL-dagen 2/6

CSL flaggar redan nu för att årets CSL-dag är den 2/6. Mer information och anmälningslänk kommer ut på deras hemsida framöver. Toppen med tidig info om datum så vi kan boka in det redan nu i kalendern! Det brukar vara en givande och intressant dag.

tisdag 13 december 2016

Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare

Den 13/2 öppnar Skolverket (NCS) upp ansökan för den tredje omgången av utbildningen för språk-, läs- och skrivutvecklare i samarbete med Läslyftet.

Utbildningens syfte är att bidra till en hållbar och långsiktig struktur för språk-, läs- och skrivutveckling. Alla huvudmän har möjlighet att anmäla språk-, läs- och skrivutvecklare, men huvudmän som deltar i Läslyftet med statsbidrag kommer att prioriteras.
Utbildningen innehåller föreläsningar varvat med gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte. Mellan utbildningstillfällena kommer deltagarna att få arbeta med uppgifter knutna till sin roll. 
Områden som berörs inom utbildningen är:
 • Det språk-, läs- och skrivutvecklande arbetet
 • Systematiskt kvalitetsarbete
 • Att leda samtal
 • Modeller för skolutveckling
Här kan du läsa mer om utbildningen.  Jag kan varmt rekommendera utbildningen. Hög och god kvalitet!


tisdag 1 november 2016

Minnesanteckningar 27 oktober 2016

Fokus för den här träffen var utveckling av vår kompetens kring vårt eget språk-, läs- och skrivutvecklaruppdrag i allmänhet, och  hur kan vi bidra till effektivare kollegahandledning i synnerhet. Utgångspunkten var våra egna erfarenheter och boken Handledning för kollegialt lärande av Annika Cederberg Scheike.

Vi inledde mötet med kaffe och en runda, delvis enligt Annika Cederberg Scheikes modell. Vi har alltid haft rundor på SOL i Värmlands träffar och, precis som Cederberg Scheike ger exempel på, fördelat ordet genom att ordet går från den ena till det andra i en cirkel. Den här gången fick deltagarna ta den tid de tyckte de behövde för att presentera sitt språkutvecklande arbete i kommunen, vilket innebar att rundan blev ovanligt lång men också ovanligt givande. Vi fortsatte heller inte med att välja någon enstaka deltagares exempel för att diskutera vidare utan vi som lyssnade (metahandledarna) ställde handledningsfrågor till den som berättade (sakägaren).

Runda
Här är lite av vad som är aktuellt utifrån en språkutvecklande perspektiv i våra olika kommuner:

Kristinehamn - genrepedagogik utifrån "Låt språket lära". Arbetet beräknas pågå i 2-4 terminer.
Säffle - språkstärkande arbete, just nu cirkelmodellen. Deltar i Läslyftet.
Kil - Läslyftet "Skriva i alla ämnen" utan statsbidrag. Deltar också i ett forskningsprojekt med Mikael Tengberg.
Årjäng - Deltar i Läslyftet "Att tolka och skriva text i alla ämnen". Information till föräldrar om hur man kan läsa högt för sina barn. Genrepedagogik.
Karlstad - Läslyftet, Nätverk för förstelärare i svenska med olika fokusområden (i år likvärdighet). Kompetensutvecklingsdagar kring språk- och kunskapsutveckling.
Grums - Övergripande ämneskonferenser för åk 1-9 och har bl.a. analyserat ämnesproven.
Karlskoga - Pedagogiskt café för föräldrar med temat läsförståelse. Föreläsningar om genrepedagogik och läsförståelse.
Torsby - Läslyftet utan statsbidrag, fem parallella moduler, där alla lärare deltar. Storgruppsforum kring Ann S Pihlgrens film "Pedagogiska trädet".
Eda - Språklyft en gång i månaden, arbete med bedömningsstödet i åk 1 (introduktion, workshops, sambedömning och analys). Språkblogg.
Sunne - riktade insatser från Skolverket och Nationellt centrum för andraspråk, en utbildning på sex tillfällen. Läslyftet.
Arvika - Nätverk för svenska som andraspråk, föreläsningar om nyanländas lärande och genrepedagogik.
Storfors - Språklyft, handledning för språkstödjare, genrepedagogik och kollegialt lärande och bedömningsstödet.
Hammarö - Skolverkets "Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt", nätverk i svenska, uppföljningar av bedömningsstödet och högläsning i förskolan.

Övriga punkter som togs upp:
- Bloggen på Pedagog Värmland.
- På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik ute på remiss just nu.
- Kunskapsöversikt om läsförståelse planeras att släppas den 7/11. Vi pratar om att läsa den till vår träff den 25/4 och ha gemensamma diskussioner.

Bokcirkel
När vi skulle diskutera de fyra första kapitlen i boken Handledning för kollegialt lärande delade vi upp oss i mindre grupper för att följa en i förväg bestämd samtalsstruktur:
Vad har du för frågor till texten?
Vad i texten vill du prata med andra om?
Vilka likheter och skillnader kan vi se mellan våra frågeställningar/diskussionspunkter?

Avslutningsvis förde vi ett metaresonemang om samtalet i hela gruppen. Vad lärde vi oss? Vi kunde här se att det var svårare att följa modellen för den som inte hade tidigare erfarenhet av den, vilket ju är helt naturligt och motiverar vikten av att "träna" så som vi gjorde på mötet. Vi konstaterade även att vi i vår vardag inte använder kollegahandledning på det sätt  som i boken så ofta. Boken utgår från problem som ska lösas och vi har ofta rollen att underlätta ett innehåll som ska tillgodogöras eller ett arbetssätt som ska implementeras. Kanske kan detta klargöras om vi skiljer på handledare och lärledare? Ett annat begrepp som florerar är processledare och vi känner ett behov av att definiera de olika begreppen. Kanske har någon erövrat mer kunskap om detta nästa gång vi träffas och kan delge de andra?

Spaningar
Boktips:
Lärande genom skönlitteratur - Mary Ingemansson. Här kan du läsa mer om Marys forskning.  
Läsa högt för barn -  Kerstin Dominikoviae, Yvonne Eriksson och Kerstin Fellenius
Det professionella lärandets inneboende kraft - Helen Timperley
Språk i alla ämnen - Hanna Stehagen
Att undervisa nyanlända - Anna Kaya
Skrivundervisning - Catharina Tjernberg

 webtools.itgonline.se
Didaktorns podd - Självförtroendekollaps av Anna Kaya
Blogg av Annika Sjödahl


Nästa möte äger rum tisdag 31 januari i sal 3A340. Då ska vi bl.a. diskutera resten av Handledning för kollegialt lärande. 

Vårens sista träff är redan nu bokad till 25 april i 3A340. Då får vi Christina Olin Scheller på besök
kl 13 för att berätta om forskningsprojektet Läsa lätt.

Deltog i träffen gjorde: 
Åsa Hallström, Kristinehamn
Anna Börjesson, Säffle
Britt Hammarsten, Kil
Cecilia Näslund, Årjäng
Eva Tarander, Karlstad
Marie Olsson, Grums
Elisabeth Savefjord, Karlskoga
Christel Ekelund, Torsby
Ann-Louise Ränkeskog, Eda
Madelene Press, Sunne
Katarina Pontelius, Arvika
Gabriella Hassel, Storfors
Charlotta Ericsson, Storfors
Marlene Andersson, Hammarö
Malin Granström, Edatisdag 18 oktober 2016

Dagordning nätverksträff 161027

Vi träffas kl 09,30-14,30 i lokal 5F322 på Karlstad universitet. Vi diskuterar boken utifrån de frågeställningar vi bestämt, berättar om nuläget i våra kommuner och delger varandra spaningar.

Så här ser dagen ut:

09,30 - 11,30
- En runda där vi berättar om nuläget kring språkutvecklande arbete i våra kommuner ex  läslyft, bedömningsstöd och systematiskt kvalitetsarbete.
- Katarina Hellund Eriksson presenterar en undersökning kring lärares undervisning i Filipstad.
- Spaningar
Läsa skriva räkna garantin
Kunskapsöversikt läsförståelse
extern ledamot CSL
mm

11,30 - 12,30 Lunch

12,30 - 14,30
- Studiecirkel kring boken "Handledning för kollegialt lärande"Välkommen!


torsdag 29 september 2016

NCS Nyhetsbrev

Några gånger om året kommer NCS nyhetsbrev ut och om ni inte prenumererar på dem så vill jag tipsa om det. Här hittar du det senaste nyhetsbrevet.

onsdag 21 september 2016

Minnesanteckningar från SOL i Värmland 160920

Läsårets första nätverksträff började med en föreläsning av Ann S Pihlgren med temat lärares lärande och hur vi som språk-, läs- och skrivutvecklare kan vara ett stöd kring det. Anns powerpoint har mailats ut till alla deltagare. Det var en förmiddag som gav många tankar och idéer till fortsatt arbete.


Efter lunch diskuterade vi följande punkter:


Studiecirkel
Under de två kommande träffarna (27/10 och 31/1) ska vi ha en studiecirkel runt boken "Handledning för kollegialt lärande" av Annika Cederberg-Scheike. Till det första tillfället ska vi ha läst kapitel 1-4 och resterande till tillfället i januari.


Yttre nätverket
Anmälan till fortsatt stöd för handledare (de som handledde inom läslyftet förra läsåret, med eller utan statsbidrag) är stängd. Om man har missat att anmäla sig kan man anmäla sig i efterhand via RUC inom de närmaste dagarna. Det första tillfället av två under detta läsår är den 8/12 och då kommer Ann S Pihlgren att föreläsa.


RUC
RUC:s nya föreståndare Monica Evermark kom och presenterade sig. Om man vill nå henne finns hon på mailen monica.evermark@kau.se.


Obligatoriskt bedömningsstöd åk 1
Vi kommer gemensamt i nätverket att följa upp kommunernas arbete med det obligatoriska bedömningsstödet för åk 1. Den 31/1 har vi en diskussion i nätverket kring genomförande och planering av uppföljning av resultaten i våra kommuner. Det blir ett utbyte av tankar och erfarenheter.


Föreskrifter för bedömningsstödet kommer att finnas from 1/10.


Bedömningsstöd för åk 1 i grundsärskolan är obligatoriskt from 170101. Det kommer att lanseras i slutet av höstterminen. Skolverket planerar implementeringskonferenser kring detta.


Ev fortsatt utvecklingsbidrag till nätverket från Skolverket
På vår träff den 31/1 kommer vi att tänka gemensamt kring hur våra behov av utvecklingsbidrag från Skolverket ser ut. Då är vi förberedda på vårkanten om det blir aktuellt med utvecklingsmedel. Då börjar vi också forma tankar på hur vi önskar att nätverkets fokus ska ligga kommande läsår.


Läslyftet
När det gäller Läslyftet i förskolan finns modulen "Läsa och skriva i förskolan" ute på Läs- och skrivportalen. Modulen "Flera språk i förskolan" ligger på is för tillfället.


Om man önskar statsbidrag för Läslyftet för kommande läsår är ansökningstiden 18/11-16/12. Det blir sista möjligheten för statsbidrag till Läslyftet.


Skolverket kommer att påbörja ett arbete med att revidera ett antal moduler. De omarbetade modulerna kommer att publiceras vid terminsstarterna allt eftersom de blir klara.


Röda tråden
Den sista stunden av nätverksträffen berättade Malin Granström om sina tankar om den röda tråden genom bedömningsstödet för åk 1, kunskapskravet i läsförståelse och Nya Språket lyfter. Vi diskuterade och jämförde de olika dokumenten med varandra. Här finns det Malin skrivit om det på Pedagog Värmland.
Nästa tillfälle är den 27/10 kl 9,30-14,30 i lokal 5F322.


Närvarande:
Malin Granström, Eda
Ann-Louise Ränkeskog, Eda
Katarina Hellund-Eriksson, Filipstad
Ylva Säfström, Hagfors
Marie Olsson, Grums
Marlene Andersson, Hammarö
Elisabeth Savefjord, Karlskoga
Eva Tarander, Karlstad
Åsa Hallström, Kristinehamn
Gabriella Hassel, Storfors
Charlotta Ericsson, Storfors
Madelene Press, Sunne
Anna Börjesson, Säffle
Christel Ekelund, Torsby
Cecilia Näslund, Årjäng


tisdag 6 september 2016

Dagordning nätverksträff 160920

Välkommen till årets första nätverksträff! Vi träffas kl 08,30-14,30 i lokal 3A340 på Karlstad universitet.

Så här ser dagen ut:

08,30-12,00
Föreläsning med Ann S Pihlgren

12,00-13,00 Lunch

13,00-14,30 Eget arbete i nätverket
- Året som kommer i nätverket
- Spaningar
- "Röda tråden", nya bedömningsstödet åk 1-3 och Nya Språket lyfter.

tisdag 30 augusti 2016

Fortsatt stöd handledare

Som ni vet så planerar SOL i Värmland, RUC och Skolverket att ge fortsatt stöd till de som varit handledare i läslyftet med eller utan statsbidrag. Ni som ännu inte anmält er kan fortfarande göra det eftersom anmälningstiden är förlängd till 9 september.
Anmäl er här

onsdag 24 augusti 2016

Om bloggandet...Vi har nu startat upp en blogg på Pedagog Värmland. Där kommer jag och Malin att blogga om språkutveckling i stort och smått. På den här bloggen kommer vi att skriva om allt kring vårt nätverk.

onsdag 17 augusti 2016

Höstens studiecirkel

Nu är det bestämt vilken bok vi i nätverket ska ha som studiecirkel under kommande läsår. I samråd med Ann S Pihlgren har vi valt den nyutgivna boken Handledning för kollegialt lärande av Annika Cederberg-Scheike.

Ni köper själva in boken och första tillfället för studiecirkeln är den 27/10. När vi träffas den 20/9 bestämmer vi vilka kapitel vi ska ha läst till det tillfället.söndag 14 augusti 2016

Höstens program RUC


 
                                                                                                                                
Karlstads universitets utbildningar till förskollärare, lärare, socionomer och sjuksköterskor välkomnar tillsammans med RUC den 14 sep till föreläsning och samtal om möjligheter och utmaningar kring integration och utbildning.       
Nihad Bunar, Stockholms universitet, föreläser om skolans vill-kor i det mångkulturella samhället. Därefter följer panelsamtal med forskare från Karlstads universitet.  
Lars Jederlund är moderator.
2016-09-14, 10 -12, Karlstads universitet, Aula Magna.
Sista anmälningsdag är den 7 sep Till anmälan
 

RUC bjuder in till föreläsningar/seminarier – anmälan görs via Kalendarium på  www.kau.se/ruc
             
Särskild begåvning - En dag om barns rätt att utmanas i en skola för alla.  Karlstads kommun och RUC bjuder in till konferens
2016-08-19  8.30-17, Sundstagymnasiets aula, Sävegatan 7, Karlstad  Läs mer   
    
SMEER Dagen - Från forskning till undervisning 
2016-09-05, 9-15  Inbjudan till en dag om forskning om undervisning och lärande i naturvetenskap vid Karlstads universitet. Arrangeras av SMEER i samverkan med Teknikerjakten och RUC Läs mer Sista anmälningsdag 25 aug   Till anmälan     
      
Nätverket Kompetensutveckling och nya reformer
2016-09-07,  9-11   Träff för Nätverket Kompetensutveckling och nya reformer. Karlstads universitet 3D 404.
Vi hoppas alla kommuner har möjlighet att prioritera  denna träff, så att alla RUCs samverkanskommuner representeras. I detta nätverk utspinner sig många samtal som har stor betydelse för RUCs utveckling och verksamhet.  Till anmälan
    
Nätverksträff för kommunernas samordnare kring stöd till nyanländas lärande
2016-09-14, 10-16 Karlstads universitet   - -  kl. 10-12 lokal: Aula Magna,  kl. 13-16  lokal: 12A131, en trappa ner i hus 12 .
Träff för kommunernas samordnare kring stöd till nyanländas lärande. Träffen inleds med föreläsningen av Nihad Bunar. På eftermiddagen gemensamma frågor.  Genomförs i samverkan med Rektorsutbildningen och Skolverket. Till anmälan
    
Matematik i förskoleklass 
2016-10-27 13-16, Karlstads universitet, Lagerlöfsalen  - Matematikundervisning som tar sin utgångspunkt i problemlösning
Jorryt van Bommel, Karlstads universitet och Hanna Palmér, Linnéuniversitetet  Läs mer  Till anmälan
    
UBB-dagen – dag om forskning för verksamma i förskola och skolans tidiga år
2016-11-08, 14-17  Sju korta föreläsningar av forskare från Karlstads universitet. Arrangeras av UBB i samverkan med RUC.
 
Nytt inom språk och lärande - dövhet och hörselnedsättning med Carin Roos
2016-11-10, kl 10-16,  Karlstads universitet , Sjöströmsalen 1B 309 Till anmälan
    
Värmländsk skolledarkonferens - Det demokratiska uppdraget i ett föränderligt samhälle
2016-11-10—11 i Sunne. Föreläsare från Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, seminarier med Rektorsutbildningen som präglas av deras nu extra fokus på forskning inom etik och moral i skolledarskapet -  och möten med kollegor. Arrangörer är Region Värmland, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Karlstads kommun, Rektorsutbildningen och RUC. Anmälan via skolchefer
            
Nätverksträff - fortsatt stöd för handledare inom Läslyftet 2015-2016 
2016-12-08 (prel datum) Nätverksträffen görs i samverkan med Skolverket.  Du som varit handledare och vill ingå i nätverk: Läs mer
        
I RUCs planering – med start våren 2017 – inbjudan/anmälan kommer under hösten på  https://www.kau.se/ruc/
          RUCs mentorsutbildning startar jan 2017                         
          RUCs kompetensutvecklingssatsningar med seminariedagar, lärgrupper, lärledare och projektansvariga rektorer:
 • Fritidshemspedagogik. Främsta målgrupp: Verksamma i fritidshem    Prel ny start  våren  2017
 • Elevers lärande i naturvetenskaliga ämnen och teknik. Främsta målgrupp: lärare 7-9 och gymnasiet   Prel ny start  våren 2017          
          
Pedagog Värmland
Pedagog Värmland ger bilder av aktuellt arbete i skolor i regionen. T ex berättar Åsenskolan i Filipstad om Sju sätt att skriva sig till läsning.
Till filmen Berätta gärna om arbete på din skola! Kontakta Pedagogvarmland.se
    
Lärarutbildningen bjuder 30 sep in till nätverksträffar på Karlstads universitet:
Rektorsutbildningen har många uppdrag i höst. Ett 90-tal nya deltagare kommer påbörja sina studier i Rektorsprogrammet. Det tidigare Rektorslyftet som numera har benämningen Fortbildning för rektorer startar en ny omgång, liksom Fortbildning för förskolechefer. Flera insatser genomförs inom ramen för projektet Samverkan för bästa skola – där flera görs i samverkan med RUC. Den nationella konferensen Skolledaren och forskningen arrangeras 10-11 oktober. Sista anmälningsdag är 1 september.
    
Skolverket/Uppdrags AB erbjuder kurser med start ht 2016  - ingen kostnad för deltagande
 • Kartläggning av nyanlända elevers lärande – webbkurs framtagen av Skolverket och Karlstads universitet  Till kursen 
 • Undervisa nyanlända elever. För modersmålslärare, studiehandledare och lärare i alla ämnen.  Läs mer/anmälan
 • Nyanländas lärande – mottagande, inkludering och skolframgång. Kompetensutveckling för skolteam 7,5 hp.  Läs mer/anmälan
      
Migration, integration och det mångkulturella klassrummet - Karlstads universitet och Globala skolan  i samarbete med Lärarnas Riks-förbund bjuder den 21 sep in till konferens . Läs mer. Sista anmälningsdag 13 sep.  Till anmälan
   
Forska med ForskarFredag 2016 - Skolklasser välkomnas att till massexperiment för att skapa unik kunskap om svenska anslagstavlor. Läs mer  
        
Eduroam 
Tillgång till wifinätverket Eduroam finns på Karlstads universitet, i många kommuner och på många andra platser i Sverige och utomlands. Om din arbetsplats har ett avtal med Eduroam kan du skaffa ett konto. Kontakta din It-enhet.
 
 
Är skolan för vetenskaplig(t) grund?  – Så kan skola och forskning mötas  Film från seminarium juli 2016 med UVK/Vetenskapsrådet, Vetenskap & Allmänhet och Skolforskningsinstitutet
 

tisdag 28 juni 2016

Höstens kompetensutveckling för oss i SOL i Värmland

Nu är det klart att vi fått beviljat medel för kompetensutveckling från Skolverket för oss deltagare i SOL i Värmland. Vi fick dock ett minskat anslag än vad vi ursprungligen sökte för, men vi kommer ändå att kunna ta emot Ann S Pihlgren under en halvdag den 20/9. Det känns väldigt roligt!

Litteraturen till studiecirkeln som vi ska ha vid två tillfällen senare under läsåret får våra egna kommuner bistå med. Vi återkommer med titeln på boken efter sommarlovet, så kan ni beställa dem då.

Återkommer efter min semester med mer info för både den 20/9 och studiecirkeln.
Ha en riktigt skön sommar!

tisdag 21 juni 2016

Konferens 3 februari 2016

 Innehåll på konferensen "Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt" den 3/2 2016.

8.30-9.00 Registrering utanför aula Magna

9.00-9.10 Introduktion

9.10-10.15 Föreläsning Josefin Nilsson

10.15-10.45 Kaffepaus i aulafoajén

10.45-12.00 Föreläsning Josefin Nilsson

12.00-13.00 Lunchpaus (var och en ordnar sin egen lunch)

13.00-14.15 Föreläsning Britt Johansson

14.15-14.45 Kaffepaus i aulafoajén

15.50-16.00 Avslutning


Filmad föreläsning av Josefin Nilsson - del 1.

Filmad föreläsning av Josefin Nilsson - del 2.

Filmad föreläsning av Britt Johansson - del 1.

Filmad föreläsning av Britt Johansson - del 2.

måndag 20 juni 2016

Anmälan öppnad

Nu har Skolverket öppnat upp anmälan för fortsatt stöd till handledare inom Läslyftet. Här kan du läsa mer och anmäla dig.


onsdag 15 juni 2016

Höstens händelser i RUC

Nu har RUC aviserat höstens händelser och här nedan kan ni ta del av det. Om ni vill veta mer så kan ni kika in på RUC:s hemsida.
Några hållpunkter från RUC inför höstterminen 2016

Särskild begåvning - En dag om barns rätt att utmanas i en skola för alla 2016-08-19 8.30-17, Sundstagymnasiets aula, Karlstad

SMEER Dagen - Från forskning till undervisning
2016-09-08, 09.00-15.00, Karlstads universitet
Inbjudan till en dag om forskning om undervisning och lärande i naturvetenskap vid Karlstads universitet.  Arrangeras av SMEER i samverkan med Teknikerjakten och RUC
Skolans villkor i det mångkulturella samhället 2016-09-14, ca 10.00-12.00, Karlstads universitet, Aula Magna Nihad Bunar, Stockholms universitet, föreläser. Därefter panel med frågor och diskussion.


Matematik i förskoleklass 2016-10-27 em, Karlstads universitet

Matematikundervisning som tar sin utgångspunkt i problemlösning Jorryt van Bommel och Hanna Palmér 


Nytt om språk och lärande - dövhet och hörselnedsättning 2016-11-10, kl 10 Carin Roos, Karlstads universitet 


2016-12-xx Nätverksträff för handledare inom Läslyftet 2015-2016. I samverkan med Skolverket – prel i december


Lärarutbildningen bjuder in till nätverksdagar:
•30 sep Speciallärarprogrammet bjuder in speciallärare och specialpedagoger till en nätverksdag. Till info/anmälan
•30 sep VFU-dag för lokala lärarutbildare

Skolverket/Uppdrags AB erbjuder gratis utbildning med start ht 2016 :
Undervisa nyanlända elever. För modersmålslärare, studiehandledare och lärare i alla ämnen
Nyanländas lärande – mottagande, inkludering och skolframgång. Kompetensutveckling för skolteam 7,5 hp

I RUCs planering – med start våren 2017 RUCs mentorsutbildning startar jan 2017.

tisdag 7 juni 2016

Läroplanen får nya avsnitt om förskoleklassen och fritidshemmen

Information från regeringskansliet:

Tidiga och väl utformade insatser lägger en stabil grund för framtiden. Verksamheten i förskoleklassen ska fungera som en bro från förskola till grundskola och fritidshemmen ska vara en del av skoldagen och den pedagogiska verksamheten. För att höja den pedagogiska kvaliteten och öka likvärdigheten i skolan införs nu två särskilda avsnitt om förskoleklassen och fritidshemmen i respektive läroplan. Revideringen är unik eftersom förskoleklassens och fritidshemmens verksamhet och uppdrag aldrig tidigare har framgått så tydligt.

Läs mer här.

Inspirationsdag för handledare

Välkommen till Skolverkets inspirationsdag om handledning inom Läslyftet!
Konferensen vänder sig till dig som arbetar i förskolan, grundskolan eller gymnasiet och som ska vara handledare under läsåret 2016/17, men som inte tidigare har gått eller ska gå Läslyftets handledarutbildning.
Inspirationsdagens syfte är att stötta och inspirera dig i din roll som handledare i Läslyftet. Dagen innehåller föreläsningar om handledningens grunder och handledarrollen i Läslyftet, om grupper och grupprocesser samt om satsningen Läslyftet och skolutveckling. Du får även möjlighet att ställa frågor om Läslyftet och handledning direkt till Skolverket och föreläsarna, samt tillfälle till reflektion tillsammans med andra deltagare.

Fortsatt stöd för handledare

Du som har handlett inom Läslyftet under läsåret 2015/16 och önskar fortsatt stöd i din handledarroll är välkommen att anmäla dig till heldagsträffar på högskolan eller universitetet i din region.
Om du har gått Läslyftets handledarutbildning behöver du inte anmäla dig till den högskola eller det universitet där du genomförde utbildningen.
Innehållet kommer att beröra både din roll som handledare och det språk- och kunskapsutvecklande arbetet.
Handledare som gått Läslyftets handledarutbildning prioriteras om antalet ansökningar överstiger antalet tillgängliga platser.
Anmälningslänk och mer information finns här inom kort.

fredag 3 juni 2016

NCS höstkonferens

Nu har NCS öppnat anmälan för sin höstkonferens för språk-, läs- och skrivutvecklare. Liksom förra året genomförs konferensen både i Göteborg och i Stockholm. I Göteborg hålls konferensen den 8-9 november och i Stockholm den 15-16 november. Tema för året är språk- och kunskapsutvecklande arbete.

Här kan du läsa mer och anmäla dig. 

Vad har nationella proven i åk 3 resulterat i?

Häromdagen presenterade Skolverket resultat från en ny avhandling av Anette Bagger som undersökt vad nationella proven i matematik för åk 3 inneburit för elever och lärare. Hon drar bland annat följande slutsatser:

- NP missgynnar elever i behov av stöd.
- Särskilt missgynnas elever med annat modersmål än svenska.
- Syftet med provet var bland annat att läraren skulle få syn på elever som riskerar få svårigheter i matematik, men det har visat sig att de eleverna hade läraren redan upptäckt sedan tidigare.
- Elever känner rädsla och skam över sin oförmåga i matematik.
- Elever blir förvånade över lärarens förhållningssätt under proven jämfört med ordinarie undervisning.
- Lärarens fokus ändrades i och med införandet av NP. Från att ha fokuserat på lärandet till att kontrollera elevers resultat.

måndag 23 maj 2016

SOL i Värmland och CSL

Nu går det att hitta SOL i Värmland även via CSL hemsida. Vi finns under rubriken - Våra samarbetspartners -  till vänster i menyn. https://www.kau.se/csl/vara-samarbetspartners

fredag 20 maj 2016

Minnesanteckningar från SOL i Värmland 160513


Vi inledde som vanligt mötet med att presentera oss, vår huvudman och dess nuläge vad gäller språk-, läs- och skrivutvecklande arbete.

Därefter presenterade Marlene och Malin sitt samarbete då vi tills vidare är två samordnare för nätverket i Värmland. Marlene har hand om administration av bloggen, anmälningar inför träffar samt utvecklingen av det inre nätverket. Malin ansvarar för det yttre nätverket samt samarbetet med RUC, CSL och Pedagog Värmland. Våra nätverksträffar har vi ett gemensamt ansvar för.

Presentation av lite nyheter:
-    Specialpedagogiskt kunskapslyft påbörjas under ht 16.
-    Mattelyftet ligger kvar på nätet och kan användas tills vidare.
-    Nyanländas lärande: kan detta samordnas med vår verksamhet på något sätt?
-    En möjlighet är att alla kunskapslyft ska samlas i det nationella skolutvecklingsprogrammet på Skolverket.
-    Kunskapsöversikt i läsförståelse kommer under ht 16. Något som vi vill titta vidare gemensamt på i nätverket.
-    NCS konferenser 8-9/11 Göteborg, 15-16 Stockholm. Två likvärdiga konferenser. Språk-, läs- och skrivutvecklare med anställning på huvudmannanivå kommer att prioriteras där efter om man arbetar på lokal nivå och sist om man har andra arbetsuppgifter. Vi bestämde i nätverket att vi kommer att söka oss till Stockholm i första hand för en gemensam konferens. NCS skickar antagligen ut sin anmälningslänk via nyhetsbrevet innan skolavslutningen. Marlene lägger ut ett inlägg på bloggen så snart det kommit ut så kan alla anmäla sig.

Läslyftet
-    Diskussion i två grupper. Den ena gruppen bestod av de språk-, läs- och skrivutvecklare som deltagit i läslyftet innevarande läsår. De diskuterade sina lärdomar utifrån framgångsfaktorer och utmaningar. Den andra gruppen bestod av språk-, läs- och skrivutvecklare som inte hade deltagit i läslyftet och de formulerade frågor till ”läslyftsgruppen”.
-    Gemensamt samtal. Frågor besvarades och framgångsfaktorer och utmaningar redovisades.

Utvecklingsinsats inre nätverk
Vi har ansökt om utvecklingsbidrag för en kompetensutvecklingsinsats om lärares lärande och handledning av Ann S Pihlgren, men inte fått det beviljat ännu. Besked kommer inom kort. Planen är att vi den 20/9 får besök av Ann S Pihlgren. En heldag med input och diskussioner. Därefter ska vi ha en bokcirkel kring boken ”Professionell vägledning: med samtal som redskap” av Kerstin Hägg och Svea Maria Kouppa, som Ann rekommenderat oss.

Vi läser den första halvan av boken till nätverksträffen den 27/10 och den andra halvan till nätverksträffen i januari/februari 2017.
Marlene mailar alla nätverksdeltagare i början av höstterminen och stämmer av deltagandet innan böckerna beställs och delas ut den 20:e september.

Yttre nätverk
Malin informerade om tankarna kring kompetensutveckling för ett yttre nätverk, d v s för fler än de som ingår i SOL i Värmland. Mer information kommer senare.

Övrigt:
From 1/7 är det obligatoriskt att använda Skolverketsbedömningsstöd i svenska för årskurs 1. Det kommer att ligga på bedömningsportalen utan inloggning, men däremot kommer bedömningsexemplen att ligga med inloggning. (Länk till info)

Det tillkommer också ett obligatoriskt krav i läsförståelse för åk 1. Det hittar du här.

Länk till systematiskt kvalitetsarbete och språkutvecklarbroschyren finns till höger i länksamlingen i bloggen.

Kom ihåg CSL-dagen den 2/6! Anmälan hittar du här.

Vi avslutade träffen med en runda med egna spaningar.

Nästa träff äger rum den 20/9. Återkommer med lokal och exakta tider.

Närvarande:
Katarina Hellund Eriksson, Filipstad
Lotta Eriksson, Storfors
Elisabeth Savefjord, Grums
Marie Olsson, Grums
Christel Ekelund, Torsby
Anna Börjesson, Säffle
Madeleine Press, Sunne
Katarina Pontelius, Arvika

Samt samordnare:
Marlene Andersson, Hammarö
Malin Granström, Arvika

måndag 16 maj 2016

Nya länkarNu finner ni en länk till Skolverkets broschyr om språk-, läs och skrivutvecklare till höger i länksamlingen samt en länk till filmerna om systematiskt kvalitetsarbete i ett språkutvecklande sammanhang. 

måndag 9 maj 2016

STL - Skriva sig till lärande

Pedagog Malmö publicerade idag en intressant artikel om Sollentunas satsning att skriva sig till lärande (STL) och deras resultat.

En forskningsstudie visar att elever som har fått skriva sig till lärande med datorn som skrivverktyg, från årskurs 1, har höjt sina resultat med 19 procentenheter i de nationella proven i svenska och matematik för åk 3. Resultaten visar på större inkludering, en minskad klyfta mellan pojkar och flickor, och att de lägst presterande elever når bättre resultat.
 
Annika Agélii Genlott förklarar att de i Sollentuna kommun ville koppla samman digital teknik med de nyckelfaktorer som enligt forskning är framgångrikt för elevers lärande. Till exempel tydliga mål och syften för eleverna, synligt lärande, social interaktion, återkoppling och självreflektion.
Det resulterade i STL-modellen (Skriva sig Till Lärande). STL är  en vidareutveckling av ASL (Att Skriva sig till Läsning), Trageton 2005/2014. Inspiration har även hämtats från cirkelmodellen inom genrepedagogiken, som utarbetats av Pauline Gibbons (2006/2013).
 

onsdag 4 maj 2016

Norska elever får bra resultat efter skrivlyft.

I Norge är skrivande en nyckelkompetens som förenar alla skolämnen.
– Svenska forskare tycker att skrivande är lika viktigt som läsande, men det finns inte som enskilt ämne i läroplanen, säger svenskläraren Gustaf Skar, projektledare på norska Skrivesenteret. 
Norge och Trondheim samlar framgångsrika skrivforskare. Sedan tio år tillbaka är skrivning en av fem norska nyckelkompetenser i skolan. Skrivande anses vara en grundläggande färdighet som ska undervisas i alla ämnen.
- Att kunna skriva är att kunna lyckas i alla ämnen. Man måste kunna skriva korrekt för att leverera svar i matteboken och göra inlämningsuppgifter i samhällsvetenskapen, säger Gustaf Skar, som disputerade med avhandlingen ”Skrivbedömning och validitet. Fallstudier av skrivbedömning i svenskundervisning på gymnasiet” vid Stockholms universitet, 2013. Sedan ett par år är han bosatt i Trondheim där han arbetar vid Skrivesenteret, bland annat som projektledare för det norska nationella provet i skrivande, urvalsprovet i skrivning.

Utvärdering betygsskala och kunskapskrav

Här kan du ladda ner rapporten med utvärderingen av den nya betygsskalan samt kunskapskravens utformning som ett svar på regeringens uppdrag till Skolverket: pdf

måndag 2 maj 2016

Dagordning nätverksträff 160513


Vi träffas 9,30-14,30 i lokal 3D404.
From nu och en tid framöver är vi två som är samordnare för nätverket och det är Malin Granström (Arvika) och Marlene Andersson (Hammarö). Ni kan kontakta vem som helst av oss om ni har några funderingar.

 1. Runda med presentation och nuläge i vårt språkutvecklande arbete i kommunen.
 2. Kort info från bl.a. NCS.
 3. Läslyftet
 4. Höstens arbete i nätverket.
 5. Yttre nätverket, samarbete med RUC.
 6. Nya bedömningsstödet och krav i läsförståelse
 7. Skolinspektionens granskningar av arbetet i svenska 2016 och 2012.
 8. Runda med egna spaningar.

Väl mött!


fredag 29 april 2016

Kan skönlitteratur i undervisningen bidra till etisk kompetens?

Kan skönlitteratur i undervisningen bidra till etisk kompetens? Jo, det kan den enligt forskningen.


Ett rikare språk, en rikare föreställningsvärld, gör en mer nyanserad förståelse och tolkning möjlig, t.ex. om de alternativ och möjligheter som står oss och därmed våra medmänniskor till buds. De perspektiv och möjligheter som kan komma till uttryck beror emellertid inte enbart på våra språkliga repertoarer utan också på de sammanhang där vi för våra samtal. Elevers möjliga utveckling i etik beror naturligtvis inte bara på de språkliga repertoarer som de bl.a. med hjälp av skönlitteratur får tillgång till utan i hög grad också på de det ”klassrumsklimat” där dessa etiska samtal tar form (Osbeck & Lied, 2012).


Läs mer på Skolverket här.

torsdag 28 april 2016

Adrienne Gear

Adrienne Gear är verksam lärare i Vancouver, Kanada, där hon även arbetar som lärarutbildare och
skolutvecklare. Hennes böcker används av många lärare i Vancouver, British Columbia (BC) för att arbeta strukturerat med strategier för läsförståelse. Hon har nu varit i Sverige och föreläst och hennes föreläsning kan ni se här. Se vilka böcker hon skrivit kan ni göra här.


”Nordisk forskarkonferens 2016: Med bilden i fokus”

Med något års mellanrum anordnas en nordisk konferens i ämnet barn- och ungdomslitteratur av de nordiska barnboksinstituten. 2016 års konferens, ”Nordisk forskarkonferens 2016: Med bilden i fokus”, äger rum på Svenska barnboksinstitutet i Stockholm den 29 augusti-1 september 2016. Temat är bildens betydelse och roll i den nordiska barn- och ungdomslitteraturen.

Nordisk forskarkonferens 2016: Med bilden i fokus arrangeras av Svenska barnboksinstitutet i Sverige i samarbete med Norsk barnebokinstitutt i Norge och Center for Børnelitteratur i Danmark. Konferensspråket är huvudsakligen skandinaviska.

http://www.nordiskforskarkonferens.se/

Högre seminarium

Vidarebefordrar en inbjudan från Björn Bihl om ett seminarium i svenska språket.

Kära vänner!

Det har återigen blivit dags för ett högre seminarium i svenska som
andraspråk/svenska språket. Denna gång gästas vi av Monica Axelsson som
är professor i tvåspråkighetsforskning med inriktning på svenska som
andraspråk vid Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet.
Hennes forskning har fokus på flerspråkiga barns språkutveckling och
lärande i förskola och skola.

Monica kommer att tala under rubriken Nyanlända elevers integrering och
lärande – centrala faktorer ur ett språkdidaktiskt perspektiv. Abstraket
ser ut som följer:

I föreläsningen presenteras forskning om kommuners och skolors organisation
för mottagande och integrering av nyanlända elever i Sverige. Utifrån
skolans sociala och pedagogiska sammanhang presenteras hur de
organisatoriska och pedagogiska modeller som tillämpas i undersökningens
tre fokuskommuner och skolor påverkar elevernas språk- och
kunskapsutveckling, sociala relationer och skolprestationer. Resultaten
från den egna forskningen ställs i relation till rön som framkommit vid
andra organisationsformer för mottagande. Vidare problematiseras de
lärarkompetenser som är centrala för olika mottagningsformer och
samarbeten mellan lärare som undervisar nyanlända elever.

Seminariet äger rum den 2 maj klockan 13-15 i sal 11B252. Efteråt
postseminarium.

Hjärtligt välkomna/Björn

måndag 25 april 2016

Om betyg och nationella prov

I nätverket har vi vid flera tillfällen talat om problemen med nationella prov och vi har även hört Michael Tengberg berätta om sin forskning på området. Därför vill jag tipsa om ett klipp med Pär Måhl där han redogör för kopplingen och diskrepansen mellan nationella proven och betygssättningen. Hans kritik handlar främst om att nationella proven fått för stor betydelse för betygen; nationella prov är enbart betygsstödjande, inte betygsgrundande (trots att Skolinspektionen antyder annat). Han förklarar också hur sammanvägningen av resultat till ett nationellt prov och sammanvägningen till ett betyg inte följer samma principer. Pär  tar upp fler aspekter t. ex. sambedömning och den här korta filmen på 13 minuter kan ge upphov till många och långa diskussioner i era kollegier. Se den här!

torsdag 21 april 2016

Inkludering går att förena med hög måluppfyllelse

Forskningsbaserat arbete utifrån gemensam tankestil, där inkludering är viktig del, har lett till den höga måluppfyllelsen för Nossebro skola i Essunga kommun i Västra Götaland. Detta enligt den första rapporteringen i en forskningsstudie av Elisabeth och Bengt Persson, båda vid Högskolan i Borås.

Skolan har på mycket kort tid, från att ha varit näst sämst i Sverige (2007), enligt Sveriges Kommuner och Landstings jämförelse, utvecklats till att bli en av Sveriges tio bästa skolor sett till måluppfyllelse. Detta har skett utan att skolan har tillförts mer resurser.

Viktiga faktorer för utveckling

Författarna lyfter fram flera viktiga faktorer som varit betydelsefulla för denna utveckling:
 • Lärare och elever beskriver att de tänker på liknande sätt, de har liknande tankestil
 • Ett forskningsbaserat arbetssätt
 • Kollektiv kompetensuppbyggnad
 • Optimering av kompetenser i arbetslag (dvs. kombinationen av kompetenser är viktig)
 • Inkluderande arbete
 • Små undervisningsgrupper lades ner
 • Hög grad av dubbelbemanning vid lektioner (svenska, engelska och matematik)
 • Gemensam struktur på lektioner
 • Kollektiva samtal i klassrummet under auktoritativ ledning
 • Lektioner ställs aldrig in
 • Högt ställda förväntningar på elever
 • Elevernas inställning till skolarbetet (vikten av att lägga ner tid och att prestera väl)
 • Hög kamrattolerans mot olika tänkande och beteende
 • Heterogenitet i elevgrupp ses som en resurs
läs mer

Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

När en skola tar emot en nyanländ elev behöver skolan ta reda på vilka kunskaper eleven har med sig. Från den 15 april 2016 är Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 obligatoriskt för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan att använda i det här arbetet.
läs mer

Nytt kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1

Från och med höstterminen 2016 ska lärare i årskurs 1 bedöma sina elevers kunskaper mot ett nytt kunskapskrav i läsförståelse. Som stöd i arbetet finns ett bedömningsstöd som nu blir obligatoriskt att använda.

Det nya kunskapskravet gäller godtagbara kunskaper i läsförståelse i slutet av årskurs 1 i grundskolan, sameskolan och specialskolan. I grundsärskolan finns inget nytt kunskapskrav. Kunskapskravet skrivs in i svenska och svenska som andraspråk i grundskolan och specialskolan samt i svenska för döva och hörselskadade i specialskolan.

Bedömningsstöd blir obligatoriskt

Det finns två bedömningsstöd för att följa upp elevers kunskaper i årskurs 1-3: i läs- och skrivutveckling i svenska och i taluppfattning i matematik. Bedömningsstöden är ett stöd för lärare att tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter att kunskapskraven. Bedömningsstödet kan även vara ett stöd i att uppmärksamma elever som har kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans.
Från 1 juli 2016 blir det obligatoriskt att använda bedömningsstöden i läs- och skrivutveckling och matematik i årskurs 1.
Kunskapskrav för grundskolan

SVENSKA

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i läsförståelse i slutet av årskurs 1

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt. Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv. I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

torsdag 14 april 2016

Högre seminarium CSL

Välkommen till högre seminarium i CSL, torsdagen den 21 april, 13-15 i 12A522. 13.00-13.30 presenterar Stig-Börje Asplund resultat från det CSL-finansierade projektet "Unga mäns läsning". 13.30-15.00 ventileras en kommande artikel av Michael Tengberg. Textunderlaget skickas ut separat. 
 
Vi vill också passa på att påminna om kommande seminarium.
Den 19 maj 13-15 i 12A522 presenterar Maria Larsson, licenciand i pedagogiskt arbete, ett kapitel ur sin kommande licuppsats med den preliminära titeln Nationellt läsprov på gymnasiet - svensklärare om washbackeffekt, kunskapsinnehåll och texturval i undervisningen.
 
Den 25 maj 13-15 i 3D512a, presenterar Christina Olin-Scheller och Marie Tanner, samt Yvonne Liljeqvist, Jorryt van Bommeln och Christina Olin-Scheller sina respektive VR-projekt Uppkopplade klassrum och Fortbildning på Facebook.
 
Den 13 maj, 13-15, anordnar vi en workshop tillsammans med VIDA-seminariet om videoanalys. Inbjudna gäster är Kirsti Klette, Oslo universitet och Anna Slotte, Helsingfors universitet. OBS! Anmälan till christina.olin-scheller@kau.se, senast 6 maj.

torsdag 7 april 2016

Rapport om utveckingen av svensk skola

SNS Utbildningskommission är ett flerårigt forskningsprogram som startade 2011 med fokus på den övergripande frågan hur Sverige kan stärkas som kunskapsnation. Den intressanta rapporten som avslutar forskningsprogrammet är skriven av Jan-Eric Gustafsson, professor i pedagogik, Göteborgs universitet, Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, KTH, och Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet och affilierad forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

Själv fastnade jag särskilt på kapitel 5 som handlar om betygen. Rapportens sammanfattning innehåller förklaringar till resultatförsämringen och förslag på åtgärder både gällande villkoren för det dagliga skolarbetet och för skolans yttre villkor.
Läs rapporten!

Det finns också en debattartikel i SvD där åtgärder som att förändra lärarlegitimationerna, betygssystemet och att bromsa marknadiseringen av skolan förs fram.

Utredning av nationella prov

Färre nationella prov, en digitalisering och en rättning som sker externt. Det är några av de stora förslagen som presenterades när utredningen om nationella proven lämnades över till regeringen.

Utredningen har bland annat lett till ett förslag om att man bör minska antalet prov. Förslaget som presenterades innebar ett system i tre delar: nationella prov, nationella bedömningsstöd samt nationell kunskapsutvärdering.

I utredningen föreslog man dessutom att minska antalet obligatoriska prov i vissa årskurser och att digitala nationella prov ska genomföras fullt ut först 2022

Utredarens förslag:

Årskurs 3: Obligatoriska nationella bedömningsstöd ersätter nationella proven. Syftet ska vara diagnostiskt.
Årskurs 6: Engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk.
Nationella proven i NO- och SO-ämnen bör fortsatta vara betygsstödjande frivilliga nationella bedömningsstöd.  
Årskurs 9: Engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk.
Nationella proven i NO- och SO-ämnen bör ersättas med betygsstödjande frivilliga nationella bedömningsstöd.  

http://skolvarlden.se/artiklar/regeringen-vill-minska-antalet-nationella-prov

Ny nationell strategi för att bättre ta tillvara möjligheterna med it i skolan

Skolverket lämnar nu förslag på nationell strategi för skolans digitalisering till regeringen. Den gäller för förskola, förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan. Strategin innehåller förslag till insatser som syftar till att alla elever och personal ska utveckla en digital kompetens som de behöver. Dessutom ska tillgången till digitala verktyg vara likvärdig och digitaliseringen ska bidra till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras. Strategin anger de förutsättningar och insatser som krävs för detta.
– Både tillgången till it och den digitala kompetensen skiljer sig mellan elever. Med vår strategi vill vi utjämna skillnaderna. En mer likvärdig tillgång till it ger alla elever och barn i Sverige bättre möjlighet till kunskap som behövs i vidare studier, i yrkeslivet och som medborgare, säger Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket.

måndag 4 april 2016

Flerspråkiga elevers lärande Språkutveckling med modersmål och digitala resurser .

2016-05-26 kl 8.30-16.00
.
08.30 – 12.00       Karlstads universitet, Aula Magna
13.00 – 16.00       På egen skola
.
08.30 – 09.00          Registrering och kaffe
09.00 – 10.00          Åsa Wedin: Flerspråkiga elevers lärande
10.00 – 10.30          Paus med kaffe/te och smörgås
10.30 – 12.00          Hulya Basaran: Språkutveckling med modersmål och digitala resurser
12.00 –                     Lunch – Var och en fixar lunch på egen hand
            – 16.00         Resa till egen skola + gruppvis utvecklingsarbete med fokus på
                                   språkutvecklande arbete. (Ev kan några grupper finna plats under
                                   eftermiddagen på Karlstads universitet.)
.
Åsa Wedin är doktor i lingvistik inom andraspråksforskning, och professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Dalarna.  Hon har en bakgrund som lågstadielärare och är idag lärarutbildare och ämnesansvarig i Svenska som andraspråk. Hennes huvudskaliga forskningsintresse ligger inom flerspråkighet och literacy. Hon har forskat om literacy practices på den tanzaniska landsbygden och bedriver för närvarande forskning om kommunikationsmönster i klassrum där en stor andel av eleverna har svenska som sitt andraspråk. Läs mer
.
Hulya Basaran är sva-lärare och förstelärare i Trollhättans stad, där hon arbetat i både förberedelseklass och med studiehandledning. Hon ger i föreläsningen bilder från sin undervisning om hur elever kan stödjas i sin språkutveckling - och om hur it kan ge stöd. 
På sin blogg skriver hon ”Mitt uppdrag är att utveckla verksamheten Välkomsten, en verksamhet som välkomnar alla nyanlända elever innan de börjar grundskolan i Trollhättans stad. Mitt uppdrag innebär att kartlägga, undervisa och inkludera nyanlända elever.” Läs mer
 .
Förmiddagen genomförs på Karlstads universitet – Under eftermiddagen blir det utvecklings-
arbete med kollega – och i vissa fall it-pedagog och/eller rektor – på egen skola.
.
Målgrupp: Främst vänder sig denna dag till studiehandledare/modersmålslärare. Den vänder sig också till rektorer/förskolechefer och it-pedagoger samt lärarutbildare och förskol/lärarstuderande vid Karlstads universitet. Dagen kommer främst handla om exempel från verksamhet inom grundskola.
.
Du som är studiehandledare/modersmålslärare i RUCs samverkanskommuner är välkommen att bjuda med en lärare som du samarbetar med – en kollega som är sva-lärare, förskollärare, klasslärare, ämneslärare eller lärare i estetiska ämnen. Du anger kollegans namn då du gör din webb-anmälan.
.
Till anmälan för modersmålslärare/studiehandledare, som anmäler sig själv och kollega:https://docs.google.com/forms/d/1Fp1AZ3cMpQGb_RM3aF-SZmXTaMWUDGib0Nr16cpSpxc/viewform
.
Till anmälan för it-pedagoger, rektorer/förskolechefer, lärarstuderande och lärarutbildare vid Karlstads universiet.
https://docs.google.com/forms/d/10tgsan3TqlBCnyVB43ragTB0-_AySeVnP8Z2_RfBY40/viewform
Sista anmälningsdag är 9 maj.