onsdag 27 mars 2013

Barbro Westlund till Karlstad!

Boka den 3 oktober i kalendern redan nu för en intressant läskonferens för språk-, läs- och skrivutvecklare samt lärare. Barbro Westlund har tackat ja att föreläsa för oss på Karlstads universitet.
Jippie!

måndag 18 mars 2013

Nätverksträff 22 april

Datum för nästa träff är 22 april, kl. 9-15 som vanligt. Det som inte är vanligt är att vi ska vara i hus 21, närmare bestämt 21E415. Dagordning kommer någon vecka innan, men tips och förslag mottages tacksamt   redan nu.

Systematiskt kvalitetsarbete

Hur kan vi språk-, läs- och skrivutvecklare samla in och analysera elevresultat på ett effektivt sätt som faktiskt gynnar elevernas lärande? Jag har bjudit in Cecilia Lundqvist Hahne till vår nästa träff för att berätta om systematiskt kvalitetsarbete och hjälpa oss vidare. Hon har jobbat som lärare i svenska och rektor, men nu jobbar hon just med systematisk kvalitetsarbete åt Arvika kommun.

onsdag 6 mars 2013

En läsande klass

Martin Widmark har startat det femåriga projektet "En läsande klass" för att vända utvecklingen att svenska barns läsförmåga sjunker i internationella jämförelser. Målet är att inspirera låg- och mellanstadieskolor att införa 30 minuters läsning varje dag, men eleverna ska inte bara lära sig avkoda texter och så småningom läsa automatiserat. De ska också trimmas i fyra lässtrategier – att kunna förutspå vad som ska ske, att reda ut svåra ord och oklarheter, att under läsningen kunna svara på frågor om vad som hänt och ska hända sen, och slutligen att kunna sammanfatta vad man läst.
http://www.skolvarlden.se/artiklar/han-tanker-lyfta-svenska-elevers-lasning-till-pisa-toppen
Material från projektet ska under våren läggs ut på Martin Widmarks blogg:
http://www.martinwidmark.se/en-lasande-klass/

fredag 1 mars 2013

Om vårt nätverk i Grundskoletidningen 6/12


I Grundskoletidningen nummer 6, år 2012 "Språkets betydelse för lärandet" kan du läsa om vårt värmländska nätverk med språk- , läs- och skrivutvecklare.

Forskning är kärnan i språkexperternas nätverk 
Malin Granström är samordnare för ett nätverk med femton språkutvecklare i Värmland. 
Text: Anna Grettve 

Du kan också läsa den debattartikel som flera regionala språkutvecklare skrivit.

http://www.fortbildningab.se/sb/?location=1,3&page=1&speckat=&kat=&artnr=6426