måndag 26 november 2012

Skolinspektionen granskar läsundervisning

Skolinspektionen har observerat 250 lektioner med läsundervisning. Resultatet visar på stora skillnader även inom den enskilda skolan.

Skolinpektionen anser att problemen bland annat är att elevernas lust inte stimuleras i nog hög utsträckning, att skolans läsundervisning inte följs upp, att digitala medier inte används i nog hög utsträckning och att eleverna allt för sällan utmanas i sin läsning.

Via länken nedan kan du läsa mer och anmäla dig till ett webinarium om granskningen den 10 december.

Kvalitetsgranskning - Läsundervisningen i svenska för årskurs 7-9

Nationella prov och resultat i årskurs 6

Våren 2012 skrev elever i årskurs 6 nationella prov för första gången. I ämnesprovet svenska var delproven att skriva berättande text och argumenterande text svårast. Pojkarna nådde kravnivån i lägre utsträckning än flickorna. Svenska var också det ämnesprov som det var störst skillnad mellan pojkars och flickors resultat.
http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/statistik/2.4290/2.4442/skrivuppgifter-svarast-i-provet-i-svenska-1.186332

fredag 23 november 2012

Dagordning 3 december


Dagordning 
3 december 2012, kl. 9-15, sal 3D 512A, Karlstads universitet

Till nästa möte är det bra om du har läst igenom och tar med dig skolverkets stödmaterial om systematiskt kvalitetsarbete. Du kan ladda ner en pdf-fil här: Råd systematiskt kvalitetsarbete

Vi kommer att använda stödmaterialet som underlag när vi byter erfarenheter om hur vi värmländska språk-, läs- och skrivutvecklare kartlägger, analyserar, planerar och genomför. Jag vet att flera analyserar t.ex. resultat på nationella prov,  men kanske finns fler exempel på underlag? Hur gör vi? Varför gör vi det?

Ta gärna med dig intressanta vetenskapliga artiklar eller andra ”spaningar” du gjort. Till vår hjälp att spana denna gång har vi också Michel Tengberg som kommer för att berätta om sin forskning.

NCS höstkonferens ...

... kan du läsa mer om via länken. Via den kan du också titta på föreläsarnas presentationer.

http://www.skolverket.se/skolutveckling/ncs/konferenser-och-seminarier/ncs-hostkonferens-1.171888

torsdag 22 november 2012

Elevers språk-, läs och skrivutveckling


Artikel om konferensen den 7 november vid Karlstads universitet
http://www.kau.se/om-universitetet/aktuellt/nyheter/artiklar/10960


Glappet ska övervinnas

(2012-11-13) | Maria Nilsson
Lärare kallar texter anpassade till eleverna "elevnära". Barnen själva tror att då sitter man nära varandra och läser och riskerar att få både tjej- och killbaciller. Detta är bara ett exempel på elever och lärares olika ämnesförståelse, det så kallade glappet.

Elevers språk-, läs- och skrivutveckling

Anne-Marie Körling intervjuades om bl.a.  elevers språkutveckling och demokrati. 
Så här presenterar Anne-Marie sig själv på twitter:
Lärare, författare. Verkar för det elevnära perspektivet. Initiativtagare till lärartycket. Föreläser ofta och gärna! Skriver för livet. Hej HOPP!
Här är jag! Elevers språk-, läs- och skrivutveckling

På uppdrag av Skolverket har lärare från ett antal kommuner tillsammans med forskare från Karlstads universitetet under ett år träffats i en forskningscirkel. Ingrid Mossberg Schüllerqvist, lektor i litteraturvetenskap vid Karlstads universitet, har lett cirkeln. Målet har varit att tillsammans utforma en undervisning som utvecklar alla elevers språk. Mycket har kommit att handla om glappundersökningar.

Hör henne berätta om projektet:


söndag 18 november 2012

Elevers språk-, läs- och skrivutveckling


”Jag tänker på milleniumtrilogin, filmer, dagens samhälle, mitt
eget liv, på andra människors liv” (Amanda 16 år)

Livsläsning i centrum – en möjlighet till vidgade perspektiv?
 Åmåls kommun högstadiet
415 elever och 7 lärare besvarade frågan Vad är läsning? Elevernas svar inkluderade allt från läsning av den egna kroppen i en ”point” i discodans till datorspel och Facebook. Lärarna besvarade frågan med att ge främst skönlitteratur och andra tryckta texter som exempel. 

Elevers språk-, läs- och skrivutveckling


När fröken läser känner jag mig trött!
Torsby kommun, Förskoleklass – årskurs 1 - 3.
Hur får jag veta hur mina elever ser på läsande och skrivande?

Den första delen av projektet handlade om att ta reda på om det fanns skillnader mellan hur lärare och elever uppfattade läs- och skrivprocessen. Värmlandsgruppens forskare och gruppledare utformade därför ett antal frågor som lärare och elever fick besvara var för sig. Det kom fram en hel del intressanta skillnader mellan elev och lärarsvar. Lärarna talade om att en text hade ett innehåll, att någonting händer i mötet mellan läsaren och texten. Barnen talade i högre utsträckning om att de satte ihop bokstäver som blev till ord.

Elevers språk-, läs- och skrivutveckling


Bedömning för lärande

Vilka typer av gensvar ges på elevernas läsande och skrivande?

Vid F-3-skolan i Säffle arbetar vi med att utveckla vår färdighet i formativ bedömning. 


Vi gjorde det valet utifrån en analys av skillnaden mellan hur elever och lärare ser på läsande och skrivande och vilka textvärldar eleverna rör sig i. 

Elevers språk-, läs- och skrivutveckling


Att ställa frågor – och få svar
Utifrån grundfrågorna i Skolverksprojektet ”Vilka elever kommer till vår skola?” ...
Hur får jag veta hur mina elever ser på läsande och skrivande?
Vilka textvärldar rör sig mina elever i?
Hur får jag veta det?
Hur kan jag möta detta?
... ställdes utvecklingsfrågor till eleverna i årskurs 1-6 i en mindre skola i Sunne kommun.


Utvecklingsfrågorna handlade om läsande och skrivande.

Elevers språk-, läs- och skrivutveckling


Vad händer i kroppen när du läser?
Karlstad F-3

Vi hittade en skillnad mellan vad eleverna läser i skolan och vad de läser på fritiden i vår undersökning. 

Elevers språk-, läs- och skrivutveckling


Vilka elever kommer till vår skola?

Att arbeta med bildpromenader för att utveckla skrivandet
Filipstads kommun, årskurs 1 och 3-4


Utgångspunkten i vårt arbete är de frågor om läsning och skrivning som vi ställde till alla elever och lärare som deltog i projektet för att få svar på grundfrågan: Hur får jag veta hur mina elever ser på läsande och skrivande? 

Elevers språk-, läs- och skrivutveckling


Ingen frågar: ”Och hur ska jag läsa det här då?”
Hur arbetar vi med elevernas lästa texter och deras läsförståelse?
Arvika kommun, mellanstadiet

Genom det här projektet har vi gått från elevernas tysta enskilda läsning till en strukturerad och dialogisk läsundervisning. 

onsdag 14 november 2012

Elevers språk-, läs och skrivutveckling - konferens 7 november 2012

Artikel och filmer från konferensen om alla elevers rätt till största möjliga språkutveckling hittar ni via länken nedan. Här får ni ta del av Ingrid Mossberg-Schüllerqvists föreläsning om det viktiga samarbetet mellan forskning och skolan. Ni kan svepas med av Anne-Marie Körlings engagemang för språkutvecklande undervisning och imponeras av de kommunala utvecklingsprojekt som genomförts i nätverkets kommuner.

Det är därför med stolthet och stor glädje jag som jag sprider vidare:
Elevers språk-, läs, och skrivutveckling - konferens 7 november 20

Vill du läsa ännu mer om de kommunala utvecklingsprojekten, så finns tillhörande texter och powerpoints här:
http://www.kau.se/ruc/svenska

Mycket nöje!

P.S. Alla intervjuer och filmsnuttar finns också på youtube. Sök på "Elevers språk-, läs- och skrivutveckling".tisdag 13 november 2012

Läsandets kultur och språk-, läs och skrivutvecklare


En kommitté har haft i uppdrag att analysera litteraturens ställning. Litteraturutredningens betänkande heter "Läsandets kultur" och där är vi kommunala språk-, läs- och skrivutvecklare nämnda. Nedan har jag saxat några rader ur den. Hela texten finner ni via:
Läsandets kultur

... regeringsuppdrag om att förbättra barns språk-, läs-, och skrivutveckling för att på så sätt bidra till en ökad måluppfyllelse i skolan.                                                                                                                                            

I detta arbete har det skapats ett nationellt nätverk i vilket 
kommuner i Hälsingland, Västernorrland, Jämtland, Norrbotten, 
Småland, Blekinge, Öland, Stockholm, Södermanland, Värmland 
och Västra Götaland ingår.  

Språk-, läs- och skrivutvecklarna har arbetat med att systematisera och samordna 
utvecklingsarbetet i sina respektive kommuner. 

onsdag 7 november 2012

TACK!

Tack för att ni alla - föreläsare och åhörare- gjorde konferensdagen så givande!  Hoppas ni blev lika inspirerande som jag av att få träffa så många "språk-, läs och skrivutvecklar människor" på en gång.

En del texter och powerpoints från dagen hittar ni redan nu via http://www.kau.se/ruc/svenska
Filmer och en liten artikel kommer också att publiceras så småningom, så håll utkik!