söndag 29 december 2013

Kunskap och PISA-poäng

Dennis Westerberg bloggar om en förlegad syn på skola och kunskap. Han skriver t.ex.:
"Jag menar, hur svårt ska det vara att förstå, att när all världens kunskap finns tillgänglig för alla som har en internetuppkoppling, sjunker värdet på kunskap.  Kunskap blir inte längre värdefullt att ”besitta”. Begripligt och logiskt."
Han fortsätter:
"Det betyder att ett högt resultat i PISA, som utger sig för att ange nivån på kunskap, egentligen innebär ett ”värdelöst” resultat. Således behöver vi inte alls vara oroliga över det svenska resultatet. Tvärtom.
Det vi ska vara oroliga över, är att vi fortsätter att tvinga skolan att syssla med kunskapsinlärning, när den egentligen borde ägna tid åt precis allting, utom just detta.
Det vi vidare bör frukta, är att alla politiska partier och fackförbund verkar vara överens om vilken väg vi ska gå. Nämligen rakt åt helsike. Sorgligt och bedrövligt."torsdag 19 december 2013

Veronica Grönte till nätverksträff 22 januari

Nästa träff är bokad till 22 januari och glädjande nog har Veronica Grönte tackat ja till att komma och berätta om dramaturgi och lärande. http://www.makete.se/ Eftersom hon ställer upp gratis, hoppas jag alla värmländska språkutvecklare tar tillfället i akt och kommer.

Vi träffas kl 9-16 och Veronica föreläser på eftermiddagen. Förmiddagen ägnas åt R2L och eventuella "spaningar". Lokal meddelas senare. Anmälan via kommentarsfältet nedan senast 10 januari.tisdag 17 december 2013

Minnesanteckningar nätverksmöte 12 december

Vi inledde med en runda och konstaterade återigen att språk-, läs- och skrivutvecklares förutsättningar ser väldigt olika ut. Till nätverket är också förstelärare med inriktning språk, läs och skriv välkomna. Trots olika förutsättningar och inriktningar är vi överens om mycket.

Inför kommande Läslyft är vi helt överens om att det inte får blir ett "smörgåsbord", utan istället en fördjupad kunskap som verkligen gör avtryck på undervisningen. Vi vill inte ha fristående moduler som man kan göra lite hur som helst med utan vi vill ha en helhetssyn. Läslyftet bör har en röd tråd genom alla moduler. Det behöver finnas en övergripande och inledande teoridel och modulerna kanske t.o.m. ska göras i viss ordning?

Även om fokus verkar vara läsförståelse så är det viktigt att inte glömma bort samtala och skriva, och integrationen av dessa i meningsfulla sammanhang, så att det inte blir isolerad färdighetsträning utan någon djupare mening. Läsa, skriva och samtala är inte mål utan medel!

"Så kan svenska elevers läsförståelse förbättras"

Barbro Westlund är aktuell med en ny avhandling och i en debattartikel i DN ger hon följande riktlinjer för en förbättring av svenska elevers läsförståelse:
• Behovet av ett mer utvecklat professionellt språk inom området läsförståelse i den svenska skolan. 
• Tydligare etappmål för vad som ska uppnås i läsförståelse i varje årskurs. 
• Större tillgänglighet till internationell forskning i läsförståelse för svenska lärare.  
• Viktigt att veta hur man aktivt undervisar i läsförståelse. 
• Användning av begreppet feedback. 

måndag 9 december 2013

Läslyftet, regeringsuppdraget


Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att svara för genomförandet av fortbildning av lärare i läs- och skrivutveckling där fokus ska vara på det kollegiala lärandet. Skolverket ska också svara för utbildning av
handledare som ska ha till uppgift att handleda grupper av lärare inom området läs- och skrivutveckling.

Vad ska vi göra och hur ska vi göra det? Alla idéer diskuteras på nätverksträffen! Kom gärna med så konkreta förslag som möjligt.
http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/01/00/6f896f11.pdf

Dagordning nätverk 12 december

Vi träffas kl. 13-15 i lokal 3C511 på universitetet. De som kan deltar sedan i Anna Lyngfelts doktorandseminarie kl. 15-17 i lokal 3D340.

Vi har två intensiva timmar, eftersom vi behöver ta upp:
# Kort runda med nulägesbeskrivning från kommunerna
# PISA och Läslyft
# RUCs kompetensutveckling kring läsning
# kompetensutveckling Reading to learn
# nytt stödmaterial
stödmaterial språkutvecklare
# PedagogVärmland
# Sunne 12 mars kring nyanlända
# Språket på väg
# ncs-konferens
# Övriga spaningar/frågor

Improving Reading and Interpretation in Seventh Grade

I decembernumret av Education Inquiry ingår en artikel av Michael Tengberg och Christina Olin-Scheller.

Improving Reading and Interpretation in Seventh Grade: A Comparative Study of the Effects of Two Different Models for Reading Instruction

Abstract

This article investigates the potential for developing advanced reading and interpretative skills in Swedish secondary school. Over six weeks, four separate study groups in seventh grade participated in an intervention study. The purpose was to gather more knowledge about how different teaching strategies affect students’ development of advanced reading skills. Data were collected from written assignments and an experiential questionnaire. The study attempts to provide empirical corroboration of previously theoretically founded propositions. The findings indicate that the choice of teaching strategy plays a significant role in students’ learning. However, in order to make normative judgments on the advantages of one teaching model over another, further evidence is necessary. Moreover, studying the implementation and effects of instructional change is a challenging field of research which requires an array of sophisticated methods that combine qualitative and quantitative analyses.

http://www.education-inquiry.net/index.php/edui/article/view/23221

CSL seminarie

Högre seminarium vid Institutionen för pedagogiska studier

Den 18 december är det årets sista seminarium:
Marie Tanner har sitt slutseminarium och diskutand är Caroline Liberg, Uppsala universitet.
OBS! Lokal  3C 426 mellan kl. 13-15

Lärarens väg genom klassrummet. Lärande, undervisning och bänkinteraktion i mellanstadiets skriftpraktiker." Det är en interaktionsstudie där jag följer förlopp i lärare och elevers samtal i samband med individuellt bänkarbete, s.k. bänkinteraktioner, och på vilket sätt de i dessa ägnar sig åt skriftspråkande och lärande.

torsdag 5 december 2013

Petter och hans fyra getter!

På pedagog Stockholm har My Froster skrivit en forskningsartikel om sitt språkutvecklande arbete med boken Petter och hans fyra getter i en förskola på Skärholmen.
http://www.pedagogstockholm.se/Pedagog/Utvecklingsartiklar/My%2520Froster%2520110913%2520(2).pdf

tisdag 3 december 2013

Läslyft

Regeringen satsar 300 miljoner kronor på att utbilda lärare i effektivare metoder i läsning och skrivning, Läslyftet.
http://www.government.se/sb/d/16833/a/229701