måndag 21 maj 2012

Möte RUC

Idag har jag varit på RUC och presenterat vårt nätverk för några utvecklingsledare och förvaltningschefer i regionen. Jag har också gjort reklam för den konferens vi planerar utifrån "Vilka elever kommer till vår skola?". Aktuella datum är veckorna 43 eller 45. Anne-Marie Körling är också kontaktad, så vi får se var vi landar. När vi som deltagit i "Vilka elever kommer till vår skola?" träffas på måndag, kan vi diskutera vidare.

onsdag 16 maj 2012

studiecirklar och litteratur

Via kommentarsfältet nedan anger du vilken bok och/eller studiecirkel du vill samtala kring på nästa träff i september. Om ni gör det innan 12 juni, så hinner jag sammanställa och lägga ut titlarna innan semstertiderna. Som bonus får vi kanske lästips lagom till semestern!

minnesanteckningar, maj 2012


Minnesanteckningar från den 14 maj 2012

                                   
Till det här mötet hade vi bjudit in Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling ( NCS) och matematikutvecklarna i regionen, och vi tackar särskilt för deras medverkan. Fokus var vårt samarbete och hur det kan utvecklas.  Dessutom diskuterade vi en eventuell konferens i höst som en fortsättning på projektet "Vilka elever kommer till vår skola".


torsdag 10 maj 2012

dagordning 14 maj

Måndag 14 maj, kl. 9-15 träffas vi på universitetet i sal 3D512A.
På förmiddagen träffar vi läs- och skrivutvecklare Erica Jonvallen från Skolverket och NCS.

På eftermiddagen får vi sällskap av "våra" matematikutvecklare.

9.00-11.30 Vi presenterar kort oss själva, våra kommuner, tid och mandat som utvecklare samt berättar om våra verksamheter. Erica Jonvallen berättar om NCS verksamhet och vi läs- och skrivutvecklare får tillfälle att ställa frågor, framföra tankar och idéer. Ev. hinner vi också diskutera höstkonferensen utifrån "Vilka elever kommert ill vår skola?"

12.30-14.30 Svenska och matematik
Hagfors och Sunne berättar om samarbetet mellan matematik- och läs-
och skrivutvecklare. Vi gör även en "runda" där alla kommuner får beskriva hur
samarbetet mellan språk-, läs- och skrivutvecklare och matematikutvecklare ser ut.

14.30-15.00 Tankar om värmländsk konferens utifrån jämställdhetsprojektet?
- datum? 29-31 oktober eller 17-19 september
- Ingrid inleder, extern föreläsare? parallella spår?
- kaffediskussion
- publicera RUC:s hemsida?

Vi bestämmer tema, plats och tid för nästa träff:
- Christina Olin-Scheller "Mellan Dante och Big Brother"
- Michael Tengberg " Samtalets möjligheter"
- litteratur seminarium
- annat förslag?

Planerat departementsbesök: förslag?

Makete - skrivarskola