fredag 31 januari 2014

R2L 5-6 februari

Nästa vecka träffas vi onsdag och torsdag kl 9-16 i 3A 340 på Karlstads universitet.

onsdag 29 januari 2014

Minnesanteckningar nätverksträff 22 januari 2014

Förmiddagen vi åt Reading to learn och eftermiddagen åt Veronica Gröntes Makete-metod i Pennvässaren. Dagens röda tråd var explicit undervisning och två olika metoder för detta: Reading to learn för läsundervisning och Makete för skrivundervisning.

Inspirationsdag kring Svenska som andraspråk

Kommunerna Hagfors, Munkfors, Sunne och Torsby bjuder i samverkan med RUC in till en inspirationsdag kring
.
Svenska som andraspråk
.
Tid: 12 mars 2014, kl 9.00-15.30
Plats: Frykensalen, Biblioteket i Sunne
.
Målgrupp: SVA-lärare, ämneslärare, klasslärare inom grundskolan och gymnasieskolan och boendepersonal på hem för ensamkommande barn och unga.
.
Dagen börjar med en föreläsning där Josefin Nilsson ger en teoretisk grund samtidigt som hon berättar om sitt eget arbete med explicit undervisning i lässtrategier. I grupper får deltagarna sedan prova på att använda och reflektera över strategierna och undervisningsmodellen.

måndag 27 januari 2014

Forskning med och för lärare

Se länken nedan för tips om tidskrift för lärare och forskare som är intresserade av praktiknära studier.
"Skriftens främsta syfte för framtida utgivning är att lyfta fram forskning som byggs upp med och för lärare, snarare än om och på lärare. Som namnet på tidskriften anger, handlar det främst om forskning med anknytning till lärande och undervisning inom skolans och förskolans samtliga ämnesområden och åldersgrupper."
http://www.forskul.se/

tisdag 14 januari 2014

Utbildning Reading to Learn

Nästkommande utbildningsdagar äger rum kl. 9-16 i rum 3A340 på Karlstads universitet.

Dagordning nätverksträff 22 januari

Vi träffas på Karlstads universitet, 3C426 klockan 9-16.
   Förmiddagen ägnas åt en runda där mötesdeltagarna delger varandra spaningar och praktiska exempel på arbete med Reading to Learn.
   Efter lunch har vi en workshop med Veronica Grönte.
   Ytterligare information har ni fått med mail.

Väl mött!


Inbjudan Veronica Grönte

Hej!

Jag heter Veronica Grönte och leder skrivarverkstäder som Skapande skola-projekt.
Är författare till skrivhandledningen Pennvässaren/Studentlitteratur

Jag besöker Karlstad om ett par veckor och vill inbjuda dig som jobbar med Skapande skola i Värmland till en workshop, onsdagen den 22 januari kl 13-16 , för att du ska få en inblick i det innehåll jag erbjuder när jag möter elever i Skapande skola-projekt. 

tisdag 7 januari 2014

Nätverksträff 22 januari

Hej, Jag kommer på träffen! //Agneta

CORI

Många av oss jobbar med lässtrategier och t.ex. reciprocal teaching (RT). En annan vetenskapligt beprövad modell som bl.a. Westlund tar upp (Att undervisa i läsförståelse) är CORI och på Pedagog Stockholm kan ni se två filmer om CORI.
http://www.pedagogstockholm.se/film-om-skolan/?spellista=e00Yo9QCgtTa9sLLNRNc9jnWziT78TV4
RUCs nyhetsbrev

Nytt år med fortsatt viktigt arbete med fokus på barns och ungas lärande och utveckling ligger framför oss! Tillsammans med Karlstads universitet och 19 samverkanskommuner fortsätter RUC verka för att forskning ska nå förskolans och skolans verksamma och att skolans och förskolans frågor ska nå forskningen. 

Kompetensutveckling till lägre avgift
Som vi tidigare berättat har RUCs samverkanskommuner tagit initiativ till höjd medlemsavgift. Det gör att RUC kan erbjuda kompetensutveckling och seminariedagar till lägre avgifter – eller kostnadsfritt – för verksamma i förskola/skola i de kommuner som omfattas av det nya avtalet.
De senaste åren har över 2 500 lärare från förskola och skola, var och en under minst ett år, deltagit i RUCs kompetensutveckling i nätverksform. 2014 inleder vi en ny stor satsning – denna gång på läsning.
.
Pedagog Värmland
Webbplatsen Pedagog Värmland, som är ett samarbete mellan de värmländska kommunerna samt Åmåls kommun, startade i november 2013. Pedagog Värmland fick inom ett par veckor över 3 800 unika besökare. Webbredaktör Tobias Berger och projektledare Anna Karlefjärd – båda Karlstads kommun - ansvarar för webbplatsen. Kommunernas utvalda kontaktpersoner spelar en viktig roll. RUC har ett nära samarbete med Pedagog Värmland och hänvisar nu till denna nya webbplats, då man vill ta del av skolors utvecklingsarbeten.

RUC lyfter samtal och språkutveckling 
RUC har under många år haft fokus på språkutveckling. Den stora kompetensutvecklingssatsningen Läs/skrivlärande 2002-2005 handlade förstås om det, i Elevers lärande i matematik 2007-2011 lyftes samtalets och språkets betydelse, i Estetiska lärprocesser 2010-2012 hade språk och kommunikation en central roll, Småbarnspedagogik handlar om språkutveckling – och i RUCs kommande satsning Läsförståelse och läsundervisning är språket i centrum.
.
Läsförståelse och läsundervisning 2014-2015
Anmälan till RUCs kompetensutveckling Läsförståelse och läsundervisning 2014-2015 pågår. Främsta målgrupp är lärare som under-visar i år 4-9, men alla som vill arbeta för att stärka elevers läsutveckling är välkomna. Läsförståelse och läsundervisning 2014-2015 handlar om aktuell forskning som tillämpas i egen undervisning, och ”det man varit med om” reflekterar man kring. Struktur med lärgrupper, lärledare och projektansvariga rektorer ger förutsättning för hållbar skolutveckling.. Läs mer