tisdag 1 november 2016

Minnesanteckningar 27 oktober 2016

Fokus för den här träffen var utveckling av vår kompetens kring vårt eget språk-, läs- och skrivutvecklaruppdrag i allmänhet, och  hur kan vi bidra till effektivare kollegahandledning i synnerhet. Utgångspunkten var våra egna erfarenheter och boken Handledning för kollegialt lärande av Annika Cederberg Scheike.

Vi inledde mötet med kaffe och en runda, delvis enligt Annika Cederberg Scheikes modell. Vi har alltid haft rundor på SOL i Värmlands träffar och, precis som Cederberg Scheike ger exempel på, fördelat ordet genom att ordet går från den ena till det andra i en cirkel. Den här gången fick deltagarna ta den tid de tyckte de behövde för att presentera sitt språkutvecklande arbete i kommunen, vilket innebar att rundan blev ovanligt lång men också ovanligt givande. Vi fortsatte heller inte med att välja någon enstaka deltagares exempel för att diskutera vidare utan vi som lyssnade (metahandledarna) ställde handledningsfrågor till den som berättade (sakägaren).

Runda
Här är lite av vad som är aktuellt utifrån en språkutvecklande perspektiv i våra olika kommuner:

Kristinehamn - genrepedagogik utifrån "Låt språket lära". Arbetet beräknas pågå i 2-4 terminer.
Säffle - språkstärkande arbete, just nu cirkelmodellen. Deltar i Läslyftet.
Kil - Läslyftet "Skriva i alla ämnen" utan statsbidrag. Deltar också i ett forskningsprojekt med Mikael Tengberg.
Årjäng - Deltar i Läslyftet "Att tolka och skriva text i alla ämnen". Information till föräldrar om hur man kan läsa högt för sina barn. Genrepedagogik.
Karlstad - Läslyftet, Nätverk för förstelärare i svenska med olika fokusområden (i år likvärdighet). Kompetensutvecklingsdagar kring språk- och kunskapsutveckling.
Grums - Övergripande ämneskonferenser för åk 1-9 och har bl.a. analyserat ämnesproven.
Karlskoga - Pedagogiskt café för föräldrar med temat läsförståelse. Föreläsningar om genrepedagogik och läsförståelse.
Torsby - Läslyftet utan statsbidrag, fem parallella moduler, där alla lärare deltar. Storgruppsforum kring Ann S Pihlgrens film "Pedagogiska trädet".
Eda - Språklyft en gång i månaden, arbete med bedömningsstödet i åk 1 (introduktion, workshops, sambedömning och analys). Språkblogg.
Sunne - riktade insatser från Skolverket och Nationellt centrum för andraspråk, en utbildning på sex tillfällen. Läslyftet.
Arvika - Nätverk för svenska som andraspråk, föreläsningar om nyanländas lärande och genrepedagogik.
Storfors - Språklyft, handledning för språkstödjare, genrepedagogik och kollegialt lärande och bedömningsstödet.
Hammarö - Skolverkets "Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt", nätverk i svenska, uppföljningar av bedömningsstödet och högläsning i förskolan.

Övriga punkter som togs upp:
- Bloggen på Pedagog Värmland.
- På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik ute på remiss just nu.
- Kunskapsöversikt om läsförståelse planeras att släppas den 7/11. Vi pratar om att läsa den till vår träff den 25/4 och ha gemensamma diskussioner.

Bokcirkel
När vi skulle diskutera de fyra första kapitlen i boken Handledning för kollegialt lärande delade vi upp oss i mindre grupper för att följa en i förväg bestämd samtalsstruktur:
Vad har du för frågor till texten?
Vad i texten vill du prata med andra om?
Vilka likheter och skillnader kan vi se mellan våra frågeställningar/diskussionspunkter?

Avslutningsvis förde vi ett metaresonemang om samtalet i hela gruppen. Vad lärde vi oss? Vi kunde här se att det var svårare att följa modellen för den som inte hade tidigare erfarenhet av den, vilket ju är helt naturligt och motiverar vikten av att "träna" så som vi gjorde på mötet. Vi konstaterade även att vi i vår vardag inte använder kollegahandledning på det sätt  som i boken så ofta. Boken utgår från problem som ska lösas och vi har ofta rollen att underlätta ett innehåll som ska tillgodogöras eller ett arbetssätt som ska implementeras. Kanske kan detta klargöras om vi skiljer på handledare och lärledare? Ett annat begrepp som florerar är processledare och vi känner ett behov av att definiera de olika begreppen. Kanske har någon erövrat mer kunskap om detta nästa gång vi träffas och kan delge de andra?

Spaningar
Boktips:
Lärande genom skönlitteratur - Mary Ingemansson. Här kan du läsa mer om Marys forskning.  
Läsa högt för barn -  Kerstin Dominikoviae, Yvonne Eriksson och Kerstin Fellenius
Det professionella lärandets inneboende kraft - Helen Timperley
Språk i alla ämnen - Hanna Stehagen
Att undervisa nyanlända - Anna Kaya
Skrivundervisning - Catharina Tjernberg

 webtools.itgonline.se
Didaktorns podd - Självförtroendekollaps av Anna Kaya
Blogg av Annika Sjödahl


Nästa möte äger rum tisdag 31 januari i sal 3A340. Då ska vi bl.a. diskutera resten av Handledning för kollegialt lärande. 

Vårens sista träff är redan nu bokad till 25 april i 3A340. Då får vi Christina Olin Scheller på besök
kl 13 för att berätta om forskningsprojektet Läsa lätt.

Deltog i träffen gjorde: 
Åsa Hallström, Kristinehamn
Anna Börjesson, Säffle
Britt Hammarsten, Kil
Cecilia Näslund, Årjäng
Eva Tarander, Karlstad
Marie Olsson, Grums
Elisabeth Savefjord, Karlskoga
Christel Ekelund, Torsby
Ann-Louise Ränkeskog, Eda
Madelene Press, Sunne
Katarina Pontelius, Arvika
Gabriella Hassel, Storfors
Charlotta Ericsson, Storfors
Marlene Andersson, Hammarö
Malin Granström, Eda