tisdag 25 mars 2014

Det professionella lärandets inneboende kraft; Helen Timperley. Del 1

Tio forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling

Debatten handlar ofta om hur eleverna ska lära sig mer och bättre, men mer sällan om lärares behov av kompetensutveckling och fortbildning. Men Helen Timperley, som är professor vid universitetet i Aukland på Nya Zeeland, intresserar sig för principer "...för att skapa goda förutsättningar för lärares professionella utveckling, med utgångspunkten att de även ska avsätta tydliga spår i elevernas lärande och kunskapsresultat".
http://www.kfsk.se/download/18.11165b2c13cf48416de1b2/1377195405170/Forskning+i+korthet+2013+nr1.pdf

måndag 10 mars 2014

Föreläsning "En läsande klass"

Datum är ännu inte bokat, men preliminärt så kommer Martin Widmark och lärare till Karlstads universitet för att föreläsa om lässtrategier och sitt material En läsande klass i början av september. Mer information kommer att publiceras fortlöpande!