fredag 19 december 2014

Minnesanteckningar 10 december 2014

Nätverksträffen innehöll, som vanligt, aktuella spaningar och vi fortsatte lära oss mer om genrepedagogik.

Problem med läsförståelse visar sig sent

Läsförståelseproblem hos barn som läser utmärkt, men utan att förstå, upptäcks i regel inte förrän i tioårsåldern. Det visar Åsa Elwérs studie om läsförståelseproblem.

http://www.skolporten.se/forskning/intervju/problem-med-lasforstaelse-blir-tydliga-ganska-sent/

tisdag 2 december 2014

Dagordning 10 december

Nästa möte äger rum 10 december kl 9.30-14.30 i rum 1D225. 

Vi fortsätter på temat genrepedagogik genom att samtala om det vi läst i Låt språket bära kapitel 1-4. För att möjliggöra bästa möjliga samtal är det önskvärt att mötesdeltagarna har fört läslogg under tiden de läst. En enkel sådan kan innebära att man skriver ner de tankar man får utifrån läsningen: sidhänvisning, vad stod det (citat eller sammanfattning) och hur tänker jag kring detta (fråga, kritik, konsekvens etc). Vi ser också på filmer om de olika genrerna http://www.ur.se/Tema/Genrepedagogik-i-Rinkeby

Vi behöver också bestämma hur vi ska genomföra tågbokningen när vi åker till Rinkeby, titta över hotellbeställningen och planera träffen 3 december. Vi funderar också vidare kring bloggande och PedagogVärmland.