måndag 27 april 2015

Marlene bloggar om cirkelmodellen

Marlene Andersson, som är språk-, läs- och skrivutvecklare vid Hammarös kommun bloggar bl.a. om cirkelmodellen.

http://sprakmatte.blogspot.se/2014/08/cirkelmodellen.html
http://sprakmatte.blogspot.se/2015/04/hur-kan-man-jobba-med-cirkelmodellen.html

CSL-dag 9 juni

CSL-dagen är en kostnadsfri konferens med didaktisk inriktning för lärarstuderande och lärare på alla stadier. Ta del av aktuell forskning med relevans för läraryrket och knyt kontakter med andra som är verksamma inom ditt område!

Anmälningslänk och mer information om CSL-dagen finns på hemsidan
http://www.kau.se/csl