måndag 10 april 2017

Dagordning nätverksträff 170425

Vi träffas kl 09,30-14,30 i lokal 3A340 på Karlstad universitet.

Så här ser dagen ut:

 09,30 - 10,00
- Presentationsrunda
- Inför Christinas dragning: Läsa lätt, skolforskning

10,00-11,00
Christina Olin-Scheller berättar om sitt forskningsprojekt "Läsa lätt"
Diskussion om skolforskning

11,00-12,00
- Information Malin: Nya läslyftsmoduler, Läslyft i förskolan, Utvärdering Läslyft, Specialpedagogiska lyftet, Nytt kartläggningsmaterial för nyanlända samt inspirationsträffar handledare utan statsbidrag.

12,00-13,00 Lunch

13,00 - 14,30
- Spaningar
- Bedömningsstödet åk 1. Hur har det genomförts i våra kommuner och hur tänker man kring kopplingen till det systematiska kvalitetsarbetet?
- Nästa läsår. Utvecklingsstöd

Välkommen!

tisdag 4 april 2017

Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan

Nu har huvudmän möjlighet att anmäla språk-, läs- och skrivutvecklare inom förskolan till en utbildning som hålls av Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS). Den tidigare ansökningstiden var från den 15 mars till den 5 april, men den kommer att förlängas ytterligare två veckor!

Utbildningen innehåller föreläsningar varvat med gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte. Mellan utbildningstillfällena kommer deltagarna att få arbeta med uppgifter knutna till sin roll.
Områden som berörs inom utbildningen är:
  • Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete
  • Identitet och jämställdhet
  • Systematiskt kvalitetsarbete
  • Att leda samtal
  • Modeller för skolutveckling
Läs mer på Skolverkets hemsida.