lördag 28 september 2013

Bara 4 dagar kvar ...

... till torsdagens konferensdag på Karlstads universitet om läsutveckling och läsundervisning med bl.a.
Barbro Westlund: Att utveckla och formativt bedöma elevers läsförståelse
Martin Widmark: En läsande klass

torsdag 19 september 2013

R2L i Göteborg

Göteborgslärare får fortbildning. Alla skolämnen har sitt språk som eleverna måste erövra. Och för att lyckas måste de få stöd av läraren. Denna insikt och pedagogiska utmaning får ett hundratal av Göteborgs mellan- och högstadielärare det närmaste året lära sig att tackla med hjälp den väl beprövade australiska metoden Reading to learn.

http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/utbildning,lattare_forsta_skoltexter_med_australisk_metod

måndag 16 september 2013

Alla ämnen ansvariga för elevers språkutveckling

Att tillägna sig ämneskunskaper förutsätter tillgång till ett specifikt fackspråk och varje nytt ämne har ett karakteristiskt språk. Lärarna ska ställa språkutveckling lika mycket som ämneskunskaper i centrum eftersom en språkinriktad undervisning gynnar alla och inte bara vissa elever menar forskare. Varje skola bör därför hitta sätt att följa upp elevernas språkutveckling, skapa strategier för språkstöd samt presentera en plan för lärarnas kompetensutveckling inom språk- och begreppsutveckling.
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/undervisning/alla-amnen-ansvariga-for-elevers-sprakutveckling-1.199846

Passar väl bra att vi ska jobba med Reading to Learn i nätverket?

Varför skola?

Intresseväckande eller provocerande - välj själv! Men gör det efter att ha läst hela denna angelägna artikel där det bl.a. står:

VARFÖR SKOLA?
För att vi alla LÄNGTAR efter att lära, utvecklas och leva. Vi är nyfikna av naturen.
Innan min son började skolan satt han i tre timmar i sträck för att få sina batteridrivna tekniklegogubbar och bilar att röra på sig.
Problemet är att vi vuxna är hjärntvättade. Vi TROR vi vet vad som är bäst för barnen att lära sig, för vi har LÄRT oss att ju högre betyg barnen får i den inrutade schemalagda skolan, ju bättre liv får de.
Men dagens skola korrigerar kontinuerligt barnens naturliga personlighet. Ofta i all välmening. Få lärare är medvetet elaka.

http://skolvaren.se/2013/09/11/artikelserie-varfor-skola-signerat-agneta-geier/

Föreläsning med Petri Partanen

Från Vygotskij till lärande samtal

Tid: 2 okt 2013 kl. 10.00-16.00, Start med kaffe och registrering från 10.00 utanför Aula Magna
Plats: Karlstads universitet, Aula Magna

Välkommen till en föreläsningsdag där Petri Partanen kommer att ta sin utgångspunkt i Vygotskijs pedagogik och psykologi och ge exempel på hur läroplanens pedagogiska grundsyn kan förstås praktiskt och konkret i den pedagogiska situationen. Petri Partanen kommer att fokusera på hur Vygotskijs pedagogiska grundsyn ger verktyg för ett medvetet, vägledande förhållningssätt i det pedagogiska ledarskapet.


fredag 13 september 2013

workshops R2L

Ni som har anmält er till nätverkets utbildning i Reading to Learn är välkomna till Karlstads universitet 23-24 september kl. 8-16 i rum 3A340!

257 miljoner till läslyft!

I dag presenterar regeringen följande förslag ur budgetpropositionen för 2014:
• En fortbildningssatsning inom läs- och skrivutveckling om totalt 303 miljoner kronor 2014-2018: Läslyftet. Både internationella och nationella studier visar att svenska elevers läsförmåga har försämrats under 2000-talet, särskilt gäller det läsförståelsen av faktatexter. Läslyftet riktar sig framför allt till lärare som undervisar i svenska. Syftet är att ge dem ökade kunskaper i att kunna individanpassa undervisningen i större utsträckning och bättre stödja elevernas läs- och skrivutveckling.

Vill du läsa hela promemorian?
http://www.regeringen.se/sb/d/16993/a/223629

fredag 6 september 2013

konferenstips

David Rose (som utvecklat R2L) kommer till Uppsala den 28-29 november. Han är en av huvudtalarna på konferensen Education for Social Justice som föreningen “Reading for Life/ Läsa för livet”. Även andra internationella föreläsare kommer att vara med. Du kan läsa mer på Stockholms universitets  (NC:s) hemsida

http://www.andrasprak.su.se/om-oss/kalendarium/education-for-social-justice-1.137146

Om kvalitetsdrivande lärararbete

Vad hindrar, respektive möjliggör, att lärare kan genomföra arbetsuppgifter som ger kvalitet i undervisningen? Detta söker forskarna Carola Aili och Marie-Louise Österlind vid Högskolan Kristianstad svaret på.
Forskarna menar också att ett annat viktigt resultat är att många av de arbetsuppgifter, som lärarna angav som kvalitetsdrivande för deras undervisning, är pedagogiskt viktiga och ofta helt avgörande för att undervisningen överhuvudtaget ska kunna genomföras, trots att de egentligen inte är pedagogiska i sitt innehåll.
— Det kan vara sådana arbetsuppgifter som att göra beställningar, producera texter eller kopiera, plocka fram och göra iordning material. Har man inte skrivit färdigt och kopierat upp texten som ska handleda eleverna i det nya temat, så kan eleverna inte börja jobba efter introduktionen. Detsamma gäller för det praktiska material som eleverna ska jobba med. Detta är arbetsuppgifter som lärare prioriterar, av förklarliga skäl, men det är också arbetsuppgifter som hade de kunnat utföras av en annan person än en lärare. Om lärarna kan få avlastning med dessa arbetsuppgifter, skulle de kunna ägna mer av sin arbetstid åt viktiga pedagogiska övervägande kring hur instruktionerna och undervisningen ska utformas på ett optimalt sätt. Vilket i sin tur förväntas leda till högre arbetstillfredsställelse för både elever och lärare, menar Carola Aili och Marie-Louise Österlind.

måndag 2 september 2013

Nätverksträff 18 oktober

Den 18 oktober kl. 9-15 träffas nätverket i lokal 1D262.
 Denna träff ingår inte i R2L-utbildningen, men vi kommer naturligtvis tala om våra erfarenheter därifrån ändå. Jag kommer delge er mina spaningar från NCS mötet i Stockholm veckan innan och också diskutera RUCs kommande satsning mer er. Ni tar, som vanligt, med er andra "spaningar". Andra förslag och synpunkter på dagordningen mottas tacksamt!