tisdag 16 oktober 2012

Program NCS konferens


NCS nationella konferens för språk-, läs- och skrivutvecklare 2012
Datum: 20 november 2012
Tid: 10:00 – 16:00 (registrering och kaffe från 9:30)
Plats: Hotell Hilton Slussen, Guldgränd 8, Stockholm


Inledning
Erica Jonvallen, NCS och Skolverket

Uppdraget som läsambassadör
Johan Unenge

fredag 12 oktober 2012

Nätverksträff 3 december

Datum för nästa träff är satt till måndag 3 december. Förutom att diskutera analyser av nationella prov i svenska, får vi tillfälle att lyssna på forskaren Michael Tengberg som berättar om sin forskning kring textsamtal.

måndag 8 oktober 2012

seminarie Karlstads universitet


1 oktober, Karlstads universitet, Sal 3D 512, kl 13.00-15.00

Förändringar och skillnader i barns och elevers läsvanor
Professor Monica Rosén från Göteborgs universitet besöker oss för att berätta om sin medverkan i Litteraturutredningen och sitt bidrag till den antologi* (“Läsarnas marknad, marknadens läsare”) som utredningen mynnade ut i och som bland annat diskuterar litteraturens ställning i skolan, läsfrämjande insatser och den nya teknikens påverkan.