måndag 4 juni 2018

NCS höstkonferens

Nu kan ni läsa om innehållet för NCS årliga höstkonferens för språk-, läs- och skrivutvecklare på NCS hemsida. Så boka in 8-9/10 och anmäl er när anmälan öppnar den 13/8.
Enligt programmet ser det ut att bli en intressant konferens!

torsdag 31 maj 2018

Minnesanteckningar 180522

Läsårets sista träff var intensiv med mycket input för nätverket både från internt och externt håll. En givande och intressant dag!

Under presentationsrundan fick vi välkomna en ny deltagare i nätverket, Maria Norell från Forshaga kommun. Nu har vi deltagare från alla kommuner i Värmland förutom en.

Därefter hade vi information från NCS:
- Språksprånget är en kommande kompetensutveckling från Skolverket för lärare i moderna språk. Den är uppbyggd på liknande sätt som läslyftet, men det utgår inget statsbidrag. Däremot kan huvudman ansöka om en kostnadsfri utbildning för handledare. Satsningen kan du läsa mer om på Skolverkets hemsida.
- NCS utbildningar för språk-, läs- och skrivutvecklare fortsätter enligt plan. Det är igång en andra omgång för förskolan och för grundskolan startar nästa omgång (den 4:e) i slutet av nästa läsår. Här kan du läsa mer om det.
- För de som gått Skolverkets utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare omgång 1 och 2 anordnas nu en fortsättningsutbildning. En personlig inbjudan kommer att skickas ut i slutet av maj. Den är i Göteborg den 12-13/9.
- NCS årliga höstkonferens äger rum den 8-9/10 i Stockholm. Årets tema är "Perspektiv på språk" och anmälan kommer att öppna 13 augusti. Som de senaste åren får huvudmännen bekosta kost och logi, medan själva konferensen är kostnadsfri. Information om konferensen kommer att läggas ut löpande på NCS hemsida.
- Statsbidrag för likvärdig skola.
- Digitalisering av nationella prov.
- Onsdagen den 30/5 beslutade riksdagen om "Läsa-, skriva- och räknagarantin". Den kan bli ett obligatorium avseende kartläggningsmaterialet "Hitta språket" i förskoleklass from 1/6 2019. Materialet kommer att publiceras på Skolverkets hemsida den 3/7 2018.
- Den 3/7 kommer också bedömningsstödet i svenska för åk 1-3 att vara reviderat. Information om det hittar du här.
- Fler böcker i förskolan. Regeringen föreslår att 50 miljoner avsätts i budgeten för en utökning av läsfrämjande insatser och inköp av litteratur vid förskolor. Statens kulturråd kommer att få i uppdrag att genomföra satsningen.
- Skolverket har fått i uppdrag att stärka läslovet. Hur det ska gå till är ännu inte klart, men insatserna ska stimulera läsintresset och väcka nyfikenheten för olika slags litteratur. Uppdraget ska redovisas den 18/12 2020.

Nästa punkt på vår dagordning var att Katarina Hellund Eriksson från Filipstads kommun berättade om deras kartläggning "Från lagerlokal till lärmiljö". Den har genomförts som en enkät till både elever och personal i Filipstads kommun och tanken är att den ska ligga som underlag för kommande utveckling av skolbiblioteken. Katarinas powerpoint kommer att mailas ut till deltagarna i nätverket. Katarina rekommenderar forskningsöversikten "Skolbibliotekets roll för elevers lärande" och vill också flagga för den rapport som Skolinspektionen kommer att publicera i juni.

Torsby kommun har varit del av den utprövningsprocess som Skolverket haft inför publiceringen av kartläggningsmaterialet i förskoleklass "Hitta språket". Christel Ekelund berättade lite kring arbetet med detta.

Efter lunch kom Marie Wejrum, universitetsadjunkt vid Karlstad universitet, till oss och föreläste om "Multimodal läsning". Marie har skrivit en text till Lärportalen som kommer att publiceras i sommar och har fått många kunskaper kring ämnet inför skrivandet av texten som hon delade med sig till oss. Vi fick också ta del av ett par strategier kring hur man kan tolka multimodala texter. Maries powerpoint har mailats ut till alla deltagare. De två böcker som Marie Wejrum rekommenderade i sin föreläsning var: "Myter och sanningar om läsning" samt "Se texten".

Övriga bokspaningar som delgavs under dagen var:
Heartmaps
Exekutiva förmågor och läsförståelse

Malin tipsade och påminde om satsningen Handleda vidare. Deltagarna i SOL i Värmland uppmanas att anmäla sig, eftersom det programmet kommer komplettera SOL i Värmlands satsning på "Läs- och skrivdidaktiska perspektiv på skolans digitalisering" nästa läsår. Den första kompetensutvecklingsdagen inom Handleda vidare äger rum 2 oktober och då kommer bl a digitaliseringssamordnaren och doktoranden Agelii-Genlott tala om Skriva sig till lärande.

Malin kunde också rapportera från ULF-projektet att kartläggningen av huvudmännens behov var sammanställd och att frågor gått ut till berörda parter på universitetet om och hur de kan möta dessa behov. Särskilt intressant för SOL i Värmlands del är det behov av forskning inom tidig läs- och skrivundervisning som framkommit under kartläggningen. Den frågan har gått till CSL och kommer att behandlas under deras strategidagar 4-5 juni och mer information om detta kommer.

Nästa nätverksträff är den 18/9 kl 9,30-14,30 i 3D415. Även denna träff kommer vi att få besök av Marie Wejrum. Det här blir också det första tillfället i vår bokcirkel kring"Digitalisering, literacy och multimodalitet". Vi ska läsa fram till sidan 56 och ta med oss tre stycken citat ur texten som vi vill diskutera tillsammans.


onsdag 9 maj 2018

Dagordning nätverksträff 180522

Vi ses 9,30-14,30 i 3C426. Vi börjar som vanligt med lite kaffe/te och smörgås.


9,30-11,30
- Presentationsrunda
- Info från NCS
- Karlskoga utvärdering "en till en"- Elisabeth Savefjord
- Filipstad skolbibliotek - Katarina Hellund-Eriksson
- Torsby Bedömningsstöd för förskoleklassen - Christel Ekelund
- Övriga spaningar

11,30-12,30 Lunch

12,30-13,00
- Utvecklingsstöd

13.00-14.00
- Marie Wejrum "Multimodal läsning"

tisdag 8 maj 2018

Kommande konferenser

Här kommer lite förhandsinformation kring kommande konferenser som är aktuella för oss i nätverket.

- SLS:a vidare. En utbildning för de som gått Skolverkets utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare omgång 1 och 2. Den är i Göteborg 12-13/9 och det kommer att skickas ut en personlig inbjudan i mitten av maj.

- NCS höstkonferens 8-9/10 i Stockholm. Temat för konferensen är ”Perspektiv på språk”. Information kommer att läggas ut på NCS hemsida löpande from mitten av maj. Det blir ingen intresseanmälan som tidigare år utan en direkt anmälan via hemsidan någon gång i augusti.

Vi ses den 22/5!
fredag 23 mars 2018

CSL-dagen 31 maj

Nu finns programmet för CSL-dagen ute och den bjuder på föreläsningar och workshops.

En intressant workshop verkar utgå från LISA-projektet som Michael berättade om på förra mötet. En annan workshop är med Maja Hjertzell, författare och skolbibliotekarie. Jag har samarbetat med henne i en högstadieklass en gång. Det gällde inte skrivande som här utan litteraturanalys, men det blev jättebra. Som om inte det var nog kan man få pröva på partituranalys också. Hur ska man kunna välja?

Det brukar vara först till kvarn som gäller för workshops, så är det något som verkar extra intressant kan du läsa mer och anmäla dig direkt här.

måndag 12 mars 2018

Minnesanteckningar 180306Vi började träffen med en presentationsrunda och lite kort om vad som händer i våra kommuner inom språkområdet. Vi hade tre nya representanter i nätverket, Annelie och Sara från Degerfors och Christina från Grums.

Så vad händer i våra kommuner?
Läslyftet fortsätter i Hagfors, Degerfors, Karlskoga, Filipstad, Storfors, Kil, Eda och Karlstad. Alla kommuner är mer eller mindre på väg in i digitaliseringen med "en till en" och kompetensutveckling inom det området. Några kommuner har redan kommit igång med "en till en" som tex. Grums, Säffle och Karlskoga.Hammarö har under läsåret följt elevernas intresse i att läsa och skriva och kommer att utvärdera det under våren. Nätverk/kontaktpersonsträffar i svenska finns i Hammarö, Eda, Karlstad och Hagfors. I Säffle kommun kommer man under nästa läsår att jobba vidare med lärande för nyanlända för all personal. Att utveckla skolbiblioteken har man satt fokus på i Filipstads kommun utöver digitaliseringen. Storfors utvecklar arbetet med analys och bedömning. Att utveckla språkutvecklingen i förskoleklass genom bl.a. Bornholmsmodellen gör man i Årjängs kommun. I Eda kommun fördjupar man sig i Skolverkets bedömningsstöd på lågstadiet. Genrepedagogik har man jobbat med under en längre period i Kristinehamn och så även denna vår. Läsrörelsens projekt "Berättelser som förändrar" deltar man i från Karlstad och Hammarö.


Info om SOL i Värmland
Deltagande i SOL i Värmland ska vara förankrat hos huvudmannen. Innehållet riktas som om man är språk-, läs- och skrivutvecklare på huvudmannanivå med ett övergripande perspektiv, vilket är NCS önskan. Innehållet på träffarna är huvudsakligen riktat mot grundskolan, med inslag mot förskola och gymnasium.

Vad gäller språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan - om någon enstaka gått utbildningen som språkutvecklare hos NCS och har uppdrag på övergripande nivå så får man vara med om det är förankrat hos huvudmannen.


Ledorden för våra nätverksträffar är - spaning, kontakt och påverkan.

Handleda vidare - om man har gått handledarutbildningen och ska handleda vidare får man delta. Hos oss får alla i SOL i Värmland delta. Nästa träff är den 26/4 och inbjudan har gått ut.

 Nyheter från NCS
- Bokstart. Lansering av webbplats.
- Fritidshem. Nytt kapitel i läroplanen. Utbildning framöver via webben.
- Läroplansrevidering kring bl.a. skolbibliotek kan användas för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.
- Åtgärdsgaranti ”Läsa, skriva, räkna”. Ligger på is just nu.
- Obligatorisk förskoleklass from ht-18.
- Frivilligt kartläggningsmaterial förförskoleklass. Hitta språket. Syfte:extra anpassningar, särskilt stöd och särskilda utmaningar. Användas för att se hur man kan utveckla undervisningen.
- Revidering av bedömningsstödet för åk 1-3. Ett ännu tydligare underlag för: bedömning, analys för bedömningar och mer information om vilket stöd som kan behövas sättas in.
- Skolverkets utvärdering av bedömningsstödet.
- Digitala nationella prov för åk 9.
- Läslyftet. Statsbidrag till 2020. Man kan få statsbidrag flera gånger, så prova sök en andra gång om man vill. Nya moduler, bevakas på Lärportalen.
- Läslyftet handledarutbildning. Samma person får ej gå mer än en gång. Kommer ej att finnas i Karlstad 18/19.
- Handleda vidare. 26/4. Man ska ha varit handledare i Läslyftet och handleder fortfarande i kommunen. Deltagare i SOL i Värmland får delta.
- Greppa flerspråkigheten, finns att beställa eller ladda ner på Skolverket.
- Konferenser - 11-12/9 i Göteborg. Uppföljande språkutvecklarutbildning om man deltagit i omgång 1 och 2 och har övergripande uppdrag hos huvudmannen.
8-9/10 NCS höstkonferens i Stockholm. "Perspektiv på språk". I första hand antas språk-, läs- och skrivutvecklare på huvudmannanivå, i andra hand övriga.
Brev till huvudmän kommer att skickas ut tillsammans med information om årets utvecklingsarbete.Årets utvecklingsarbete
 Fokus på årets utvecklingsarbete i SOL i Värmland kommer att vara digitalisering kopplat till literacitet och multimodalitet. Ansökan som vi lämnar till NCS kommer att bestå av:
- Introduktion till multimodal läsning utifrån en av Skolverkets texter i Läslyftet.
- Bokcirkel utifrån "Digitalisering, literacy och multimodalitet".
- Föreläsning av Lisa Molin för nätverket samt intresserade lärare i regionen.
Allt detta kan genomföras om vi får utvecklingsstöd av NCS, i annat fall får vi tänka om.

Spaningar
SETT - 11-13/4.
Läsrörelsen - ”Berättelser som förändrar”
Skolbibliotek som pedagogisk investering - bok
Autism och ADHD i skolan - handbok i tydliggörande pedagogik. - bok
Framgångsrik undervisning i literacy - bok
UR - Lässugen (läsande förebilder)
Föräldrar som kommer och läser högt för eleverna. Gärna iklädda jobbkläder.
Grundbok i kooperativt lärande - bok
Kooperativt lärande - bok
Transspråkande i teori och praktik - bok
Nationellt center för skrivande i Norge
MIK - digital delaktighet för barn och unga

 Den 31/5 är det CSL-dagen. Innehållet kommer att publiceras inom kort. Håll utkik på CSLs hemsida !

Besök av Michael Tengberg och Marie Wejrum
Michael Tengberg och Marie Wejrum besökte nätverket för att berätta om det pågående forskningsprojektet LISA och en kommande pilotstudie, även den inom ramen för LISA. LISA är en förkortning av Linking Instruction and Student Achievement. Delar av den Powerpoint som visades på mötet mejlas ut till deltagarna. 

Michael uppdaterade oss även om den senast utvecklingen av ULF- projektet. Huvudmännen har nu genomfört karläggningar och 8 huvudmän (Årjäng, Karlstad, Eda, Arvika, Sunne, Grums, Forshaga och Hammarö) har deltagit i en workshop. Generellt sett var det övergripande ämnen kommunerna såg som angelägna, t ex digitalisering och ledarskap i klassrummet. Läs- och skrivundervisning eller ämnesdidaktiköver huvud taget var inte så representerat. Nästa steg är att universitetet ska försöka se sambanden mellan huvudmännens behov och vad som är möjligt att beforska. Huvudmännens medfinansiering ska knytas till RUC-avtalet på något sätt.

Nästa träff äger rum 22 maj 9,30-14,30 i 3C426. Då kommer förhoppningsvis bl a Marie Wejrum och pratar med oss om digital läsning av text.

Närvarande:
Berit Andersson, Arvika
Annelie Carlström, Degerfors
Sara Johansson, Degerfors
Malin Granström, Eda
Ann-Louise Ränkeskog, Eda
Katarina Hellund-Eriksson, Filipstad
Christina Olofsson, Grums
Marie Olsson, Grums
Ylva Säfström, Hagfors
Marlene Andersson, Hammarö
Elisabeth Savefjord, Karlskoga
Eva Tarander, Karlstad
Britt Hammarsten, Kil
Åsa Hallström, Kristinehamn
Charlotta Ericsson, Storfors
Anna Börjesson, Säffle
Anne P Göransson, Årjäng

fredag 9 mars 2018

Seminarium Bilingualism for all: Examining the evidence on at risk learners

Låter titeln Bilingualism for all: Examining the evidence on at risk learners intressant? I så fall ska du gå och lyssna på Fred Genesee från McGill University, Canada, när han kommer till universitetet den 19 april. Via CSL:s kalendarium kan du läsa mer om seminariet och även läsa Genesees abstract.

Välkommen önskar CSL!