tisdag 24 januari 2023

Dagordning 230223


Vi ses den 23/2 kl 9,30-14,30 i 3A340, Karlstad universitet.
Kaffe/te och smörgås finns på plats kl 9,30. 

09,30 –10.30 – Presentationsrunda.  Monica Evermark och Anna Hidén från RUC besöker oss.

10,30-11,00 – Nyheter inom området samt information om kommande utvecklingsarbete.

11,00-12,00 – Skolinspektionens kvalitetsgranskning ”Läsfrämjande arbete i grundskolan”. Diskussion i mindre grupper utifrån rapporten.
Läsfrämjande arbete i grundskolan (skolinspektionen.se)

12,00-13,00 – Lunch

13,00-14,00 – Språkområdet i våra huvudmäns kvalitetsrapporter.

14,00-14,30 – Spaningar 


Välkommen!onsdag 23 november 2022

Minnesanteckningar 221116

Nätverksträffen genomfördes via Zoom och hade följande innehåll. Presentation med länkar finns i vår box för nätverkets deltagare.

Nyheter inom språkområdet

- Skolinspektionens granskning ”Läsfrämjande arbete i grundskolan”.
- Fortsatt stöd för språk-, läs- och skrivutvecklare. Flera i nätverket har anmält sig. Den 20/11 var sista anmälningsdag.
- Man kan även nästa läsår delta i Läslyftet med statsbidrag för förskoleklassen och lågstadiet. Ansökan kommer att vara öppen 15/1-15/2. Man studerar nu 8 delar på ett läsår jämfört med 16 delar som det var tidigare.
- Bokstart har gjort en presentation om varför man ska läsa tillsammans med sina barn som man kan använda på föräldramöten om man vill.
- Göteborgs universitet har gjort en studie om språk och läsning i förskolan.
- Det finns två nya filmer om matematik och språkutveckling i Skolverkets lärportal för förskolan i modulen om matematik och språkutveckling.
- Filmen ”Förskolan är till för ditt barn” finns nu på fler språk än tidigare. Filmen finns längst ner på sidan.
- Ändrade bestämmelser om systematiskt arbete i skollagen. Analysen lyfts fram mycket mer än tidigare.
- Under avsnittet ”Stärka läsning” hos NCS kommer ytterligare stöd att publiceras inom kort. Det är stöd inom följande områden: rektors roll och samverkan lärare/skolbibliotekarie, läsning i grundsärskolan och läsfrämjande arbete i fritidshemmet.
- Lite information om det kommande nationella professionsprogrammet för rektorer, lärare och förskollärare.

Övrigt

- Kort information om kommande utvecklingsstöd. Ansökan ska vara inne i mitten av februari.
- Vi ska samtala om våra huvudmäns behov kring språk-, läs- och skrivutveckling. Alla tar del av den egna huvudmannarapporten och mailar Marlene Andersson senast den 31/1 följande punkter:
- Vad inom språkområdet tas upp som lyckosamt arbete?
- Vad inom språkområdet tas upp som utvecklingsområden?
- Kom ihåg att skriva upp åldersgrupp och annan relevant information.
- Tänk även in skolbiblioteket i detta.
Vi ska utifrån detta kika på generella framgångsfaktorer och utvecklingsområden som kan vara aktuella för oss att jobba vidare med i nätverket.
- Samtal om vår blogg på Pedagog Värmland och kommande inlägg.

Språkplaner
- Elisabeth Savefjord berättade om Karlskogas nya språkplan för åk 7-9 och dess innehåll. 
- Diskussioner i mindre grupper om språkplaner generellt. 

Kommande datum

- 24-25/11 digital NCS-konferens.
- 23/2 nätverksträff KaU
- 2/6 nätverksträff Zoom

Spaningar

- Ny rapport om LISA-PLOT.
- Boktips ”Stationsarbete för undervisning och kartläggning i förskoleklass". Används som bokcirkel i Filipstad just nu.
- Boktips "Utveckla språklig förmåga i förskoleklass"
- Boktips "Tala, lyssna och samtala"
- Bloggen "Öppet klassrum"
- Boktips "Läslust åt alla!"
- Boktips "Lektionsdesign i praktiken"
- Boktips "Träff på texten"

Nästa nätverksträff 230223 kl 9,30-14,30 lokal: 3A 340 på Karlstad universitet
- Diskussion utifrån behoven inom språkområdet hos våra huvudmän.
- Monica Evermark (RUC) besöker oss.
- Diskussion om Skolinspektionens granskning. Läs med pennan i handen och ta med dina tankar.

Deltog gjorde:
Berit Andersson, Arvika
Malin Granström, Eda
Katarina Hellund Eriksson, Filipstad
Maria Carlsson, Hagfors
Ylva Säfström, Hagfors
Marlene Andersson, Hammarö
Elisabeth Savefjord, Karlskoga
Anders Biörklund, Karlstad
Britt Hammarsten, Kil
Susanne Bengtsson, Kristinehamn
Lisa Fridh Bared, Munkfors
Evadys Garcia Morales, Storfors
Anna Börjesson, Säffle
Sofia Espedalen, Säffle
Marie Gerke, Torsby
Eva Solbrekke, Årjäng

torsdag 20 oktober 2022

Dagordning 221116

Nätverksträffen den 16/11 blir digital då vi har en  digital gemensam föreläsning på eftermiddagen. Zoom-länk skickas ut till deltagarna före mötet. 

8,30-9,00 – Presentationsrunda

9,00-9,30 – Information, nyheter och utvecklingsarbete

9,30-9,45 – Paus

9,45-10,15 – Elisabeth Savefjord berättar om Karlskogas språkplan för åk 7-9.

10,15-10,40 – Samtal i mindre grupper om språkplaner generellt.

10,40-11,15 – Spaningar och avslut

15,00-16,30 – Föreläsning av Anne-Marie Körling "För läslustens betydelse i skolan". Zoomlänk skickas ut till anmälda. 


onsdag 14 september 2022

Minnesanteckningar 220913Läsårets första nätverksträff genomfördes fysiskt på Karlstad universitet och hade följande innehåll. Presentation med länkar finns i vår box för nätverkets deltagare.

Nyheter inom språkområdet

- Revideringar i bedömningsstöden. Hitta språket och bedömningsstödet för åk 1-3:
Begreppsändringar utifrån kriterier för bedömning. Nya språket lyfter:
Revidering utifrån anpassning till centralt innehåll och betygskriterier. Publiceras ht-22.
- Skolverket har publicerat två filmer utifrån att stärka elevers läsning. Filmer tillsammans med reflektionsfrågor och fördjupningar. Senare i höst kommer ett reportage om läsning på fritidshemmet att publiceras.
- Konferens för lärare och skolbibliotekarier "Eleven i en digital värld"
- SOL i Värmland finns på årets bokmässa i Göteborg den 22/9. Malin Granström kommer tillsammans med några lärare från Eda kommun att berätta om nätverket samt deras arbete med återkoppling. Klockan 12,00 vid Värmlandsmontern finns möjligheten att se dem.
- Även NCS/Skolverket finns med en monter på bokmässan i år.
- NCS kommer under våren 2023 arrangera fyra dagar med fortsatt stöd för språk-, läs- och skrivutvecklare i Stockholm. Länk för anmälan kommer ut på hemsidan inom kort.
- För er som inte hunnit ta del av publikationen ”Språk-, läs- och skrivutvecklare – en resurs för ökad likvärdighet och kvalitet i undervisningen” så hittar ni den här.
- Den 24-25/11 arrangeras årets NCS-konferens. Den är digital och anmälningslänk finner du här inom kort.
- Poesiantologin ”En bro av poesi” är fortfarande högst aktuell och här finner du mer information om boken och undervisningsmöjligheter. Berit Andersson har också skrivit ett reportage om arbetet i Arvika som man kan inspireras av.
- NCS byter namn och omfattar from nu även skolbibliotekarier. En naturlig samarbetspartner för oss språk-, läs- och skrivutvecklare.

Övrigt
- Samtal om symposiet om återkoppling som genomfördes den 11/8.
- Samtal om kommande utvecklingsarbete.

Kommande datum
- 31/10 Ämneslärardagen CSL
- 16/11 Nätverksträff SOL
- 24-25/11 digital NCS-konferens.

Läskonferensen i Stockholm
Ylva Säfström, Hagfors, Anders Biörklund, Karlstad och Britt Hammarsten, Kil samt Ulrika Kyrk, Sunne, var i Stockholm på Natur- och kulturs läskonferens i augusti. De redogjorde kring innehållet och de tankar de fick med sig till oss övriga.

Bokcirkel ”Ledarskap och utmaningar i professionellt lärande”
Vi avslutade vår bokcirkel med att diskutera de fyra sista kapitlen i boken.

Föreläsning av Anna Nissen, doktorand i Pedagogiska studier vid Karlstad universitet  
Efter lunchen hade vi den stora äran att få ta del av Anna Nissens föreläsning "Skönlitteraturundervisning, lustläsning eller intellektuella utmaningar?" som gav många tankar och reflektioner kring undervisningen.   

Spaningar
- Nyutgiven bok "Stationsarbete för undervisning och kartläggning i förskoleklass"
- Nytt läromedel av Torsten Bengtsson "Krumelurkul"
- Vet du om att du kan förändra ditt barns liv?
- Drama för unga på Sveriges radio. 
- Kommande bok om att utveckla språklig medvetenhet. 

Nästa nätverksträff 16/11 2022. Dagordning finns på bloggen ett par veckor före träffen. 

Deltog gjorde:
Berit Andersson, Arvika
Christina Olofsson, Grums
Maria Carlsson, Hagfors
Ylva Säfström, Hagfors
Marlene Andersson, Hammarö
Elisabeth Savefjord, Karlskoga
Anders Biörklund, Karlstad
Britt Hammarsten, Kil
Susanne Bengtsson, Kristinehamn
Lisa Fridh Bared, Munkfors
Ulrica Kyrk, Sunne


tisdag 23 augusti 2022

Dagordning 220913

Välkommen till läsårets första nätverksträff!
Vi ses den 13/9 kl: 9,30-14,30 i 5F322 på Karlstad Universitet. 
Kaffe/te och smörgås finns på plats kl 9,30. 

9.30-10.00 - Presentationsrunda och lite om vad som händer inom språkområdet just nu hos varje huvudman.

10.00 -10,30 – Nytt inom språkområdet

10,30-11,00 – Kommande utvecklingsstöd. Hur ska vi tänka framåt? Diskussion i mindre grupper.

11,00 – 11,30 – Ylva Säfström, Britt Hammarsten och Anders Biörklund berättar om NoK-konferensen.

11,30-12,00 - Bokcirkel. Kap 4-7 i boken ”Ledarskap och utmaningar i ett professionellt lärande”. Ta ut en punkt ur varje kapitel som du önskar diskutera.

12,00-13,00 – Lunch

13.00-14.00 –  Föreläsning av Anna Nissen ” Vilka kognitiva utmaningar möte elever i samband med skönlitterära texter?”

14,00-14,30 – Spaningar, alla som har en spaning inom språkområdet tar med och delger oss övriga.


Väl mött!


torsdag 19 maj 2022

Minnesanteckningar 220517

Nätverksträffen genomfördes fysiskt på Karlstad universitet och hade följande innehåll. 

Nyheter från NCS och CSL samt övrigt
- Rapport från Skolinspektionen om lärares kompetensutveckling.
- I juni kommer Skolverket att publicera två filmer som berör svenskämnet inför genomförandet av de nya kursplanerna. Den ena kommer att handla om enskild och gemensam läsning och den andra om skolbibliotekariens roll. 
- Särskilt stöd i grundskolan sätts in för sent. Nyhet från Skolverket. 
- Ny doktorsavhandling om att elever med lässvårigheter fångas upp för sent. 
- Ny dialogduk om kvalitet i fritidshem
- Ny konferensserie "Samtal skola". 
- Den 18/10 kommer det att vara en skolverkskonferens med temat "Samverkan för digital kompetens och medie- och informationskunnighet - i teori och praktik". 
- Föreläsningsserien "Läroplanerna i fokus"
- Fortsatt stöd för språk-, läs- och skrivutvecklare. Anmälan i september. 
- CSL:s seminarieprogram
- CSL:s blogg

Kommande datum
- 11/8 Symposium om återkoppling (anmälan senast 15/6, se mail med inbjudan)
- 13/9 Nätverksträff SOL
- 31/10 Ämneslärardagen CSL
- 16/11 Nätverksträff SOL
- Slutet av november digital NCS-konferens.


Vår blogg på Pedagog Värmland
- Diskussion om kommande inlägg. 

Bokcirkel ”Ledarskap och utmaningar i professionellt lärande”
- Vi hade läst kapitel 3 i boken och hade boksamtal i mindre grupper. 

Referensgrupp
Vi har bildat en referensgrupp som träffas tillsammans med nätverksledaren mellan våra träffar. Beroende på vilket uppdrag man har hos sin huvudman kan referensgruppen vara rörlig och man deltar i 1-2 år. De som ingår kommande läsår är: 
- Malin Granström, Eda
- Katarina Hellund Eriksson, Filipstad
- Anders Biörklund, Karlstad
- Ulrica Kyrk, Sunne

Spaningar
- Michael Tengberg kommer ut med ny bok här framöver om PLATO-elementen. 
- Intressanta böcker av Fredrik Zimmerman
- Bok om Teachers college reading and writing project. 

Nästa nätverksträff 13/9 2022
- Vi läser kapitel 4-7 i boken ”Ledarskap och utmaningar i professionellt lärande”. Ta med en punkt per kapitel som du önskar diskutera med oss andra. 
- Föreläsning av Anna Nissen "Vilka kognitiva utmaningar möter elever i samband med skönlitterära texter?"
- Ylva Säfström, Hagfors, berättar om sitt deltagande i Natur och Kulturs Läskonferens. 

Deltog gjorde:
Berit Andersson, Arvika
Malin Granström, Eda
Katarina Hellund-Eriksson, Filipstad
Maria Carlsson, Hagfors
Ylva Säfström, Hagfors
Marlene Andersson, Hammarö
Elisabeth Savefjord, Karlskoga
Anders Biörklund, Karlstad
Britt Hammarsten, Kil
Lisa Fridh Bared, Munkfors
Ulrica Kyrk, Sunne
Anna Börjesson, Säffle
Eva Solbrekke, Årjäng

torsdag 28 april 2022

Dagordning 220517

Välkommen till en fysisk nätverksträff (den första på över två år) och till ett härligt 10-årskalas!

På förmiddagen ses vi i 3A340 på Karlstad universitet. Eftermiddagen är i 1A307, Transformum. 


9,30-10,00 – Presentationsrunda

10,00-10,30 – Information från NCS och CSL

10,30-11,30 – Förberedelse inför eftermiddagens presentation och panelsamtal.

11,30-12,00 – Bokcirkel utifrån kapitel 3 i ”Ledarskap och utmaningar i professionellt lärande”

12,00-13,00 – Gemensam lunch i Solsta inn

13,00-16,00 – 10-årsfirande enligt tidigare utskickat program


Väl mött!