tisdag 21 november 2017

Minnesanteckningar 171114

Träffen innehöll som vanligt mycket matnyttigt eller vad sägs om en ny skrift om skolutveckling, information från NCS, studiecirkel om processkrivande, skrivarverkstad eller Bokbrygga?  Det och mycket mer hann vi avhandla när vi träffades.

måndag 6 november 2017

Dagordning nätverksträff 171114

Vi träffas 9,30-14,30 i 3C426 på Karlstad universitet.

Så här ser dagen ut:

09,30-12.00
-  Fika och presentationsrunda. Vi berättar också kort om vad som händer inom språkområdet i vår kommun just nu.

- Bokcirkel utifrån "Skrivundervisning Processinriktat skrivande i klassrummet av Catharina Tjernberg. Vi utgår från våra anteckningar kring: sådant du tycker är särskilt intressant, viktigt, förvånande eller sådant du vänder dig mot eller har en annan uppfattning kring.
- Vi avslutar bokcirkeln genom att varje grupp får berätta om sina tankar utifrån samtalet och vi dokumenterar de frågor som vi vill att Catharina tar upp vid föreläsningen den 6/12.

- Information från NCS (Marlene)

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30
- Bokbryggan i Karlstad kommun (Anders)

- Nästa år, utvecklingsstöd från NCS.

- Runda med spaningar

- Nästa träff är den 6/12 09,30-14,30 i 3D404.


tisdag 19 september 2017

Minnesanteckningar 170913

Så var det dags för läsårets första träff och det firade vi med nätverksträff 13,00-16,30 och därefter en gemensam middag på Pinchos. En trevlig och givande eftermiddag!

Vi inledde eftermiddagen med ett besök av Michael Tengberg (lokal projektledare) som berättade om universitetets nya uppdrag med en försöksverksamhet med praktiknära forskning, ULF. Utbildning, lärande och forskning. Tanken är att man ska planera och genomföra en försöksverksamhet i syfte att utveckla och pröva olika modeller för samverkan mellan universitet och huvudmän inom skolväsendet kring praktiknära forskning.Det ska bidra till en stärkt vetenskaplig grund i skolväsendet samt lärarutbildningen. Syftet är att utveckla och förbättra undervisningen i skolväsendet. Mer om detta kommer ni att kunna läsa på Pedagog Värmland inom kort. 

Därefter pratade vi om höstens utvecklingsarbete i SOL i Värmland och delade ut boken "Skrivundervisning processinriktat skrivande i klassrummet" av Catharina Tjernberg. Vid nästa tillfälle den 14/11 ska vi ha bokcirkel och till dess läser vi boken och för loggbok enligt följande: 
    Under tiden du läser, för du kontinuerligt anteckningar. Anteckna sådant du tycker är särskilt intressant, viktigt, förvånande eller sådant du vänder dig emot eller har en annan uppfattning kring. Skriv också ner frågor som du vill att vi skickar till Catharina innan hon besöker oss. 
    Förmiddagen den 6/12 kommer Catharina Tjernberg till oss för en föreläsning och samtal kring våra frågeställningar. 

    Årets första tillfälle kring "Handleda vidare" är den 4/10, då Jim Cummings kommer till KaU. Se inbjudan här. Alla deltagare i SOL i Värmland ska ha fått en särskild inbjudan. När nästa tillfälle blir kring "Handleda vidare" är oklart ännu så länge. 

    Efter fikat gick vi vidare i programmet kring blandade punkter från Skolverket. 
 •     Ny som ansvarig för NCS är Ildico Hellman. Hon har intentionen att besöka alla regionala nätverk under läsåret, så vi får se när hon kommer till oss. 
 •     Örebro håller på att starta upp ett eget regionalt nätverk. 
 •     Höstens NCS-konferens är den 23-24/10 i Stockholm. Vi är många i nätverket som ska åka på den och håller kontakten inför den träffen via vår Facebook-grupp. 
 •     Läslyftet för förskolan utökas och ni hittar deras moduler här
 •     Just nu håller Skolverket på och reviderar förskolans läroplan. Uppdraget ska redovisas senast den 23/3 2018. Ett sätt att vara delaktig i revideringen är att genomföra den webbenkät som skolverket har ute under två perioder, september och november. Här kan du läsa mer om det. 
 •     Statsbidrag för Läslyftet i grundskolan kommer att kunna sökas även för läsåret 2018/2019.
 •     Nu ligger det två moduler ute under Specialpedagogik i Lärportalen. En tredje är på gång. 
 •     Skolverket kommer under höstterminen att lansera en webbkurs i programmering.  
 •     Skolverket har fått ett uppdrag från regeringen att öka kunskapen om den nationella minoriteten romer. Här kan du läsa mer om det. 
 •     I juni fick Skolverket ett uppdrag om att ta fram förslag till kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet och matematiskt tänkande i förskoleklass. De ska även revidera bedömningsstöden i åk 1 och de nationella proven för åk 3. Här kan du läsa mer om det. 
 •     Om man vill fördjupa sig i Skolverkets bedömningsstöd "Språket på väg" kan man under den här terminen se en film som ligger på Pedagog Stockholm där författaren till bedömningsstödet föreläser. 
 •     Nästa CSL-dag är den 31/5, så boka in den i almanackan redan nu. 
   Våra spaningar vid det här tillfället var: 
    - Kooperativt lärande Studentlitteratur. Finns även facebookgrupper i det här ämnet. 
- ALP (matematik),
- Läsrörelsen ”Berättelser som förändrar”, Karlstad och Hammarö deltar. 
- Läslyftet har kommit igång i Karlskoga. ”Tolka och skriva text i alla ämnen”.
- Upprepad läsning. Se examensarbete på lärarprogrammet, eleverna blev duktiga läsare.        Linnéuniversitetet, Lena Hermansson
- Kil är med i Läslyftet med 9 lärledare.
-  Mary Ingmansson - Lärande genom skönlitteratur. 
-  Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt - Karin Pettersson (Hallgren och Fallgren)
-  Barbro Westlund Att undervisa i läsförståelse med studiehandledning. 
-  Arvika har ett projekt i förskoleklass med bornholmsmodellen och fonomix och skrivarverkstad.
- Bygga svenska, webinar.
- Hagfors har varit i kontakt med spsm kring språkstörningar och det har varit väldigt bra. Skrift om    språkstörningar.
- Karlstad är igång med Lilla Bokbryggan (under ett läsår). Rekord i år med 100 anmälda barngrupper. Årets bok för år 1-4 är ”Mix jobbar”. Anne-Marie Körling har varit där och föreläst. Det finns också Stora Bokbryggan 5-8 år, som pågår under en termin.
- Anne-Marie Körlings bok - Textsamtal och bildpromenader
- Kristinehamn fortsätter med genrepedagogik även i år. 
- Nätverk i svenska finns både i Filipstad och Hammarö med träffar två gånger per termin.
- Även i Filipstad pågår Läslyftet under detta läsår. 

Nästa nätverksträff är den 14/11 kl 9,30-14,30 i 3C426. 

Vi som deltog i detta tillfälle var: 
Berit Andersson, Arvika
Malin Granström, Eda
Ann-Louise Ränkeskog, Eda
Katarina Hellund-Eriksson, Filipstad
Lena Gille, Filipstad
Ylva Säfström, Hagfors
Marie Olsson, Grums
Marlene Andersson, Hammarö
Elisabeth Savefjord, Karlskoga
Eva Tarander, Karlstad
Anders Biörklund, Karlstad
Britt Hammarsten, Kil
Åsa Hallström, Kristinehamn
Charlotta Eriksson, Storfors
Christel Ekelund, Torsby

Minnesanteckningar förda av Marlene Andersson, samordnare. 
torsdag 31 augusti 2017

Dagordning nätverksträff 170912

Vi träffas kl: 13,00-16,30 i 3A340 på Karlstad Universitet. Efter mötet åker vi till Pinchos och äter en god och trevlig middag tillsammans. Bord är bokat till klockan 17,00.13,00-14,00
- information PraktForsk av Michael Tengberg
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/03/uppdrag-om-forsoksverksamhet-med-praktiknara-forskning/
- Presentationsrunda
- Årets utvecklingsbidrag, hur vi ska jobba och utdelning av böcker.
- Handleda vidare.14,00-14,30
Fika


14,30-16,30
- Information Marlene: Besök av Ildico, Läslyftet i förskolan, läroplansförändringar för förskolan, nytt uppdrag till Skolverket, pågående insatser på Skolverket, nationella minoriteter, Språket på väg
- Spaningar

- Nästa nätverksträff är den 14/11 kl 9,30-14,30 i 3C426.

torsdag 17 augusti 2017

Förstelärarens roll

Många i nätverket är förstelärare och kanske är någon ny i uppdraget fr o m det här läsåret. I morse började jag dagen med att läsa om "framgångsfaktorer" och förstelärare. Det var inga förvånande fakta, men vi kanske behöver påminna oss själva och våra rektorer om hur förstelärarna används effektivt. Sätt dig ner med din rektor och läs samt se på filmer om detta här.

onsdag 14 juni 2017

Höstens träffar med SOL i Värmland

Så är det snart slut på terminen och förhoppningsvis har ni alla haft en fin vårtermin. Vi vill redan nu flagga för höstens träffar så ni bokar in dem i kalendern.

12/9 13,00-16,30 därefter middag inne i Karlstad.

14/11 9,30-14,30

6/12 9,30-14,30

Önskar er en riktigt skön och fin sommar!

(Bild lånad från plantagen.se)
 

torsdag 11 maj 2017

CSL bjuder in till seminarium

Torsdagen den 18 maj!

På förmiddagen, klockan 11.00–12 i Aventinen (plan 6, hus 12), blir det ett extraseminarium/gästföreläsning då Anh-Dao Tran, post.doc. School of Education, University of Iceland föreläser under rubriken:

Icelandic-born students of immigrant background: How are they faring in compulsory school?

Förmiddagsseminariet är ett samarrangemang mellan CSL och ROSE

På eftermiddagen, klockan 13.00-15 i 12A 522, presenterar LISA-projektet (Linking Instruction and Student Achievement) sig och några av sina preliminära resultat. Projektledare Michael Tengberg skriver följande inför seminariet:

LISA-projektet går ut på att undersöka undervisningens betydelse för elevers kunskapsutveckling i modersmål (svenska, norska, finska) och matematik. I projektet jämförs därför data från Sverige, Norge och Finland. Den svenska datainsamlingen pågår sedan i höstas och i presentationen berättar vi om projektets bakgrund och uppläggning, om vilka data vi samlat in och hur dessa ska analyseras. Vi tänkte också ge några preliminära beskrivningar av vad vi sett i klassrummen samt presentera jämförande resultat dels av läs- och matematikförmåga, dels av elevers uppfattningar om undervisningens kvalitet. Därefter diskuterar vi gärna med er sådant som forskningsdesign, avgränsningar och tillämpningsområden eller annat!

I projektet medverkar förutom Michael Tengberg även Jorryt van Bommel, Marie Tanner, Michael Walkert, Marie Wejrum, Linda Söderlind och Lotta Österling.
Vänliga hälsningar,
Marika och Christina, CSL

Höstens seminariedatum (kl 13.00-15):
7 september
5 oktober
23 november
14 december