fredag 10 mars 2017

Vill du jobba som lärare i Värmland och forska på halvtid?

Karlstads universitet söker sex doktorander inom forskarskolan för undervisningens digitalisering med licentiatexamen som slutmål. Starten planeras till hösten 2017. Forskarstudierna ska bedrivas på halvtid parallellt med yrkesverksamhet som lärare i den kommunala skolan i Värmland. Även sökande som inte i nuläget har en sådan läraranställning är välkomna att söka och få sin ansökan beaktad om läraranställning kan beredas. Forskningsprojekten ska rymmas inom området undervisningens digitalisering, vilket innebär att de i grunden är ämnesdidaktiska och specifikt berör möjligheter att utveckla undervisningen och lärandet kring ett undervisningsinnehåll i ett digitaliserat klassrum.

Sista ansökningsdag är 7 april. Är du intresseras? Läs hela utlysningen här.

måndag 6 mars 2017

CSL-dagen 2 juni

Boka in fredagen den 2 juni!

Årets CSL-dag består av föreläsningar på förmiddagen och workshoppar på eftermiddagen.

Under förmiddagen behandlas multikulturella klassrum, litteracitet för nyanlända och muntliga språkprov. På eftermiddagen finns det två workshoppar om läsning, en för lärare i svenska och en för lärare i engelska. Dessutom finns en workshop med inriktning på bedömarträning av elevers skrivna texter i svenska åk 6. 

Program hittar du här och anmälan gör du här.

onsdag 22 februari 2017

26 april

Nu har alla deltagare i SOL i Värmland möjlighet att delta på nedanstående utvecklingsdag. 

Fortsatt stöd för handledare i Läslyftet
Program 26 april
Lokal: Erlandersalen, 11D227. Karlstads universitet

8.30-9.00 Fika och registrering
9.00-09.15 Introduktion och presentation. Nyheter och aktuellt.
09.15-12.15 Anne Golden, professor i norska som andraspråk vid Universitetet i Oslo: ”Andrespråkslæring og deltagelse i samfunnet et livsløpsperspektiv”
12.15-13.15 Lunch
13.15-14.15 Styrda gruppdiskussioner efter samtalsmodell
14.15-14.45 Fika
14.45-16.00 Catharina Tjernberg, universitetslektor i pedagogiskt arbete på Karlstads universitet: ”Stöttande undervisning för alla elever genom processkrivande”

Maila Marlene om du vill delta.

torsdag 16 februari 2017

Läslyft i förskolan

Regeringen har från och med 2017 gett Skolverket möjlighet att fördela ytterligare statsbidrag riktat mot förskolan. Bidraget kommer att kunna sökas av kommuner och ansvariga för fristående förskolor senare i vår. Skolverket samråder nu med förskollärare, förskolechefer och forskare för att på bästa sätt förbereda för att förskolan ska kunna ta del av Läslyftet.

Seminarium specialpedagogik

Här följer en inbjudan till vårt högre semiarium i specialpedagogik, som hålls på Institutionen för pedagogiska studier och som kan vara intresse för medlemmar i CSL:
 
Tisdag den 21/2 kl. 13-15 i 3D 512 A kommer Eva Wennås Brante från Oslo universitet till det högre specialpedagogiska seminariet för att presentera sin avhandling Möte med multimodalt material. Vilken roll spelar dyslexi för uppfattandet av text och bild?.
 
Alla intresserade hälsas välkomna! Den som vill förbereda sig kan gärna läsa någon av Evas artiklar som ni finner på följande länkar:
 
 
Evas avhandling i sin helhet finner ni på:
 
 
Väl mött!
 
Specialpedagogikgruppen genom
Marie Tanner
 

tisdag 14 februari 2017

Läslyftets moduler får ny adress

I mars kommer modulerna i läslyftet att flyttas från läs- och skrivportalen till lärportalen. Lärportalen är en gemensam samlingsplats för kompetensutvecklingsmaterial i matematik, digitalisering, specialpedaogik, naturvetenskap och teknik samt skolans värdegrund.
lärportalen

Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare

NCS utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare omgång 3 är i uppstartsfasen. Ansökan öppnade den 13 februari och är öppen till 27 mars. Alla som har språk-, läs- och skrivutvecklartjänster har möjlighet att söka med hjälp av det samverkansdokument som krävs, men blir det översök så prioriteras de huvudmän som har läslyft med statsbidrag. Den som ska gå språk-, läs- och skrivutvecklarutbildningen bör ha minst 20% på huvudmannanivå. 

Läs mer här