torsdag 14 juni 2012

7 nov 7 nov 7 nov 7 nov

Kryssa 7 november i almanackan redan nu!

Då blir det konferens vid Karlstads universitet. Vi presenterar våra utvecklingsarbeten inom projektet "Vilka elever kommer till vår skola?", Ingrid Mossberg Schüllerqvist talar om forskningscirkeln och skolutveckling. Dessutom föreläser Anne-Marie Körling om god språkutveckling för alla.

Sprid till era kollegor, till era skolledare och till era förvaltningschefer!

Närmare information om program och anmälan kommer senare.