tisdag 18 oktober 2016

Dagordning nätverksträff 161027

Vi träffas kl 09,30-14,30 i lokal 5F322 på Karlstad universitet. Vi diskuterar boken utifrån de frågeställningar vi bestämt, berättar om nuläget i våra kommuner och delger varandra spaningar.

Så här ser dagen ut:

09,30 - 11,30
- En runda där vi berättar om nuläget kring språkutvecklande arbete i våra kommuner ex  läslyft, bedömningsstöd och systematiskt kvalitetsarbete.
- Katarina Hellund Eriksson presenterar en undersökning kring lärares undervisning i Filipstad.
- Spaningar
Läsa skriva räkna garantin
Kunskapsöversikt läsförståelse
extern ledamot CSL
mm

11,30 - 12,30 Lunch

12,30 - 14,30
- Studiecirkel kring boken "Handledning för kollegialt lärande"Välkommen!