onsdag 18 november 2015

Minnesanteckningar SOL i Värmland 22 oktober 2015

Nätverksträffen inleddes med en runda, fortsatte med tankar och erfarenheter utifrån Läslyftet och avrundades med två forskarbesök: Michael Tengberg och Marie Tanner från Karlstads universitet.

tisdag 17 november 2015

Ansökan Läslyftet 2016/17

Mellan den 3 november och 15 december 2015 kan huvudmän inom förskoleklass, grundskolan och motsvarande skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan söka statsbidrag inför läsåret 2016/17.
Läslyftet är en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare som bygger på kollegialt lärande. Läslyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. 

Ansök för 2016/17 senast 15 december!


Blanketter och ytterligare information:

onsdag 11 november 2015

Inbjudan konferens MED anmälningslänk

I samarbete med NCS (Skolverket) och CSL och RUC på Karlstads universitet
bjuder SOL i Värmland in till en fortbildningsdag

Konferensdag om språk- och kunskapsutvecklande undervisning 


VAD: Josefin Nilsson och Britt Johansson föreläser om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.  

Josefin Nilsson föreläser om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt - att undervisa om skolspråkets texter. Seminariet syftar till att utöka deltagarnas teoretiska och praktiska kunskap om hur vi i undervisningen kan stödja olika elevers lärande och språkutveckling genom aktivt arbete med läsning och skrivning i svenska och svenska som andraspråk samt i skolans övriga ämnen. Under passet tittar vi bland annat närmare på utmärkande drag i skolspråket, och samt på olika sätt att stödja eleverna förmåga att hantera både skönlitteratur och sakprosa i när de läser och skriver.
Britt Johansson föreläser om genrepedagogik. På Knutbyskolan utanför Stockholm arbetar all personal i förskoleklass och årskurs 1-6 genrepedagogiskt. Det har lett till ökad måluppfyllelse i alla ämnen. Eleverna har lättare för att förstå olika typer av text men har också fått en större säkerhet i att skriva och bedöma såväl egna som kamraters texter. Genrepedagogik innebär att lärare och elever tillsammans bryter ner texter i olika ämnen och hittar språkliga mönster som gör att texterna når sitt syfte och blir begripliga för mottagaren. Med olika exempel visar Britt Johansson hur språkutveckling och ämnesundervisning kan gå hand i hand.

 

NÄR: onsdag 3 februari, kl. 09.00-16.00


VAR: Karlstads universitet, Lagerlöfsalen


MÅLGRUPP: lärare, språk-, läs- och skrivutvecklare, rektorer, specialpedagoger, speciallärare och andra yrkesverksamma inom grundskolan som är intresserade av språk- och kunskapsutvecklande undervisning

KOSTNAD: Konferensdagen är kostnadsfri. Det finns 240 platser och det är ”först till kvarn” som gäller. Förmiddags- och eftermiddagsfika ingår. 

LÄNK TILL ANMÄLAN: SOLiVarmland160203.axaco.se
Vid frågor kontakta Malin Granström, Sol i Värmland
malin.granstrom@arvika.com