tisdag 30 augusti 2016

Fortsatt stöd handledare

Som ni vet så planerar SOL i Värmland, RUC och Skolverket att ge fortsatt stöd till de som varit handledare i läslyftet med eller utan statsbidrag. Ni som ännu inte anmält er kan fortfarande göra det eftersom anmälningstiden är förlängd till 9 september.
Anmäl er här

onsdag 24 augusti 2016

Om bloggandet...Vi har nu startat upp en blogg på Pedagog Värmland. Där kommer jag och Malin att blogga om språkutveckling i stort och smått. På den här bloggen kommer vi att skriva om allt kring vårt nätverk.

onsdag 17 augusti 2016

Höstens studiecirkel

Nu är det bestämt vilken bok vi i nätverket ska ha som studiecirkel under kommande läsår. I samråd med Ann S Pihlgren har vi valt den nyutgivna boken Handledning för kollegialt lärande av Annika Cederberg-Scheike.

Ni köper själva in boken och första tillfället för studiecirkeln är den 27/10. När vi träffas den 20/9 bestämmer vi vilka kapitel vi ska ha läst till det tillfället.söndag 14 augusti 2016

Höstens program RUC


 
                                                                                                                                
Karlstads universitets utbildningar till förskollärare, lärare, socionomer och sjuksköterskor välkomnar tillsammans med RUC den 14 sep till föreläsning och samtal om möjligheter och utmaningar kring integration och utbildning.       
Nihad Bunar, Stockholms universitet, föreläser om skolans vill-kor i det mångkulturella samhället. Därefter följer panelsamtal med forskare från Karlstads universitet.  
Lars Jederlund är moderator.
2016-09-14, 10 -12, Karlstads universitet, Aula Magna.
Sista anmälningsdag är den 7 sep Till anmälan
 

RUC bjuder in till föreläsningar/seminarier – anmälan görs via Kalendarium på  www.kau.se/ruc
             
Särskild begåvning - En dag om barns rätt att utmanas i en skola för alla.  Karlstads kommun och RUC bjuder in till konferens
2016-08-19  8.30-17, Sundstagymnasiets aula, Sävegatan 7, Karlstad  Läs mer   
    
SMEER Dagen - Från forskning till undervisning 
2016-09-05, 9-15  Inbjudan till en dag om forskning om undervisning och lärande i naturvetenskap vid Karlstads universitet. Arrangeras av SMEER i samverkan med Teknikerjakten och RUC Läs mer Sista anmälningsdag 25 aug   Till anmälan     
      
Nätverket Kompetensutveckling och nya reformer
2016-09-07,  9-11   Träff för Nätverket Kompetensutveckling och nya reformer. Karlstads universitet 3D 404.
Vi hoppas alla kommuner har möjlighet att prioritera  denna träff, så att alla RUCs samverkanskommuner representeras. I detta nätverk utspinner sig många samtal som har stor betydelse för RUCs utveckling och verksamhet.  Till anmälan
    
Nätverksträff för kommunernas samordnare kring stöd till nyanländas lärande
2016-09-14, 10-16 Karlstads universitet   - -  kl. 10-12 lokal: Aula Magna,  kl. 13-16  lokal: 12A131, en trappa ner i hus 12 .
Träff för kommunernas samordnare kring stöd till nyanländas lärande. Träffen inleds med föreläsningen av Nihad Bunar. På eftermiddagen gemensamma frågor.  Genomförs i samverkan med Rektorsutbildningen och Skolverket. Till anmälan
    
Matematik i förskoleklass 
2016-10-27 13-16, Karlstads universitet, Lagerlöfsalen  - Matematikundervisning som tar sin utgångspunkt i problemlösning
Jorryt van Bommel, Karlstads universitet och Hanna Palmér, Linnéuniversitetet  Läs mer  Till anmälan
    
UBB-dagen – dag om forskning för verksamma i förskola och skolans tidiga år
2016-11-08, 14-17  Sju korta föreläsningar av forskare från Karlstads universitet. Arrangeras av UBB i samverkan med RUC.
 
Nytt inom språk och lärande - dövhet och hörselnedsättning med Carin Roos
2016-11-10, kl 10-16,  Karlstads universitet , Sjöströmsalen 1B 309 Till anmälan
    
Värmländsk skolledarkonferens - Det demokratiska uppdraget i ett föränderligt samhälle
2016-11-10—11 i Sunne. Föreläsare från Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, seminarier med Rektorsutbildningen som präglas av deras nu extra fokus på forskning inom etik och moral i skolledarskapet -  och möten med kollegor. Arrangörer är Region Värmland, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Karlstads kommun, Rektorsutbildningen och RUC. Anmälan via skolchefer
            
Nätverksträff - fortsatt stöd för handledare inom Läslyftet 2015-2016 
2016-12-08 (prel datum) Nätverksträffen görs i samverkan med Skolverket.  Du som varit handledare och vill ingå i nätverk: Läs mer
        
I RUCs planering – med start våren 2017 – inbjudan/anmälan kommer under hösten på  https://www.kau.se/ruc/
          RUCs mentorsutbildning startar jan 2017                         
          RUCs kompetensutvecklingssatsningar med seminariedagar, lärgrupper, lärledare och projektansvariga rektorer:
  • Fritidshemspedagogik. Främsta målgrupp: Verksamma i fritidshem    Prel ny start  våren  2017
  • Elevers lärande i naturvetenskaliga ämnen och teknik. Främsta målgrupp: lärare 7-9 och gymnasiet   Prel ny start  våren 2017          
          
Pedagog Värmland
Pedagog Värmland ger bilder av aktuellt arbete i skolor i regionen. T ex berättar Åsenskolan i Filipstad om Sju sätt att skriva sig till läsning.
Till filmen Berätta gärna om arbete på din skola! Kontakta Pedagogvarmland.se
    
Lärarutbildningen bjuder 30 sep in till nätverksträffar på Karlstads universitet:
Rektorsutbildningen har många uppdrag i höst. Ett 90-tal nya deltagare kommer påbörja sina studier i Rektorsprogrammet. Det tidigare Rektorslyftet som numera har benämningen Fortbildning för rektorer startar en ny omgång, liksom Fortbildning för förskolechefer. Flera insatser genomförs inom ramen för projektet Samverkan för bästa skola – där flera görs i samverkan med RUC. Den nationella konferensen Skolledaren och forskningen arrangeras 10-11 oktober. Sista anmälningsdag är 1 september.
    
Skolverket/Uppdrags AB erbjuder kurser med start ht 2016  - ingen kostnad för deltagande
  • Kartläggning av nyanlända elevers lärande – webbkurs framtagen av Skolverket och Karlstads universitet  Till kursen 
  • Undervisa nyanlända elever. För modersmålslärare, studiehandledare och lärare i alla ämnen.  Läs mer/anmälan
  • Nyanländas lärande – mottagande, inkludering och skolframgång. Kompetensutveckling för skolteam 7,5 hp.  Läs mer/anmälan
        
Migration, integration och det mångkulturella klassrummet - Karlstads universitet och Globala skolan  i samarbete med Lärarnas Riks-förbund bjuder den 21 sep in till konferens . Läs mer. Sista anmälningsdag 13 sep.  Till anmälan
   
Forska med ForskarFredag 2016 - Skolklasser välkomnas att till massexperiment för att skapa unik kunskap om svenska anslagstavlor. Läs mer  
        
Eduroam 
Tillgång till wifinätverket Eduroam finns på Karlstads universitet, i många kommuner och på många andra platser i Sverige och utomlands. Om din arbetsplats har ett avtal med Eduroam kan du skaffa ett konto. Kontakta din It-enhet.
 
 
Är skolan för vetenskaplig(t) grund?  – Så kan skola och forskning mötas  Film från seminarium juli 2016 med UVK/Vetenskapsrådet, Vetenskap & Allmänhet och Skolforskningsinstitutet