torsdag 21 augusti 2014

Skolarbetet blir ”på riktigt” när fler läser elevernas bloggar

När elever skapar multimodala texter och delar dessa med fler mottagare än läraren, kommunicerar de helt andra upplevelser och kunskaper än tidigare. Skolarbetet får en ny mening. Det visar Dan Åkerlund, lektor vid Karlstad Universitet, i avhandlingen ”Elever syns på nätet - multimodala texter och autentiska mottagare”.

Dagordning 1 september

Äntligen har läsåret börjat och vi får träffas igen! Tiden är 9.30-14.30 och lokalen 3D412A.

Redan 9.30 får vi besök av Tobias Berger och Anna Karlefjärd från Pedagog Värmland  http://www.pedagogvarmland.se/ som berättar om hemsidan och projektet. Vi får också tillfälle att berätta om vår verksamhet och hur vi kan samarbeta. Era idéer och tankar är viktiga, så fundera igenom detta innan mötet!

Sedan blickar vi både bakåt och framåt. Analysen av Reading to Learn är gjord och vi går igenom den tillsammans. Vi behöver också prata om framtida insatser och vad vi vill fokusera på i nätverket.

Som vanligt är det viktigt att alla bidrar med "spaningar" för att vi alla ska hålla oss uppdaterade. En särskild uppmaning vill jag den här gången rikta till er som deltar i RUCs seminarieserie Läsförståelse och läsutveckling att berätta om kompetensutvecklingen för oss andra.

Väl mött!

Förslag om betyg från årskurs 4


Betyg ska ges fr.o.m. årskurs 4. Det är ett av tre förslag för att höja resultaten i skolan som regeringens utredare Martin Ingvar i dag har presenterat.
Utredarens förslag är att betyg införs fr.o.m. årskurs 4 i grundskolan, att obligatoriskt bedömningsstöd införs i svenska och matematik i årskurs 1 och att ett kunskapskrav i läsförståelse införs i årskurs 1.


http://www.regeringen.se/sb/d/18271/a/244953

måndag 18 augusti 2014

Genre och texttyp i skolans värld


Annika Sjödahl, förstelärare i Enköpings kommun och nominerad till guldäpplet 2014, reder ut begreppen genre och texttyp. 

"De olika begreppen genrer och texttyper förekommer flitigt i skolans värld, men vad är vad? Och vad ska vi använda för att benämna de olika texter eleverna ska lära sig behärska enligt Lgr11? " https://annikasjodahl.wordpress.com/2014/08/05/svensklararen-tolkar-begreppen-genrer-respektive-texttyper/

RUCs nyhetsbrev augusti

Tillsammans med Karlstads universitet och 19 samverkanskommuner fortsätter RUC verka för att forskning ska nå förskolans och skolans verksamma och att skolans och förskolans frågor ska nå forskningen.