fredag 28 augusti 2015

”Att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling”

Utbildningen syftar till att verksamma inom förskola och skola skall mötas, utbyta erfarenheter, ta del av forskning samt utveckla och fördjupa sin egen kunskap och förståelse för ett systematiskt värdegrundsarbete med fokus på arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

torsdag 27 augusti 2015

Värmland läser

Vi närmar oss november och ”Värmland läser”, en kampanj för att öka intresset för läsning och litteratur. Tanken är att kampanjen ska bli ett avstamp för fortsatt arbete med läs- och litteraturfrämjande insatser i Värmland. Att läsförståelsen har sjunkit, framför allt bland unga, är många medvetna om. Därför har satsningar på läsfrämjande blivit allt viktigare och många aktörer arbetar redan med detta. Men samverkan kan öka och insatserna samordnas mer.

Vi vill nu bjuda in alla intresserade aktörer för att berätta mer om kampanjen, inspirera och få ta del av vad ni kan bidra med!

Inbjudan riktar sig till alla som på något vis vill bidra till att öka intresset för läsning och litteratur i Värmland.

Region Värmland arrangerar två träffar onsdagen den 30 september, en på förmiddagen och en på kvällen. Du väljer själv den tid som passar dig bäst. Deltagandet är givetvis kostnadsfritt. Anmälan senast 16 september. Begränsat antal platser, först till kvarn.

Gör din anmälan här. Du kan också göra din anmälan via Region Värmlands hemsida
under kurser och konferenser

Information om träffens innehåll lämnas av projektledare Louise Alvarsson, louise.alvarsson@regionvarmland.se, 073-05 20 259

Önskar du praktisk information kontakta Sofia Nibblén Berndtsson sofia.nibblen-berndtsson@regionvarmland.se, 054-701 10 04 Varmt välkommen! Region Värmland Kurs & Konferens

onsdag 19 augusti 2015

Konferens läsförståelse

5 november är det konferens om läsförståelse i Stockholm där bl.a. undertecknad och
Christina Olin-Scheller medverkar.

http://www.teknologiskinstitut.se/lasforstaaelse/k3933

måndag 17 augusti 2015

”Övergången till klassen är den svaga länken”

Nyanlända elever får inte det stöd de behöver när de ska börja i ordinarie klass. Det visar ny forskning från Stockholms universitet. Eleverna får inte tillräckligt stöd i svenskan i de olika ämnena och de har svårt att komma in i klassgemenskapen. 
– Den sociala exkludering som många av eleverna upplevde i klasserna gjorde starkt intryck på mig, säger doktoranden Jenny Nilsson.
http://skolvarlden.se/artiklar/overgangen-till-ordinarie-klass-den-svaga-lanken

RUCs nyhetsbrev

Tillsammans med Karlstads universitet och 19 samverkanskommuner fortsätter RUC verka för att forskning ska nå förskolans och skolans verksamma och att skolans och förskolans frågor ska nå forskningen.
I våras startade RUC Småbarnspedagogik för åttonde året. Över 1600 från förskolorna i regionen har nu - var och en under ett års tid - deltagit i denna kompetensutveckling som har fokus på 1-3-åringars utveckling och lärande! 
Under hösten bjuder RUC in till föreläsningar med bl a Valerie Margrain, Thomas Nordahl, Carin Roos och Pirjo Lahdenperä.
Just nu pågår inom RUC planering för tre kompetensutvecklingssatsningar med start under 2016.

onsdag 12 augusti 2015

Elevernas behov ska styra lärarnas fortbildning

Lärare ska fortbildas i grupp, alltid utgå ifrån elevernas behov och är beroende av ett starkt och tydligt pedagogiskt ledarskap. Det är kärnbudskapet i Helen Timperleys fors­kning, som bland annat består av metaanalyser som hon genomfört tillsammans med kollegor på University of Auckland i Nya Zeeland, där hon är professor i pedagogik. Resultaten presenterades i boken Det professionella lärandets inneboende kraft (på svenska 2013), som snabbt fått stor spridning.
http://www.lararnasnyheter.se/chef-ledarskap/2015/06/01/elevernas-behov-ska-styra-lararnas-fortbildning

Dagordning nätverksträff 25 augusti

Hjärtligt välkomna kl 9.30-14.30 på Karlstads universitet i rum 3D512A!

9.30-10.00
”Runda” och lägesrapport: presentation sig själv, sin tjänst och sin kommun
Stämmer kontaktuppgifterna? Ev. revidera listan till Skolverket. Enkät Nyanlända och Samverkan för bästa skola.

10-11
Christina Olin-Scheller presenterar sin forskning Läsa lätt
Marie Tanner och Christina Olin-Scheller berättar om Connected classrooms
Vi gör upp ny tid med Marie när hon ska komma och berätta om sin studie Lärarens väg genom klassrummet – lärande och skriftspråkande i bänkinteraktioner på mellanstadiet 

11-12 Start planering för läsåret

12-13 Lunch

13-13.30 Louise Alvarsson Värmland läser

13.30-14.30
Planering för läsåret:
NCS utbildning språk-, läs- och skrivutvecklare, vi som var där berättar
KAUs utbildning handledare, ni som ska gå berättar
Ska vi blogga om utbildningarna?
Språkutvecklande arbetssätt, föreläsning Britt Johansson?, Dottevik?, högstadiet?, mellanstadiet?
Internationella literacydagen september 2016
Boka Michael T: bedömning av läsförmåga och NP svenska. Önskat innehåll? (förutom läslyft och de utbildningar/insatser som är aktuella inom läs och skriv)
Datum för kommande nätverksträffar
Övriga frågor och/eller spaningar