torsdag 7 december 2017

Minnesanteckningar 171206

Den sista nätverksträffen för 2017 var en träff med extra guldkant då vi hade den stora förmånen att få besök av Catharina Tjernberg som föreläste för oss under förmiddagen utifrån sin bok "Skrivundervisning Processinriktat skrivande i klassrummet" och de frågor som vi mailat till Catharina från vår förra träff då vi hade en bokcirkel kring boken. Förmiddagen gav oss fördjupade kunskaper kring skrivande, vikten av stöttning vid skrivande och ett förhållningssätt som man kan arbeta utifrån i klassrummet.

Eftermiddagen ägnades åt reflektion utifrån föreläsningen och utvärdering av vårt utvecklingsarbete. Nu kommer vårt utvecklingsarbete att sammanfattas i en rapport som ska skickas till NCS/Skolverket.

Därefter fortsatte vi att fundera över nästa års utvecklingsarbete. Vi har haft flera alternativ men kunde efter en omröstning enas om att vi behöver fördjupa oss inom området digitalisering kombinerat med språkutvecklande arbetssätt alternativt skrivande. Vi tar med oss detta till våra huvudmän och återkommer för ett slutgiltigt beslut på vår nästa träff den 6/3. Vi kan också fram till nästa träff fundera över vad ett sådant utvecklingsarbete skulle kunna innehålla rent konkret.

En annan fundering för kommande arbete för oss i nätverket är ett forskningsprojekt tillsammans med Catharina Tjernberg. Malin kommer att sammanfatta lite om nuläget och skicka ut information via mail till nätverkets deltagare.

Tiden gick fort och vi hann endast med två spaningar innan vår tid var ute.
-  Att ansöka om stipendium för en resa till Teachers College i USA kan man göra på sfub.se. Nuvarande ansökningsomgång går ut den 10/12 så det är lite ont om tid.
- Legilexi. Här finns tester som man kan göra med elever på lågstadiet samt information och en e-bok om hur man kan lära barn att läsa.

Nästa nätverksträff är den 6/3 kl: 9,30-14,30 i 3A340.

Deltog på mötet gjorde:
Berit Andersson, Arvika
Katarina Pontelius, Arvika
Malin Granström, Eda
Katarina Hellund-Eriksson, Filipstad
Lena Gille, Filipstad
Marie Olsson, Grums
Marlene Andersson, Hammarö
Anders Biörklund, Karlstad
Eva Tarander, Karlstad
Britt Hammarsten, Kil
Åsa Hallström, Kristinehamn
Gabriella Hassel, Storfors
Charlotta Ericsson, Storfors
Christel Ekelund, Torsby

Tack för i år och vi önskar alla en riktigt God Jul!

Relaterad bild


måndag 27 november 2017

Dagordning nätverksträff 171206

Vi träffas 09,30-14,30 i 3D404 på Karlstad universitet.

09,30-12,00
Föreläsning och samtal med Catharina Tjernberg utifrån boken "Skrivundervisning Processinriktat skrivande i klassrummet".

12,00-13,00 Lunch

13,00-14,30
Reflektioner från förmiddagens föreläsning.
Kommande utvecklingsarbete
Spaningar

Nästa träff blir den 6/3 9,30-14,30.

tisdag 21 november 2017

Minnesanteckningar 171114

Träffen innehöll som vanligt mycket matnyttigt eller vad sägs om en ny skrift om skolutveckling, information från NCS, studiecirkel om processkrivande, skrivarverkstad eller Bokbrygga?  Det och mycket mer hann vi avhandla när vi träffades.

måndag 6 november 2017

Dagordning nätverksträff 171114

Vi träffas 9,30-14,30 i 3C426 på Karlstad universitet.

Så här ser dagen ut:

09,30-12.00
-  Fika och presentationsrunda. Vi berättar också kort om vad som händer inom språkområdet i vår kommun just nu.

- Bokcirkel utifrån "Skrivundervisning Processinriktat skrivande i klassrummet av Catharina Tjernberg. Vi utgår från våra anteckningar kring: sådant du tycker är särskilt intressant, viktigt, förvånande eller sådant du vänder dig mot eller har en annan uppfattning kring.
- Vi avslutar bokcirkeln genom att varje grupp får berätta om sina tankar utifrån samtalet och vi dokumenterar de frågor som vi vill att Catharina tar upp vid föreläsningen den 6/12.

- Information från NCS (Marlene)

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30
- Bokbryggan i Karlstad kommun (Anders)

- Nästa år, utvecklingsstöd från NCS.

- Runda med spaningar

- Nästa träff är den 6/12 09,30-14,30 i 3D404.


tisdag 19 september 2017

Minnesanteckningar 170913

Så var det dags för läsårets första träff och det firade vi med nätverksträff 13,00-16,30 och därefter en gemensam middag på Pinchos. En trevlig och givande eftermiddag!

Vi inledde eftermiddagen med ett besök av Michael Tengberg (lokal projektledare) som berättade om universitetets nya uppdrag med en försöksverksamhet med praktiknära forskning, ULF. Utbildning, lärande och forskning. Tanken är att man ska planera och genomföra en försöksverksamhet i syfte att utveckla och pröva olika modeller för samverkan mellan universitet och huvudmän inom skolväsendet kring praktiknära forskning.Det ska bidra till en stärkt vetenskaplig grund i skolväsendet samt lärarutbildningen. Syftet är att utveckla och förbättra undervisningen i skolväsendet. Mer om detta kommer ni att kunna läsa på Pedagog Värmland inom kort. 

Därefter pratade vi om höstens utvecklingsarbete i SOL i Värmland och delade ut boken "Skrivundervisning processinriktat skrivande i klassrummet" av Catharina Tjernberg. Vid nästa tillfälle den 14/11 ska vi ha bokcirkel och till dess läser vi boken och för loggbok enligt följande: 
    Under tiden du läser, för du kontinuerligt anteckningar. Anteckna sådant du tycker är särskilt intressant, viktigt, förvånande eller sådant du vänder dig emot eller har en annan uppfattning kring. Skriv också ner frågor som du vill att vi skickar till Catharina innan hon besöker oss. 
    Förmiddagen den 6/12 kommer Catharina Tjernberg till oss för en föreläsning och samtal kring våra frågeställningar. 

    Årets första tillfälle kring "Handleda vidare" är den 4/10, då Jim Cummings kommer till KaU. Se inbjudan här. Alla deltagare i SOL i Värmland ska ha fått en särskild inbjudan. När nästa tillfälle blir kring "Handleda vidare" är oklart ännu så länge. 

    Efter fikat gick vi vidare i programmet kring blandade punkter från Skolverket. 
 •     Ny som ansvarig för NCS är Ildico Hellman. Hon har intentionen att besöka alla regionala nätverk under läsåret, så vi får se när hon kommer till oss. 
 •     Örebro håller på att starta upp ett eget regionalt nätverk. 
 •     Höstens NCS-konferens är den 23-24/10 i Stockholm. Vi är många i nätverket som ska åka på den och håller kontakten inför den träffen via vår Facebook-grupp. 
 •     Läslyftet för förskolan utökas och ni hittar deras moduler här
 •     Just nu håller Skolverket på och reviderar förskolans läroplan. Uppdraget ska redovisas senast den 23/3 2018. Ett sätt att vara delaktig i revideringen är att genomföra den webbenkät som skolverket har ute under två perioder, september och november. Här kan du läsa mer om det. 
 •     Statsbidrag för Läslyftet i grundskolan kommer att kunna sökas även för läsåret 2018/2019.
 •     Nu ligger det två moduler ute under Specialpedagogik i Lärportalen. En tredje är på gång. 
 •     Skolverket kommer under höstterminen att lansera en webbkurs i programmering.  
 •     Skolverket har fått ett uppdrag från regeringen att öka kunskapen om den nationella minoriteten romer. Här kan du läsa mer om det. 
 •     I juni fick Skolverket ett uppdrag om att ta fram förslag till kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet och matematiskt tänkande i förskoleklass. De ska även revidera bedömningsstöden i åk 1 och de nationella proven för åk 3. Här kan du läsa mer om det. 
 •     Om man vill fördjupa sig i Skolverkets bedömningsstöd "Språket på väg" kan man under den här terminen se en film som ligger på Pedagog Stockholm där författaren till bedömningsstödet föreläser. 
 •     Nästa CSL-dag är den 31/5, så boka in den i almanackan redan nu. 
   Våra spaningar vid det här tillfället var: 
    - Kooperativt lärande Studentlitteratur. Finns även facebookgrupper i det här ämnet. 
- ALP (matematik),
- Läsrörelsen ”Berättelser som förändrar”, Karlstad och Hammarö deltar. 
- Läslyftet har kommit igång i Karlskoga. ”Tolka och skriva text i alla ämnen”.
- Upprepad läsning. Se examensarbete på lärarprogrammet, eleverna blev duktiga läsare.        Linnéuniversitetet, Lena Hermansson
- Kil är med i Läslyftet med 9 lärledare.
-  Mary Ingmansson - Lärande genom skönlitteratur. 
-  Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt - Karin Pettersson (Hallgren och Fallgren)
-  Barbro Westlund Att undervisa i läsförståelse med studiehandledning. 
-  Arvika har ett projekt i förskoleklass med bornholmsmodellen och fonomix och skrivarverkstad.
- Bygga svenska, webinar.
- Hagfors har varit i kontakt med spsm kring språkstörningar och det har varit väldigt bra. Skrift om    språkstörningar.
- Karlstad är igång med Lilla Bokbryggan (under ett läsår). Rekord i år med 100 anmälda barngrupper. Årets bok för år 1-4 är ”Mix jobbar”. Anne-Marie Körling har varit där och föreläst. Det finns också Stora Bokbryggan 5-8 år, som pågår under en termin.
- Anne-Marie Körlings bok - Textsamtal och bildpromenader
- Kristinehamn fortsätter med genrepedagogik även i år. 
- Nätverk i svenska finns både i Filipstad och Hammarö med träffar två gånger per termin.
- Även i Filipstad pågår Läslyftet under detta läsår. 

Nästa nätverksträff är den 14/11 kl 9,30-14,30 i 3C426. 

Vi som deltog i detta tillfälle var: 
Berit Andersson, Arvika
Malin Granström, Eda
Ann-Louise Ränkeskog, Eda
Katarina Hellund-Eriksson, Filipstad
Lena Gille, Filipstad
Ylva Säfström, Hagfors
Marie Olsson, Grums
Marlene Andersson, Hammarö
Elisabeth Savefjord, Karlskoga
Eva Tarander, Karlstad
Anders Biörklund, Karlstad
Britt Hammarsten, Kil
Åsa Hallström, Kristinehamn
Charlotta Eriksson, Storfors
Christel Ekelund, Torsby

Minnesanteckningar förda av Marlene Andersson, samordnare. 
torsdag 31 augusti 2017

Dagordning nätverksträff 170912

Vi träffas kl: 13,00-16,30 i 3A340 på Karlstad Universitet. Efter mötet åker vi till Pinchos och äter en god och trevlig middag tillsammans. Bord är bokat till klockan 17,00.13,00-14,00
- information PraktForsk av Michael Tengberg
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/03/uppdrag-om-forsoksverksamhet-med-praktiknara-forskning/
- Presentationsrunda
- Årets utvecklingsbidrag, hur vi ska jobba och utdelning av böcker.
- Handleda vidare.14,00-14,30
Fika


14,30-16,30
- Information Marlene: Besök av Ildico, Läslyftet i förskolan, läroplansförändringar för förskolan, nytt uppdrag till Skolverket, pågående insatser på Skolverket, nationella minoriteter, Språket på väg
- Spaningar

- Nästa nätverksträff är den 14/11 kl 9,30-14,30 i 3C426.

torsdag 17 augusti 2017

Förstelärarens roll

Många i nätverket är förstelärare och kanske är någon ny i uppdraget fr o m det här läsåret. I morse började jag dagen med att läsa om "framgångsfaktorer" och förstelärare. Det var inga förvånande fakta, men vi kanske behöver påminna oss själva och våra rektorer om hur förstelärarna används effektivt. Sätt dig ner med din rektor och läs samt se på filmer om detta här.

onsdag 14 juni 2017

Höstens träffar med SOL i Värmland

Så är det snart slut på terminen och förhoppningsvis har ni alla haft en fin vårtermin. Vi vill redan nu flagga för höstens träffar så ni bokar in dem i kalendern.

12/9 13,00-16,30 därefter middag inne i Karlstad.

14/11 9,30-14,30

6/12 9,30-14,30

Önskar er en riktigt skön och fin sommar!

(Bild lånad från plantagen.se)
 

torsdag 11 maj 2017

CSL bjuder in till seminarium

Torsdagen den 18 maj!

På förmiddagen, klockan 11.00–12 i Aventinen (plan 6, hus 12), blir det ett extraseminarium/gästföreläsning då Anh-Dao Tran, post.doc. School of Education, University of Iceland föreläser under rubriken:

Icelandic-born students of immigrant background: How are they faring in compulsory school?

Förmiddagsseminariet är ett samarrangemang mellan CSL och ROSE

På eftermiddagen, klockan 13.00-15 i 12A 522, presenterar LISA-projektet (Linking Instruction and Student Achievement) sig och några av sina preliminära resultat. Projektledare Michael Tengberg skriver följande inför seminariet:

LISA-projektet går ut på att undersöka undervisningens betydelse för elevers kunskapsutveckling i modersmål (svenska, norska, finska) och matematik. I projektet jämförs därför data från Sverige, Norge och Finland. Den svenska datainsamlingen pågår sedan i höstas och i presentationen berättar vi om projektets bakgrund och uppläggning, om vilka data vi samlat in och hur dessa ska analyseras. Vi tänkte också ge några preliminära beskrivningar av vad vi sett i klassrummen samt presentera jämförande resultat dels av läs- och matematikförmåga, dels av elevers uppfattningar om undervisningens kvalitet. Därefter diskuterar vi gärna med er sådant som forskningsdesign, avgränsningar och tillämpningsområden eller annat!

I projektet medverkar förutom Michael Tengberg även Jorryt van Bommel, Marie Tanner, Michael Walkert, Marie Wejrum, Linda Söderlind och Lotta Österling.
Vänliga hälsningar,
Marika och Christina, CSL

Höstens seminariedatum (kl 13.00-15):
7 september
5 oktober
23 november
14 december

onsdag 10 maj 2017

tisdag 9 maj 2017

Nästa nätverksträff 12/9

Nästa nätverksträff för oss i SOL i Värmland blir den 12/9 kl: 13,00-16,30 i lokal 3A 340 på KaU.
Som vanligt kommer dagordningen ut här på bloggen ca en vecka innan.
Vi avslutar dagen med en gemensam middag i Karlstad.


Önskar alla en riktigt skön sommar och så ses vi till hösten!
Marlene och Malin

onsdag 3 maj 2017

Minnesanteckningar 170425


Så var det dags för läsårets sista nätverksträff och som vanligt hade vi mycket på agendan som skulle avhandlas. Vi började med en presentationsrunda, där vi hälsade två nya deltagare välkomna i nätverket; Anders Biörklund från Karlstad kommun och Berit Andersson från Arvika kommun.

Därefter kom Christina Olin-Scheller till oss och pratade om sin forskning kring lättläst skönlitteratur. En sammanfattning av den föreläsningen kommer vi att lägga ut på Pedagog Värmland inom kort så då kan ni ta del av den. Vi är glada över att Christina tar sig tid att komma till oss i nätverket och det var en mycket intressant dragning där vi kunde konstatera att det inte är helt okomplicerat med lättlästa texter.
Christina Olin-Scheller berättade också om forskargruppen ROSE som just nu får en hel del forskningspengar via olika projekt till praxisnära forskning.


Innan lunchen hade vi en stund med lite blandade nyheter:
 • NCS har fått en ny föreståndare, Ildico Hellman. Under 2017 kommer våra nätverk att beredas på NCS, så vi får se hur framtiden blir senare. 
 • 23-24/10 är det höstkonferens för språk-, läs- och skrivutvecklare i Stockholm. Mer information kommer via NCS nyhetsbrev . Det vi vet är dock att det i år blir en konferens (motför förra årets två) och man kommer att prioritera språk-, läs- och skrivutvecklare som arbetar på övergripande nivå. Vi rekommenderar dock alla som vill delta att anmäla sitt intresse. 
 • Den 2/6 är det CSL-dagen. Det ser ut att bli en mycket intressant dag, precis som tidigare år. 
 • Skolverket anordnar inspirationsträffar för handledare i Läslyftet som inte går Läslyftets handledarutbildning den 22/8 och 24/8. Du kan läsa mer här
 • Det ser ut som att det kommer att bli vidare stöd för handledare i Läslyftet vid KaU även kommande läsår. Vi återkommer med höstens datum när det är fastlagt. 
 • Läslyftet är förlängt till och med 2019. 
 • Läslyftet ligger nu på Lärportalen, tillsammans med övriga kompetensutvecklingsinsatser. 
 • Det kommer fler moduler på Läslyftet, Malin kommer att maila ut sin powerpoint till deltagarna i nätverket där ni hittar mer info. I övrigt är det på Lärportalen man hittar all information. 
 • Utvärdering av Läslyftet har påbörjats. Mer om var ni kan hitta delrapporter finner ni här
 • I Lärportalen finns nu även en modul för specialpedagogik för lärare. Det har hittills publicerats en modul, men det är två moduler till på gång. 
 • Bygga svenska, ett bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling i svenska finns nu publicerat för åk 7-9 och gymnasieskolans introduktionsprogram. Material för årskurserna 1-6 kommer att publiceras inom kort.

Sedan var det dags för vår fasta punkt "Spaningar":
 • I flera kommuner är det stor differens mellan pojkars och flickors resultat i skrivande på nationella proven. Här är en film som rekommenderas att se på. 
 • Karlskoga börjar med Läslyftet ht 2017. Säffle kommun har tidigare kört Läslyftet både med och utan statsbidrag, men kommer antagligen att fortsätta på liknande sätt kommande läsår.
 • Grums kommun är i uppstarten för en-till-en-projekt. På sikt kommer alla elever i åk 1-9 att ha ett eget digitalt verktyg. Även Säffle kommun håller på att utveckla verksamheten mot en en-til- en-satsning. Tanken är att alla elever ska ha iPads eller datorer inom kort. Här kom vi även in på forskning kring att skriva sig till läsning. 
 • Eda kommun har kommunövergripande träffar kring Adrienne Gears bok "Att skriva faktatexter". 
 • Det har kommit en ny utgåva av "Varg nosar och jagar" som man kan beställa gratis hos Svenskt näringsliv. 
 • Gravity Goldbergs bok "Att utveckla självständiga läsare"
 • Språket på väg - Filmer på Pedagog Stockholm fram till och med läsårets slut. Det kommer att läggas ut fler filmer under maj månad. 
 • Läsdelegationen hade en seminariedag under påsklovet i Stockholm. Alla inspel filmatiserades och ligger ute på deras facebook-sida. 
 • I Arvika kommun ser man en stor resultatförbättring på elevers läsande i årskurs ett sedan man börjat med Fonomix i förskoleklasserna. 
 • Legilexi
 • Svensklärarföreningen
 • Boken "Ordens värld" av Ingegärd Enström.
   
Därefter hade vi ett samtal kring hur bedömningsstödet i läsa/skriva för årskurs ett har genomförts i våra kommuner och hur man tänker sig kopplingen i det systematiska kvalitetsarbetet. Alla kommuner är igång med bedömningsstödet och flertalet har infört ett obligatorium även i årskurs 2 och 3.

SOL i Värmland har ansökt om utvecklingsbidrag hos NCS för höstens utvecklingsarbete. Vi har ansökt om medel för att kunna ha en bokcirkel runt Catharina Tjernbergs bok "Skrivundervisning" och avsluta det arbetet med en föreläsning av Catharina den 6/12. Så snart vi vet om vi fått vår ansökan beviljad så lägger vi ut en nyhet om det här i bloggen. Vår förhoppning är att kunna genomföra följande träffar under höstterminen:
 • 12/9 - nätverksträff med utdelning av böcker
 • Nätverksträff med bokcirkel i början av november. 
 • 6/12 - Catharina Tjernberg på förmiddagen och nätverk efter lunch. 
 Nästa träff för SOL i Värmland är den 12/9. Vi återkommer med exakt tid och lokal senare.

På dagens möte deltog:
Berit Andersson, Arvika
Malin Granström, Eda
Ann-Louise Ränkeskog, Eda
Katarina Hellund-Eriksson, Filipstad
Ylva Säfström, Hagfors
Marie Olsson, Grums
Marlene Andersson, Hammarö
Elisabeth Savefjord, Karlskoga
Anders Biörklund, Karlstad
Britt Hammarsten, Kil
Charlotta Ericsson, Storfors
Anna Börjesson, Säffle

Minnesanteckningar förda av Marlene Andersson, samordnare.

måndag 10 april 2017

Dagordning nätverksträff 170425

Vi träffas kl 09,30-14,30 i lokal 3A340 på Karlstad universitet.

Så här ser dagen ut:

 09,30 - 10,00
- Presentationsrunda
- Inför Christinas dragning: Läsa lätt, skolforskning

10,00-11,00
Christina Olin-Scheller berättar om sitt forskningsprojekt "Läsa lätt"
Diskussion om skolforskning

11,00-12,00
- Information Malin: Nya läslyftsmoduler, Läslyft i förskolan, Utvärdering Läslyft, Specialpedagogiska lyftet, Nytt kartläggningsmaterial för nyanlända samt inspirationsträffar handledare utan statsbidrag.

12,00-13,00 Lunch

13,00 - 14,30
- Spaningar
- Bedömningsstödet åk 1. Hur har det genomförts i våra kommuner och hur tänker man kring kopplingen till det systematiska kvalitetsarbetet?
- Nästa läsår. Utvecklingsstöd

Välkommen!

tisdag 4 april 2017

Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan

Nu har huvudmän möjlighet att anmäla språk-, läs- och skrivutvecklare inom förskolan till en utbildning som hålls av Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS). Den tidigare ansökningstiden var från den 15 mars till den 5 april, men den kommer att förlängas ytterligare två veckor!

Utbildningen innehåller föreläsningar varvat med gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte. Mellan utbildningstillfällena kommer deltagarna att få arbeta med uppgifter knutna till sin roll.
Områden som berörs inom utbildningen är:
 • Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete
 • Identitet och jämställdhet
 • Systematiskt kvalitetsarbete
 • Att leda samtal
 • Modeller för skolutveckling
Läs mer på Skolverkets hemsida.

fredag 10 mars 2017

Vill du jobba som lärare i Värmland och forska på halvtid?

Karlstads universitet söker sex doktorander inom forskarskolan för undervisningens digitalisering med licentiatexamen som slutmål. Starten planeras till hösten 2017. Forskarstudierna ska bedrivas på halvtid parallellt med yrkesverksamhet som lärare i den kommunala skolan i Värmland. Även sökande som inte i nuläget har en sådan läraranställning är välkomna att söka och få sin ansökan beaktad om läraranställning kan beredas. Forskningsprojekten ska rymmas inom området undervisningens digitalisering, vilket innebär att de i grunden är ämnesdidaktiska och specifikt berör möjligheter att utveckla undervisningen och lärandet kring ett undervisningsinnehåll i ett digitaliserat klassrum.

Sista ansökningsdag är 7 april. Är du intresseras? Läs hela utlysningen här.

måndag 6 mars 2017

CSL-dagen 2 juni

Boka in fredagen den 2 juni!

Årets CSL-dag består av föreläsningar på förmiddagen och workshoppar på eftermiddagen.

Under förmiddagen behandlas multikulturella klassrum, litteracitet för nyanlända och muntliga språkprov. På eftermiddagen finns det två workshoppar om läsning, en för lärare i svenska och en för lärare i engelska. Dessutom finns en workshop med inriktning på bedömarträning av elevers skrivna texter i svenska åk 6. 

Program hittar du här och anmälan gör du här.

onsdag 22 februari 2017

26 april

Nu har alla deltagare i SOL i Värmland möjlighet att delta på nedanstående utvecklingsdag. 

Fortsatt stöd för handledare i Läslyftet
Program 26 april
Lokal: Erlandersalen, 11D227. Karlstads universitet

8.30-9.00 Fika och registrering
9.00-09.15 Introduktion och presentation. Nyheter och aktuellt.
09.15-12.15 Anne Golden, professor i norska som andraspråk vid Universitetet i Oslo: ”Andrespråkslæring og deltagelse i samfunnet et livsløpsperspektiv”
12.15-13.15 Lunch
13.15-14.15 Styrda gruppdiskussioner efter samtalsmodell
14.15-14.45 Fika
14.45-16.00 Catharina Tjernberg, universitetslektor i pedagogiskt arbete på Karlstads universitet: ”Stöttande undervisning för alla elever genom processkrivande”

Maila Marlene om du vill delta.

torsdag 16 februari 2017

Läslyft i förskolan

Regeringen har från och med 2017 gett Skolverket möjlighet att fördela ytterligare statsbidrag riktat mot förskolan. Bidraget kommer att kunna sökas av kommuner och ansvariga för fristående förskolor senare i vår. Skolverket samråder nu med förskollärare, förskolechefer och forskare för att på bästa sätt förbereda för att förskolan ska kunna ta del av Läslyftet.

Seminarium specialpedagogik

Här följer en inbjudan till vårt högre semiarium i specialpedagogik, som hålls på Institutionen för pedagogiska studier och som kan vara intresse för medlemmar i CSL:
 
Tisdag den 21/2 kl. 13-15 i 3D 512 A kommer Eva Wennås Brante från Oslo universitet till det högre specialpedagogiska seminariet för att presentera sin avhandling Möte med multimodalt material. Vilken roll spelar dyslexi för uppfattandet av text och bild?.
 
Alla intresserade hälsas välkomna! Den som vill förbereda sig kan gärna läsa någon av Evas artiklar som ni finner på följande länkar:
 
 
Evas avhandling i sin helhet finner ni på:
 
 
Väl mött!
 
Specialpedagogikgruppen genom
Marie Tanner
 

tisdag 14 februari 2017

Läslyftets moduler får ny adress

I mars kommer modulerna i läslyftet att flyttas från läs- och skrivportalen till lärportalen. Lärportalen är en gemensam samlingsplats för kompetensutvecklingsmaterial i matematik, digitalisering, specialpedaogik, naturvetenskap och teknik samt skolans värdegrund.
lärportalen

Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare

NCS utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare omgång 3 är i uppstartsfasen. Ansökan öppnade den 13 februari och är öppen till 27 mars. Alla som har språk-, läs- och skrivutvecklartjänster har möjlighet att söka med hjälp av det samverkansdokument som krävs, men blir det översök så prioriteras de huvudmän som har läslyft med statsbidrag. Den som ska gå språk-, läs- och skrivutvecklarutbildningen bör ha minst 20% på huvudmannanivå. 

Läs mer här


fredag 3 februari 2017

Minnesanteckningar 170131

Vi inledde mötet med kaffe och en runda där varje deltagare berättade lite om det språkutvecklande arbetet som sker i kommunen.

 Grums -Det har varit ett läsprojekt under tre veckor i höstas där eleverna läste mycket och sedan filmades de då de presenterade sina boktips som sedan visades i klasserna.
Eda - Jobbar vidare med Adrienne Gears bok "Att skriva faktatexter".  
Filipstad - Har under ht-17 gjort en undersökning kring lärares undervisning (se längre fram i minnesanteckningarna). Nya Språket lyfter blir obligatoriskt att använda för alla i F-6 from ht-17.
Kristinehamn - Fortsatt arbete kring genrer "Låt språket bära".
Storfors - Fortsatt arbete med genrepedagogik.
Hammarö - Fortsatt arbete med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt via Skolverkets upplägg, nya observationer i förskolan utifrån högläsningsprojektet.
Arvika - Handledning/föreläsningar kring nyanländas lärande.
Karlstad - Fortsatt arbete med Läslyftet, andra året med olika grupper, likvärdig bedömning i ämnesgrupper, Bokbryggan 30 år.
Karlskoga - James Nottingham haft en uppskattad föreläsning om utvecklingsarbete och formativ undervisning, alla förstelärare i Karlskoga ska få en utbildning i analysarbete av Lars Thorin.
Säffle - Läslyftet, arbete med språkutvecklande arbetssätt.  

Bokcirkel

Därefter hade vi den andra och avslutande delen av vår bokcirkel kring boken Handledning för kollegialt lärande av Annika Cederberg-Scheike. Vi fortsatte med samma struktur som vid förra tillfället för att verkligen prova strukturen. Vi delade in oss i två grupper och samtalade utifrån följande punkter som vi förberett på egen hand:
- Vad har du för frågor till texten?
- Vad i texten vill du prata med andra om?
- Vilka likheter och skillnader kan vi se mellan våra frågeställningar/diskussionspunkter?

Tankar som togs upp efteråt var bl.a. att det tack vare frågorna var lättare att komma till steget för kollegialt lärande än enbart kollegiala samtal. Vi sa att det nog kan vara olika för olika texter man läser, men att det var svårt att hålla isär frågorna "Vad har du för frågor till texten?" och "Vad i texten vill du prata med andra om?". Flera tyckte att boken kunde vara bra som uppslagsbok i kommande arbete kring handledning i kommunen.

Vi tycker att bokcirkel är ett bra sätt för vårt nätverk att ha kompetensutveckling tillsammans. Man kan använda viss tid per tillfälle till en bokcirkel. 


Övriga punkter som togs upp:
- Förfrågan från NCS om särskilda kompetenser i vårt nätverk. Vi kan se att det är bra att vi är fördelade på olika stadier och att några undervisar, andra inte. Några är lärare, andra är specialpedagoger/speciallärare. Vi har olika uppdrag i våra kommuner. Därutöver har vi Katarina som har extra kompetens inom nyanländas lärande och Cecilia som är skolbibliotekarie.
- Malin ska iväg på möte i Stockholm nästa vecka kring "Fortsatt stöd för handledare" tillsammans med Marie Wejrum och Monica Evermark. Vi får mer information i nätverket senare om hur framtiden med det ska se ut.
- Malin (extern ledamot i CSL) flaggar för deras seminarium under våren. Alla CSL:s seminarium är öppna för alla intresserade. Om man vet att man blir många från en kommun så får man gärna meddela CSL i förväg så de har möjlighet att byta lokal. Seminarier som Malin flaggar lite extra för är CSL-dagen den 2/6 och en föreläsning med Susan Duek den 24/2 kring flerspråkighet.
- ROSE har många intressanta punkter under våren och deras kalender hittar ni här.  Bl.a. presenterar forskargruppen sin forskning den 30/3 kl 9,00-12,00.
- Kommande arbete i nätverket nästa läsår? Har Michael Tengberg möjlighet att komma till oss och prata om Skolforskningsinstitutet eller om Läslyftets utvärdering? Bokcirkel? Vi funderar på val av bok till nästa gång.

Presentation av undersökning i Filipstad av Katarina
Katarina har genomfört en undersökning i Filipstad av hur lärarna organiserar undervisningen utifrån följande frågor som lärarna fick besvara skriftligt.
- Beskriv hur du organiserar undervisningen i att berätta, samtala, redogöra och resonera.
- Beskriv hur du organiserar läsundervisningen.
- Beskriv hur du organiserar skrivundervisningen.
- Vad upplever du som de största svårigheterna för eleverna inom områdena tala, läsa och skriva?

Detta fick samtliga undervisande lärare i förskoleklass till åk 9 svara på och 119 svar kom in. Därefter sammanställdes det av Katarina och hon har jobbat vidare med rektorsgruppen kring resultaten och vad som ska bli nästa steg.
Vi tackar Katarina för presentationen som var mycket intressant!

 Spaningar
Tyvärr hann vi inte med så många spaningar utan vi tar extra tid till det vid nästa tillfälle.
- Boken "Nyanlända - vägledning till inkluderande undervisning" av Saima Glogic och Annika Löthagen Holm.
- James Nottingham - både böcker och filmer som finns på nätet.
- Lernia, den nya rikssvenskan.

Läsårets sista träff är den 25 april i 3A340. Då får vi Christina Olin Scheller på besök
kl 13 för att berätta om forskningsprojektet Läsa lätt, så vi hoppas att så många som möjligt tar tillfället i akt och kommer.

Deltog i träffen gjorde: 
Åsa Hallström, Kristinehamn
Anna Börjesson, Säffle

Eva Tarander, Karlstad
Marie Olsson, Grums
Elisabeth Savefjord, Karlskoga

Ann-Louise Ränkeskog, Eda

Katarina Pontelius, Arvika
Katarina Hellund-Eriksson, Filipstad

Charlotta Ericsson, Storfors
Marlene Andersson, Hammarö
Malin Granström, Eda

Minnesanteckningar förda av Marlene Andersson, samordnare. 

tisdag 17 januari 2017

Dagordning nätverksträff 170131


Vi träffas kl 09,30-14,30 i lokal 3A340 på Karlstad universitet.
Så här ser dagen ut:

09,30 - 11,50 (fika finns)
- Presentationsrunda där vi även berättar om nuläget kring språkutvecklande arbete i våra kommuner.

- Studiecirkel kring boken "Handledning för kollegialt lärande". Nu tar vi andra halvan av boken, kapitel fem och framåt. Vi använder samma modell som förra gången. Man förbereder innan mötet sig på följande frågor:
Vad har du för frågor till texten?
Vad i texten vill du prata med andra om?
Vilka likheter och skillnader kan vi se mellan våra frågeställningar/diskussionspunkter?


11,50 - 12,50 Lunch12,50 - 14,30
- Samarbete och samordningsansvar NCS
- Samarbete CSL
- Samarbete RUC
- Fundering över vårt arbete för kommande läsår.


- Katarina Hellund Eriksson presenterar en undersökning kring lärares undervisning i Filipstad.


- Hur går arbetet med bedömningsstöden för åk 1 i våra kommuner? Är det en del av vårt systematiska kvalitetsarbete?


- Spaningar


-  Nästa träff 25/4 09,30-14,30, lokal 3A340. Kl 13,00 Christina Olin-Scheller "Läsa lätt".
Tankar om övrigt innehåll?

tisdag 10 januari 2017

Seminarieprogram CSL

CSL seminarier är öppna för alla som är intresserade och bland vårterminens seminarieprogram finns flera seminarier som skulle kunna vara relevanta för oss. I går deltog jag i Egua-dagen som handlade om likvärdig bedömning. Fokus var elevtexter i svenska och muntlighet i engelska och dagen var superintressant. 6 april kommer ett nytt seminarie om detta. För er som jobbar med nyanlända kan jag särskilt rekommendera Dueks disputation 24 februari, men det finns mycket vi kan ta del av.

Om inte annat anges i programmet så är det kl 13-15 i 12A522 som gäller. för seminarierna. Och så här ser programmet ut:

9 jan Equa-dag

19 jan Redovisningsseminarium, forskningsprojekt som under 2016 finansierats med CSL-medel

3 feb Susanne Duek spikar sin avhandling: Med andra ord - samspel och villkor för litteracitet bland nyanlända barn, kl. 13.00 i foajén utanför Aula Magna.

16 feb Engelska, lingvistik, kl. 13.00-15.15, i 12B545:
13.00-14.00: Marie Källkvist, Henrik Gyllstad, Pia Sundqvist & Erica Sandlund: “Multilingual Spaces? Language Practices in English Classrooms,” presentation av nytt VR-projekt.
14.00-15.00: Marie Källkvist: “Language Policy: a case study of a Swedish university”
15.00-15.15: Frågor och diskussion (båda presentationerna)

23 feb Anders Öhman, professor i litteraturvetenskap och litteraturdidaktik vid Umeå universitet: Vad händer? Litteraturläsningen och undervisningen (lokal 3A340)

24 feb Disputation: Susanne Duek: Med andra ord - samspel och villkor för litteracitet bland nyanlända barn. Lokal 9C 203, kl. 13.00

14 mars Djamilla Fatheddine, doktorandseminarium. (3A340, kl. 13-15)

16 mars Presentation av VR-projektet Uppkopplade klassrum - Nya literacypraktiker bland gymnasieelever i de smarta telefonernas tidevarv

21 mars ROSE-seminarium med Ingrid Carlgren, professor i pedagogik vid Stockholms universitet. Aktuell med boken Kunskapskulturer och undervisningspraktiker. (3C426)

6 april Presentation av CSL-projektet EQUA - Hur kan likvärdigheten i lärares bedömning stärkas?

18 maj Presentation av LISA-projektet - Linking instruction and student achievement

2 juni CSL-dagen

Föreläsning om det multikulturella klassrummet

On 12 January our guest professor of Intercultural studies, Fred Dervin, will give a lecture on the theme "The Multicultural Classroom". The lecture is aimed at teacher students for secondary school but will be of interest for other teacher students as well as their educators and we are happy to welcome anyone with an interest in the subject.
 
Room: 1B 309
Time: 09.15-12.00 (including pause)
 
Welcome!
 
Fred Dervin, professor of multicultural education at the University of Helsinki
Andreas Jacobsson, senior lecturer Intercultural studies, Karlstad University
Liliann B. Frisén, junior lecturer, Karlstad University