måndag 19 maj 2014

Läslyftet

Läsförståelse och skrivförmåga är avgörande för elevernas lärande i alla skolämnen. För att förbättra elevernas läsförståelse och skrivförmåga startar vi Läslyftet. Fortbildningen vänder sig till både svensklärare och andra lärare. Läslyftet bygger på att lärare lär av och med varandra med stöd av en handledare.
http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/laslyftet

måndag 12 maj 2014

Utvärdering R2L den 22 maj

Torsdag den 22 maj kl. 9-12 träffas vi som deltagit i Reading to Learn i rum 1D 225.

Ni som har genomfört DLS-tester eller bedömt elevtexter tar med dessa och resultaten av dem. Vidare ska vi gå igenom enkäten och göra en utvärdering. Därför är det VIKTIGT ATT ALLA KOMMER!

Föreläsning "En läsande klass"

Torsdag 11 september kommer lärare från "En läsande klass" och föreläser på Karlstads universitet. Mer information om tid, plats och anmälan kommer att publiceras så småningom, men boka datumet redan nu!

söndag 4 maj 2014

Träff 5 maj

”solivärmland” 5 maj
.. eller …
SOL i Värmland 5 maj

12.00-13.00 Michael och Nina berättar om sin forskning
Läsa mellan raderna och läsning av argumenterande text
Info CSL-dagen

13.00-14.00  ”spaningar”
Kommuner, t.ex. Grums och ...
RUCS kompetensutveckling

14.00 -14.30 Kaffepaus

14.30-15.00 ”Spaningar”
Lässtrategier
debattartiklar
http://www.unt.se/debatt/nationella-lasproven-stoder-inte-betygssattning-3122889.aspx
http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=3A24F1FC0A98FAC76AA9EE9D111674D9.aldo4?cid=25967591&rssId=&item=http%3a%2f%2fwww.svd.se%2f%3fservice%3dmobile%26amp%3barticleId%3d3478480
En läsande klass, webbsida och föreläsning Karlstad mitten  av september
Westlunds avhandling + kommande böcker
Michael och Ninas forskning

Övrigt
Referensgruppsmöte 26 maj
Läslyft +500 miljoner
Utvärdering R2L
Timperleys forskning

15.00-16.00 Framåt?
”Lösa trådar”
systematiskt kvalitetsarbete
arbetsbeskrivningar språkutvecklare, tid, mandat, förstelärare
samarbete matematiken
....