tisdag 18 december 2012

Ett språklyft är nödvändigt!

Vi är åtta regionala språk-, läs- och skrivutvecklare som har skrivit en debattartikel om nödvändigheten av att satsa på elevers läsande och skrivande:
http://nwt.se/asikter/debatt/article1218464.ece

måndag 17 december 2012

Skolinspektionen granskar läsundervisning åk 7-9

Skolinspektionen arrangerade ett webbaserat seminarium om sin granskning av läsundervisningen åk 7-9. Här kan du se en inspelning:
webinarium läsundervisning åk 7-9

Ladda även ner rapporten som, förutom resultaten av granskningen, innehåller mycket intressanta bilagor.  Dessa kan användas av oss språk-, läs- och skrivutvecklare som stöd för att utvärdera och utveckla läsundervisningen i våra kommuner.
skolinspektionens rapport om läsundervisning 7-9

torsdag 6 december 2012

Framgångsfaktorer för undervisning

Tilltro till varje elevs förmåga, att skolan anpassar undervisningen efter varje elev och att lärarna fungerar som tydligare ledare – det är tre viktiga faktorer för en framgångsrik undervisning. Det visar en sammanställning av aktuell forskning som Skolinspektionen har tagit fram.

Skolinspektionsnes sammanställning: Framgång i undervisningen

Minnesanteckningar den 3 december 2012


På mötet delgav vi varandra forskning, litteratur och andra spaningar om skola, lärande och språk-, läs- och skrivutveckling. Vi talade också om analys av våra elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Vad är det vi analyserar och hur gör vi det? Hur förhåller det sig till skolverkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete? Mötet avslutades med en föreläsning av Michael Tengberg och samtal kring olika läsarter och lässtrategier.

måndag 26 november 2012

Skolinspektionen granskar läsundervisning

Skolinspektionen har observerat 250 lektioner med läsundervisning. Resultatet visar på stora skillnader även inom den enskilda skolan.

Skolinpektionen anser att problemen bland annat är att elevernas lust inte stimuleras i nog hög utsträckning, att skolans läsundervisning inte följs upp, att digitala medier inte används i nog hög utsträckning och att eleverna allt för sällan utmanas i sin läsning.

Via länken nedan kan du läsa mer och anmäla dig till ett webinarium om granskningen den 10 december.

Kvalitetsgranskning - Läsundervisningen i svenska för årskurs 7-9

Nationella prov och resultat i årskurs 6

Våren 2012 skrev elever i årskurs 6 nationella prov för första gången. I ämnesprovet svenska var delproven att skriva berättande text och argumenterande text svårast. Pojkarna nådde kravnivån i lägre utsträckning än flickorna. Svenska var också det ämnesprov som det var störst skillnad mellan pojkars och flickors resultat.
http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/statistik/2.4290/2.4442/skrivuppgifter-svarast-i-provet-i-svenska-1.186332

fredag 23 november 2012

Dagordning 3 december


Dagordning 
3 december 2012, kl. 9-15, sal 3D 512A, Karlstads universitet

Till nästa möte är det bra om du har läst igenom och tar med dig skolverkets stödmaterial om systematiskt kvalitetsarbete. Du kan ladda ner en pdf-fil här: Råd systematiskt kvalitetsarbete

Vi kommer att använda stödmaterialet som underlag när vi byter erfarenheter om hur vi värmländska språk-, läs- och skrivutvecklare kartlägger, analyserar, planerar och genomför. Jag vet att flera analyserar t.ex. resultat på nationella prov,  men kanske finns fler exempel på underlag? Hur gör vi? Varför gör vi det?

Ta gärna med dig intressanta vetenskapliga artiklar eller andra ”spaningar” du gjort. Till vår hjälp att spana denna gång har vi också Michel Tengberg som kommer för att berätta om sin forskning.

NCS höstkonferens ...

... kan du läsa mer om via länken. Via den kan du också titta på föreläsarnas presentationer.

http://www.skolverket.se/skolutveckling/ncs/konferenser-och-seminarier/ncs-hostkonferens-1.171888

torsdag 22 november 2012

Elevers språk-, läs och skrivutveckling


Artikel om konferensen den 7 november vid Karlstads universitet
http://www.kau.se/om-universitetet/aktuellt/nyheter/artiklar/10960


Glappet ska övervinnas

(2012-11-13) | Maria Nilsson
Lärare kallar texter anpassade till eleverna "elevnära". Barnen själva tror att då sitter man nära varandra och läser och riskerar att få både tjej- och killbaciller. Detta är bara ett exempel på elever och lärares olika ämnesförståelse, det så kallade glappet.

Elevers språk-, läs- och skrivutveckling

Anne-Marie Körling intervjuades om bl.a.  elevers språkutveckling och demokrati. 
Så här presenterar Anne-Marie sig själv på twitter:
Lärare, författare. Verkar för det elevnära perspektivet. Initiativtagare till lärartycket. Föreläser ofta och gärna! Skriver för livet. Hej HOPP!
Här är jag! Elevers språk-, läs- och skrivutveckling

På uppdrag av Skolverket har lärare från ett antal kommuner tillsammans med forskare från Karlstads universitetet under ett år träffats i en forskningscirkel. Ingrid Mossberg Schüllerqvist, lektor i litteraturvetenskap vid Karlstads universitet, har lett cirkeln. Målet har varit att tillsammans utforma en undervisning som utvecklar alla elevers språk. Mycket har kommit att handla om glappundersökningar.

Hör henne berätta om projektet:


söndag 18 november 2012

Elevers språk-, läs- och skrivutveckling


”Jag tänker på milleniumtrilogin, filmer, dagens samhälle, mitt
eget liv, på andra människors liv” (Amanda 16 år)

Livsläsning i centrum – en möjlighet till vidgade perspektiv?
 Åmåls kommun högstadiet
415 elever och 7 lärare besvarade frågan Vad är läsning? Elevernas svar inkluderade allt från läsning av den egna kroppen i en ”point” i discodans till datorspel och Facebook. Lärarna besvarade frågan med att ge främst skönlitteratur och andra tryckta texter som exempel. 

Elevers språk-, läs- och skrivutveckling


När fröken läser känner jag mig trött!
Torsby kommun, Förskoleklass – årskurs 1 - 3.
Hur får jag veta hur mina elever ser på läsande och skrivande?

Den första delen av projektet handlade om att ta reda på om det fanns skillnader mellan hur lärare och elever uppfattade läs- och skrivprocessen. Värmlandsgruppens forskare och gruppledare utformade därför ett antal frågor som lärare och elever fick besvara var för sig. Det kom fram en hel del intressanta skillnader mellan elev och lärarsvar. Lärarna talade om att en text hade ett innehåll, att någonting händer i mötet mellan läsaren och texten. Barnen talade i högre utsträckning om att de satte ihop bokstäver som blev till ord.

Elevers språk-, läs- och skrivutveckling


Bedömning för lärande

Vilka typer av gensvar ges på elevernas läsande och skrivande?

Vid F-3-skolan i Säffle arbetar vi med att utveckla vår färdighet i formativ bedömning. 


Vi gjorde det valet utifrån en analys av skillnaden mellan hur elever och lärare ser på läsande och skrivande och vilka textvärldar eleverna rör sig i. 

Elevers språk-, läs- och skrivutveckling


Att ställa frågor – och få svar
Utifrån grundfrågorna i Skolverksprojektet ”Vilka elever kommer till vår skola?” ...
Hur får jag veta hur mina elever ser på läsande och skrivande?
Vilka textvärldar rör sig mina elever i?
Hur får jag veta det?
Hur kan jag möta detta?
... ställdes utvecklingsfrågor till eleverna i årskurs 1-6 i en mindre skola i Sunne kommun.


Utvecklingsfrågorna handlade om läsande och skrivande.

Elevers språk-, läs- och skrivutveckling


Vad händer i kroppen när du läser?
Karlstad F-3

Vi hittade en skillnad mellan vad eleverna läser i skolan och vad de läser på fritiden i vår undersökning. 

Elevers språk-, läs- och skrivutveckling


Vilka elever kommer till vår skola?

Att arbeta med bildpromenader för att utveckla skrivandet
Filipstads kommun, årskurs 1 och 3-4


Utgångspunkten i vårt arbete är de frågor om läsning och skrivning som vi ställde till alla elever och lärare som deltog i projektet för att få svar på grundfrågan: Hur får jag veta hur mina elever ser på läsande och skrivande? 

Elevers språk-, läs- och skrivutveckling


Ingen frågar: ”Och hur ska jag läsa det här då?”
Hur arbetar vi med elevernas lästa texter och deras läsförståelse?
Arvika kommun, mellanstadiet

Genom det här projektet har vi gått från elevernas tysta enskilda läsning till en strukturerad och dialogisk läsundervisning. 

onsdag 14 november 2012

Elevers språk-, läs och skrivutveckling - konferens 7 november 2012

Artikel och filmer från konferensen om alla elevers rätt till största möjliga språkutveckling hittar ni via länken nedan. Här får ni ta del av Ingrid Mossberg-Schüllerqvists föreläsning om det viktiga samarbetet mellan forskning och skolan. Ni kan svepas med av Anne-Marie Körlings engagemang för språkutvecklande undervisning och imponeras av de kommunala utvecklingsprojekt som genomförts i nätverkets kommuner.

Det är därför med stolthet och stor glädje jag som jag sprider vidare:
Elevers språk-, läs, och skrivutveckling - konferens 7 november 20

Vill du läsa ännu mer om de kommunala utvecklingsprojekten, så finns tillhörande texter och powerpoints här:
http://www.kau.se/ruc/svenska

Mycket nöje!

P.S. Alla intervjuer och filmsnuttar finns också på youtube. Sök på "Elevers språk-, läs- och skrivutveckling".tisdag 13 november 2012

Läsandets kultur och språk-, läs och skrivutvecklare


En kommitté har haft i uppdrag att analysera litteraturens ställning. Litteraturutredningens betänkande heter "Läsandets kultur" och där är vi kommunala språk-, läs- och skrivutvecklare nämnda. Nedan har jag saxat några rader ur den. Hela texten finner ni via:
Läsandets kultur

... regeringsuppdrag om att förbättra barns språk-, läs-, och skrivutveckling för att på så sätt bidra till en ökad måluppfyllelse i skolan.                                                                                                                                            

I detta arbete har det skapats ett nationellt nätverk i vilket 
kommuner i Hälsingland, Västernorrland, Jämtland, Norrbotten, 
Småland, Blekinge, Öland, Stockholm, Södermanland, Värmland 
och Västra Götaland ingår.  

Språk-, läs- och skrivutvecklarna har arbetat med att systematisera och samordna 
utvecklingsarbetet i sina respektive kommuner. 

onsdag 7 november 2012

TACK!

Tack för att ni alla - föreläsare och åhörare- gjorde konferensdagen så givande!  Hoppas ni blev lika inspirerande som jag av att få träffa så många "språk-, läs och skrivutvecklar människor" på en gång.

En del texter och powerpoints från dagen hittar ni redan nu via http://www.kau.se/ruc/svenska
Filmer och en liten artikel kommer också att publiceras så småningom, så håll utkik!

tisdag 16 oktober 2012

Program NCS konferens


NCS nationella konferens för språk-, läs- och skrivutvecklare 2012
Datum: 20 november 2012
Tid: 10:00 – 16:00 (registrering och kaffe från 9:30)
Plats: Hotell Hilton Slussen, Guldgränd 8, Stockholm


Inledning
Erica Jonvallen, NCS och Skolverket

Uppdraget som läsambassadör
Johan Unenge

fredag 12 oktober 2012

Nätverksträff 3 december

Datum för nästa träff är satt till måndag 3 december. Förutom att diskutera analyser av nationella prov i svenska, får vi tillfälle att lyssna på forskaren Michael Tengberg som berättar om sin forskning kring textsamtal.

måndag 8 oktober 2012

seminarie Karlstads universitet


1 oktober, Karlstads universitet, Sal 3D 512, kl 13.00-15.00

Förändringar och skillnader i barns och elevers läsvanor
Professor Monica Rosén från Göteborgs universitet besöker oss för att berätta om sin medverkan i Litteraturutredningen och sitt bidrag till den antologi* (“Läsarnas marknad, marknadens läsare”) som utredningen mynnade ut i och som bland annat diskuterar litteraturens ställning i skolan, läsfrämjande insatser och den nya teknikens påverkan.

söndag 30 september 2012

Föreläsningar vi diskuterat

Föreläsningstips av Pia Lundström, Karlskoga

Intressant föreläsning om läsförståelse och lässtrategier. Många av de utvecklingsprojekt vi genomförde i 8 värmländska kommuner förra läsåret inom Skolverksprojektet "Vilka elever kommer till vår skola" behandlade just detta. Vill du veta mer om de projekten kan du anmäla dig till konferensen den 7 november via RUCs hemsida. Tycker du det är tillräckligt att läsa om läsförståelsestrategier kan du göra det via följande länk:

http://www.orebro.se/download/18.78606a401350ef9311d800010078/Spr%C3%A5kdagarna+Josefin+Nilsson.pdf

Litteratur vi diskuterat


Boktips från Katarina Pontelius, Arvika:
Stärk språket stärk lärandet av Pauline Gibbons

I Kursplanerna(lgr11) beskrivs tydligt vilka språkliga förmågor som krävs i respektive ämne och att varje ämneslärare är expert på språket i sitt ämne. För att på djupet förstå och kunna uttrycka sig inom ramen för ett ämne så är språket verktyget. Genom att bli medveten om olika texttypers specifika särdrag och om betydelsen i de ämnesspecifika uttrycken så kan svenska lärare och ämneslärare samverka för att utveckla förmågor som både handlar om form och innehåll. Gibbons beskriver i böckerna ett språkutvecklande arbetssätt där du blir mer didaktiskt medveten och språkanvändandet sätts i ett funktionellt sammanhang, språk och ämne samverkar.

Litteratur vi diskuterat


Boktips från Gerd Widing, Säffle:
Nu ler Vygotskij – eleverna, undervisningen och Lgr 11 av Anne-Marie Körling (Liber)

Boken är en konkret och handfast handbok kring hur man kan organisera lärandemiljöer, genomföra lektioner i olika ämnen, förhålla sig till Lgr 11, hantera bedömning m.m.
Den innehåller också A-M Körlings reflektioner kring lärande, förhållningssätt, inställning, förmåga att kommunicera, bygga hållbara relationer och relevant innehåll kopplat till lärande och kunskap, som jag tycker är berikande och intressant. Hon har ofta Vygotskijs tankar och idéer som utgångspunkt i sina resonemang. Hon tillämpar högläsning ofta. Litteratur, texter och berättelser ska ventileras och få liv genom egna associationer och förståelse och samtalas om.

Läslyft på gång?


Litteraturutredningen är klar och utredarna har skrivit en debattartikel i DN. Läs utdraget nedan eller läs hela artikeln via länken.
"Flickor läser mer än pojkar, kvinnor betydligt mer än män och högutbildade mer än lågutbildade. Det går att utläsa en tydlig nedgång under senare år, främst bland unga. De ungas läsförmåga har också minskat påtagligt under en lång följd av år, vilket betyder att en allt större andel har svårt att förstå och tillgodogöra sig texter på ett tillfredställande sätt. I den senaste Pisa-undersökningen hade en fjärdedel av de 15-åriga pojkarna i Sverige bristande funktionell läsförmåga.
En sämre läsförmåga påverkar det abstrakta tänkandet och därmed blir en rad skolämnen lidande. Det gäller även ämnen som matematik och naturvetenskap. Det innebär också att tusentals barn efter nio år i grundskola fortfarande saknar grundläggande färdigheter för att fullt ut kunna delta i samhällslivet och göra sin röst hörd."

http://www.dn.se/debatt/bred-kampanj-ska-starka-svenskarnas-lasformaga

onsdag 26 september 2012

Litteratur vi diskuterat

Boktips från Malin Granström, Arvika:

Samtalets möjligheter Om litteratursamtal och litteraturreception i skolan
av Michael Tengberg

Författaren undersöker litteratursamtal i skolan. Som lärare är det intressant att fundera kring vilka frågor man ställer i sådana samtal, vilka frågor man inte ställer och vad eleverna, som en följd av detta,pratar om och faktiskt funderar kring.

Författaren urskiljer bland annat sex olika "läsarter" som alla uppmuntrar olika förhållningssätt till texten. Genom att läsa Tengbergs undersökning kan förhoppningsvis den egna litteraturundervisningen ifrågasättas och utvecklas.
Hemsidor vi diskuterat

Här kommer hemsidan Katarina Pontelius, Arvika, rekommenderade:
http://www.scoop.it/

Länkar vi diskuterat


Här kommer länkarna som Ylva Säfström, Hagfors, pratade om på mötet:

www.utbildning.stenungsund.se/hassel/kameransompenna/

www.multimedia.skolverket.se/Tema/Digitalt-berattande/Med-kameran-som-penna/

www.sfi.se/sv/filmiskolan/Utvecklingsarbete/Partnerskolor/Kristinedalskolan/

www.multimedia.skolverket.se/Tema/Mediekunskap/Berattandets-grammatik/


Anmälan konferens 7 november


Språkutveckling, läsförståelse och jämställdhet
 
God språkutveckling och god läsförståelse är av stor betydelse för elevers kunskapsutveckling. Med den här konferensen vill vi visa på hur kommuners språk-, läs- och skrivutvecklare, forskare och lärare kan samverka för att utforma en undervisning som utvecklar alla elevers språk. Språkutvecklande undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är utgångspunkten och konferensen riktar sig till forskare, skolchefer, skolledare, språk-, läs- och skrivutvecklare samt lärare.
 
Tid: 7 nov 2012, kl 9-16
Plats: Karlstads universitet 12A 138 (prel lokal) samt seminarier i 12A 325 och 12B 258
 
Konferensen arrangeras av Värmländskt nätverk för elevers språk-, läs- och skrivutveckling och Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS) på Skolverket i samverkan med RUC.

Konferensen är gratis, men platserna är begränsade så det är "först till kvarn" som gäller.

För att läsa hela programmet och anmäla dig följer du länken nedan:

http://www.kau.se/ruc/svenska

Litteratur vi diskuterat

Boktips från Kristina Axelsson, Kil:


Framgång genom språket- verktyg för språkutvecklande undervisning av andraspråkselever  av Annika Löthagen, Pernilla Lundenmark och Anna Modig
Boken vänder sig i första hand till lärare i år 4-9 och ger svar på bl.a. följande frågeställningar: Vad innebär ett språkutvecklande arbetssätt? Lärarens roll och hur kan undervisningen organiseras? Vilka bedömningsverktyg kan användas för att se hur långt en andraspråkselev kommit i sin språkutveckling?
Boken är en metodbok där man får många konkreta exempel på språkutvecklande aktiviteter i olika ämnen för alla elever, inte bara elever med svenska som andraspråk. Till boken hör en praktisk studiehandledning, Framgång genom språket- i praktiken som kan användas som underlag för t.ex. en studiecirkel, men också för självstudier. I denna bok finns även kopieringsunderlag med bl.a. matriser, interaktionsövningar, verktyg för bedömning av elevtexter, mallar för olika genrer och lektionsupplägg.     

Barn med flera språk- Tvåspråkighet och flerspråkighet i familj, förskola, skola och samhälle  av Gunilla Ladberg
Denna bok handlar om flerspråkighet som fenomen och språkinlärning. Boken genomsyras av resonemang kring attityder och inställning till flerspråkighet och passar mycket bra som diskussionsunderlag. Exempel på frågeställningar som tas upp: Hur går det till när barn lär sig språk? Hur kan vi i förskola och skola underlätta god språkutveckling på barnens första- och andraspråk? Hur kan man tänka kring organisation för språkutveckling?
Jag har använt boken i en studiecirkel med förskolepersonal och den var mycket omtyckt.

Litteratur vi diskuterat


Boktips från Ulla-Britt Görman, Hällefors:

Skön litteratur
- vägar till läslust och språkutveckling
av Annika Löthagen och Jessica Staaf
Hallgren & Fallgren
Det språkutvecklande arbetet som började med Läskampanjen i Botkyrka, där man ville väcka läslust och språkglädje hos alla kommunens barn och ungdomar, ligger till grund för boken. Där beskrivs också hur man arbetar i dag 10 år senare med bl.a. inspirationsmöten för pedagoger, läsombud på skolorna och samarbetet med biblioteket.
Boken vimlar av litteraturtips och konkreta exempel på, hur man som lärare kan använda boken i undervisningen i alla ämnen. Det är en handbok, som  behandlar olika genrer och även tar upp P Gibbons Cirkelmodell. Rekommenderas varmt till alla som vill utgå från litteraturen i sin undervisning.

Litteratur vi diskuterat


Boktips från Ylva Säfström, Hagfors:

Läsningens psykologi och pedagogik av Ingvar Lundberg
Boken tar upp vad som krävs för att barn ska kunna knäcka den alfabetiska koden. Den beskriver de olika stadierna på väg mot flytande läsning. Rubrikerna är:
Vad är läsinlärning
Läsförståelse
Om läsundervisning
Dyslexi och lässvårigheter
Boken ger en bra teoretisk grund.Skriva för att lära av Ingegärd Sandström Madsén 
Boken är uppdelad i två delar. Den första delen beskriver skrivandets lärkraft, skriva i alla ämnen, olika lärstrategier m.m. Del två innehåller en massa skolexempel som är jätteintressanta att läsa.Litteratur vi diskuterat


Boktips från Ulrika Clewemar, Sunne:

Learning Study - undervisning gör skillnad, red: Tuula Manula, Joakim Magnusson, Christina Echevarria


Studentlitteratur 2011


 Boken tar upp grunderna i Learning Study (LS), med hjälp av exempel från lärare som hållit på med LS i ett tiotal år. De visar både på framgångar och motgångar i arbetet. LS består av tre delar: lärandeobjekt, kritiska aspekter och variationsteorin. Dessa tre delar finns beskrivna i den första delen av boken genom att olika studier presenteras. I den andra delen reflekterar lärarna över vad som har hänt efter studierna. I avslutningen finns en internationell utblick. 
minnesanteckningar 24 september 2012

På mötet talade vi om våra uppdrag, konferenserna den 7:e och 20.e november, fortsatt jämställdhetsuppdrag och relevant litteratur.

söndag 23 september 2012

Förmågor och styrdokument


Göran Svanelid har rangordnat styrdokumentens vanligaste förmågor och de fem viktigaste kallar han ”The Big 5”: 
  • Analysförmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Metakognitiv förmåga
  • Förmåga att hantera information
  • Begreppslig förmåga
Läs hela artikeln:
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/11/08/lagg-krutet-pa-big-5

Det finns även en grupp om förmågorna i styrdokumenten på facebook, "The Big Five". Där kan du läsa mer och diskutera specifika förmågor med andra intresserade. 

fredag 14 september 2012

Satsning på utrikes födda elever

Regeringen genomför en satsning på bättre utbildning för utrikes födda elever. Den innehåller bland annat en satsning på grundskolan och undervisningen i svenska och i svenska som andraspråk. Läs hela artikeln via länken:
http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/198846

måndag 3 september 2012

Läsa och skriva i alla ämnen

Intressant text om hur förmågan att läsa och skriva påverkar andra ämnen. Den tar också upp vikten av att använda lässtrategier.

Läs hela artikeln här:

http://www.forskning.se/

fredag 24 augusti 2012

nätverksträff 24 september

Vi träffas måndag den 24 september kl. 9-15 på Karlstads universitet och i sal 3D512A.

Vi bestämde sist att temat för den här träffen skulle vara litteratur och studiecirkelmaterial. Ingen har meddelat önskemål i förväg, så därför uppmanar jag er att ta med bra litteratur inom språk-, läs och skrivutveckling som vi kan ha som utgångspunkt för diskussioner. Förbered en kort presentation av "din" litteratur.
Väl mött!

söndag 29 juli 2012

Regeringen satsar på pojkars läsning

Mer än dubbelt så många pojkar som flickor underkändes i ämnet svenska vårterminen 2010, konstaterar regeringen, som på torsdagen gav Skolverket ett nytt uppdrag: att få fler pojkar att läsa böcker.

Under tvåårsperioden 2012–13 får Skolverket 48,5 miljoner kronor för att öka jämställdheten i skolan. Pengarna som ska öka läsförståelsen hos pojkar ska främst användas för att ge lärare möjlighet att utveckla sin undervisning, enligt regeringen och en artikeli DN: ttp://www.dn.se/nyheter/sverige/pojkar-ska-fa-lashjalp

Läs även utbildningsdepartementets pressmeddelande:
http://www.regeringen.se/sb/d/15617/a/197088

fredag 27 juli 2012

Inbjudan från RUC

Välkommen till RUC ht 2012!
  
Större satsningar som vi startar under hösten är Seminarieserie om skolans nya styrdokument med fokus på betygsättning och Utbildning för blivande mentorer under lärares introduktionsperiod. Utbildning på interaktiv skrivtavla som stöd i matematikundervisning blir det för matematikutvecklare och projektledare för pågående projekt inom Matematiksatsningen.
Learning Study har startdag för nya grupper i början av september. Möten med forskning inom specialpedagogik, naturvetenskap, teknik, matematik och språkutveckling blir det också i höst. 200 inom förskolan startade i maj ettårig kompetensutveckling inom Småbarnspedagogik liksom 70 lärare och konstnärer som under det kommande året lär sig mer inom Estetiska lärprocesser.
Och - ta chansen att boka en nybliven doktor som kommer till din lärargrupp och berättar om sina forskningsresultat.

Om samtliga seminarier och nätverk finns mer att läsa på RUCs  www.kau.se/ruc.

onsdag 4 juli 2012

Körling: om att bli en bättre lärare

Anne-Marie Körling kommer föreläsa om god språklutveckling för alla den 7 november i Karlstad. Här kan ni se och höra henne berätta om vilket fokus man väljer att ha som lärare. Förmedlar läraren lust eller leda?

http://www.lararkanalen.se/video/6436421/ann-marie-krling-pedagogiskt?source=facebook

torsdag 14 juni 2012

7 nov 7 nov 7 nov 7 nov

Kryssa 7 november i almanackan redan nu!

Då blir det konferens vid Karlstads universitet. Vi presenterar våra utvecklingsarbeten inom projektet "Vilka elever kommer till vår skola?", Ingrid Mossberg Schüllerqvist talar om forskningscirkeln och skolutveckling. Dessutom föreläser Anne-Marie Körling om god språkutveckling för alla.

Sprid till era kollegor, till era skolledare och till era förvaltningschefer!

Närmare information om program och anmälan kommer senare.

måndag 21 maj 2012

Möte RUC

Idag har jag varit på RUC och presenterat vårt nätverk för några utvecklingsledare och förvaltningschefer i regionen. Jag har också gjort reklam för den konferens vi planerar utifrån "Vilka elever kommer till vår skola?". Aktuella datum är veckorna 43 eller 45. Anne-Marie Körling är också kontaktad, så vi får se var vi landar. När vi som deltagit i "Vilka elever kommer till vår skola?" träffas på måndag, kan vi diskutera vidare.

onsdag 16 maj 2012

studiecirklar och litteratur

Via kommentarsfältet nedan anger du vilken bok och/eller studiecirkel du vill samtala kring på nästa träff i september. Om ni gör det innan 12 juni, så hinner jag sammanställa och lägga ut titlarna innan semstertiderna. Som bonus får vi kanske lästips lagom till semestern!

minnesanteckningar, maj 2012


Minnesanteckningar från den 14 maj 2012

                                   
Till det här mötet hade vi bjudit in Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling ( NCS) och matematikutvecklarna i regionen, och vi tackar särskilt för deras medverkan. Fokus var vårt samarbete och hur det kan utvecklas.  Dessutom diskuterade vi en eventuell konferens i höst som en fortsättning på projektet "Vilka elever kommer till vår skola".


torsdag 10 maj 2012

dagordning 14 maj

Måndag 14 maj, kl. 9-15 träffas vi på universitetet i sal 3D512A.
På förmiddagen träffar vi läs- och skrivutvecklare Erica Jonvallen från Skolverket och NCS.

På eftermiddagen får vi sällskap av "våra" matematikutvecklare.

9.00-11.30 Vi presenterar kort oss själva, våra kommuner, tid och mandat som utvecklare samt berättar om våra verksamheter. Erica Jonvallen berättar om NCS verksamhet och vi läs- och skrivutvecklare får tillfälle att ställa frågor, framföra tankar och idéer. Ev. hinner vi också diskutera höstkonferensen utifrån "Vilka elever kommert ill vår skola?"

12.30-14.30 Svenska och matematik
Hagfors och Sunne berättar om samarbetet mellan matematik- och läs-
och skrivutvecklare. Vi gör även en "runda" där alla kommuner får beskriva hur
samarbetet mellan språk-, läs- och skrivutvecklare och matematikutvecklare ser ut.

14.30-15.00 Tankar om värmländsk konferens utifrån jämställdhetsprojektet?
- datum? 29-31 oktober eller 17-19 september
- Ingrid inleder, extern föreläsare? parallella spår?
- kaffediskussion
- publicera RUC:s hemsida?

Vi bestämmer tema, plats och tid för nästa träff:
- Christina Olin-Scheller "Mellan Dante och Big Brother"
- Michael Tengberg " Samtalets möjligheter"
- litteratur seminarium
- annat förslag?

Planerat departementsbesök: förslag?

Makete - skrivarskola

söndag 29 april 2012

CSL-dagen 2012

CSL-dagen 2012 vid Karlstads universitet
Hållbar undervisning – hållbart lärande
Tisdag 5 juni, Fryxellsalen, 1B306.
En kostnadsfri halvdagskonferens (13-17) med didaktisk inriktning för lärarstuderande och lärare på alla stadier. Ta del av aktuell forskning för läraryrket och knyt kontakter med andra som är verksamma inom ditt område! Eftermiddagskaffe och fortbildningsintyg ingår.
Anmälan senast 29 maj på http://CSL2012.axaco.se

På programmet:
Dörrar till världen – om Internationella programkontoret och Den globala skolan
Magnus Persson, Karlstads kommun & Kristina Karlstam, Skåreskolan
Språkliga utmaningar – Elever med annat modersmål än svenska
Susanne Duek, Karlstads universitet
Språkets betydelse i NO-undervisningen
Karin Thörne, Karlstads universitet
Lärarstuderande presenterar sina examensarbeten
Betyg och bedömning – skolpraktik och forskningsfält
Ingrid Mossberg-Schüllerqvist, Karlstads universitet

Utlottning Filipstads blogg


Vi ämnesutvecklare i Filipstad har en liten utlottning på vår blogg. Man deltar genom att i kommentarsfältet skriva ett tips på en bra högläsningsbok. Skriv gärna vilken ålder den passar för och kanske lite kort vad den handlar om. Alla boktips som kommer in samlas till en tipslista som vi presenterar i sin helhet på bloggen så småningom.

Ja, vad är det vi lottar ut då? Jo det är en kortlek med frågor som man kan använda när man ska ha bokprat/bokdiskussioner med sina elever.

Gå in på vår blogg och delta i utlottningen senast 1 maj.

Katarina

tisdag 24 april 2012

Forskning för skolan

Du prenumererar väl på Skolverkets nyhetsbrev? Just det här temanumret handlar om forskning för skolan. Kanske extra intressant för oss i Värmland som har inlett ett samarbete med forskare vid Karlstads universitet?

http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.3364/2.6039

tisdag 10 april 2012

Läsundervisning svenska 7-9

En spännande kvalitetsgranskning av svenska åk 7-9 kommer inom kort från Skolinspektionen som granskat läsprocessen och läsundervisningen för att ge
"... kunskaper om gynnsamma faktorer för läsutveckling och läsförståelse."

Skolinspektionen har granskat:
- Får eleverna i läsundervisningen ta del av olika texttyper?
- Får eleverna bearbeta de texter som används på ett sätt som stimulerar deras läsutveckling och förmåga att förstå olika texttyper?
- Får eleverna arbeta med digitala textförmedlande medier på ett sätt som gör att de utvecklar en förmåga att använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande?
- Följer skola/läraren systematiskt upp elevers läsutveckling och tas uppföljningsresultaten tillvara i utvecklingen av läsundervisningen?

http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Skolinspektionen-granskar-kvaliteten/Lasundervisning-i-svenska-ak-7-9/

samarbete forskare

Vårt nätverk, och det forskningsprojekt Michael Tengberg och Christina Olin-Scheller berättade om på förra nätverksträffen, nämns i NCS nyhetsbrev.

http://www.anp.se/newsletter.asp?nid=414B5E4278424B5E40784743&sid=0

Kollegialt lärande

Föga överraskande, men intressanta, forskningsresultat visar att när lärare får tid att reflektera över sin undervisning ger det positiva effekter för barns och ungdomars lärande!

Här kan vi språk-, läs- och skrivutvecklare spela en viktig roll som bro mellan forskning och praktik. Vågar vi ta rollen som "expert" och utmana? Enligt reportaget nedan är det i alla fall två saker som fungerar ...

http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.3364/2.6000/kollegialt-larande-nyckelfaktor-for-framgangsrik-skolutveckling-1.171296

tisdag 3 april 2012

VFU-didaktiker

Är du intresserad av uppdrag som VFU-didaktiker vid Karlstads universitet?

Universitetet söker i samarbete med Regionalt utvecklingscentrum intresserade lärare som inom ramen för sin anställning vill medverka som lärare inom lärarutbildningen. Karlstads universitet söker sju VFU-didaktiker 20 % inom följande områden: Förskola, Svenska Fk-3 och/eller 4-6, Matematik/NO-ämnen 4-6, SO-ämnen för 7-9 och/eller gymnasiet, Svenska för 7-9 och gymnasiet samt Engelska för 7-9 och gymnasiet

Läs mer på https://kau.netrecruiter.se/what:job/jobID:9850/where:3/?token=c44fbc87d2b84fd2035b7c365c925d12
Länk till uppdraget finns även från www.kau.se/ruc

måndag 2 april 2012

Dagordning 14 maj

Måndag 14 maj, kl. 9-15 träffas vi på universitetet (lokal meddelas senare).
På förmiddagen träffar vi läs- och skrivutvecklare Erica Jonvallen från Skolverket och NCS.
På eftermiddagen får vi sällskap av "våra" matematikutvecklare.

9-11.30 Erica Jonvallen berättar om NCS verksamhet och vi läs- och skrivutvecklare får tillfälle att ställa frågor och framföra idéer.


12.30-14.30 Svenska och matematik
Hagfors och Sunne berättar om samarbetet mellan matematik- och läs-
och skrivutvecklare. Vi går en "runda" där alla kommuner kort får beskriva hur
samarbetet ser ut.

14.30-15 Tankar om värmländsk konferens utifrån jämställdhetsprojektet?
Vi bestämmer tema, plats och tid för nästa träff.

obs! Anmälan krävs via kommentarsfältet till inlägget "anmälan träff 14 maj snarast!

onsdag 28 mars 2012

Författarskola

Jag har blivit kontaktad av Veronica Grönte, författare till skrivhandledningen Pennvässaren och ledare för skrivkurser. Hon erbjuder fortbildning för pedagoger med fokus på att "utveckla ditt eget och dina elevers skrivande till nästa nivå". Du kan läsa mer på:
http://www.forfattarskola.se

Har någon av er i nätverket erfarenhet av läromedlet eller kursen? Hör gärna av er till mig i så fall.

onsdag 21 mars 2012

Anmälan träff 14 maj snarast

När vi träffas den 14 maj är ett tema "svenska och matematik i samspel" och vi läs- och skrivutvecklare har ju bestämt att bjuda med oss kommunens matematikutvecklare till den här träffen. Jag behöver därför veta hur många som kommer från varje kommun och ber er anmäla vilka som kommer via kommentarsfältet här nedan. På så sätt får vi allt samlat på ett ställe, vilket underlättar.

Tack på förhand!

måndag 5 mars 2012

NCS höstkonferens

Datum för NCS konferens för språk-, läs- och skrivutvecklare är fastställt till tisdag 20 november 2012. Platsen är Stockholm och lokal Hilton slussen. Boka in i kalendern redan nu!

fredag 2 mars 2012

Negativ självbild - hinder för läsframgång

Intressant intervju med professor Karin Taube som, förutom sambandet mellan självbild och läsförmåga, handlar om PISA, jämförelser mellan de nordiska länderna samt förklaringar till de finska framgångarna.http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/specialpedagogik/professorsintervjuer/negativ-sjalvbild-blir-ett-hinder-for-ungas-lasframgang-1.168362

onsdag 22 februari 2012

fortsatt stöd Skolverket

Skolverket och NCS fortsätter att driva vårt regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare. När vi träffas den 14 maj får vi besök av Erica Jonvallen, från just NCS, som berättar mer om detta och det jämställdhetsuppdrag vi är en del av.

dagens boktipsbilder möte 13 februari
Här ses nätverksrepresentanter från följande kommuner: Arvika, Karlstad, Sunne, Forshaga, Filipstad, Storfors, Torsby och Säffle.onsdag 15 februari 2012

forskningsprojekt

Avancerad läsförståelse i samband med skönlitteratur, film och webbaserad argumenterande text - det är vad Christina Olin-Scheller och Michael Tengberg ska forska kring de närmaste tre åren. Vi tillsammans med våra elever i sjuan och/eller åttan erbjuds att delta.

Är du och din skola intresserad?
Mejla christina.olin-scheller@kau.se eller michael.tengberg@kau.se

måndag 13 februari 2012

minnesanteckningar 13 februari 2012

Vi inledde med att titta på vad vårt nätverk bidragit med i kommunerna under detta vårt första år. Forskarna Michael Tengberg och Christina Olin-Scheller berättade om sin forskning kring avancerade lässtrategier.

möte RUC

Jag och Elisabeth Nyberg träffades för att prata om hur vi kan samarbeta mer än vad vi gör redan idag.

För att nå ut med information till så många grundskolechefer och utvecklingsledare som möjligt om nätverket kan jag följa med på möten som RUC anordnar för dessa. Elisabeth har också aktuella adresser etc. som hon kan vidarebefodra till oss, så att kontakter underlättas.

RUC deltar gärna i "spridandet" av kommunala utvecklingsarbeten. Detta kan göras både genom fysiska träffar men också via deras hemsida. Har ni ett lyckat utvecklingsarbete - vidarebfodra till Elisabeth för publicering!

RUC publicerat även PowerPoint och liknande från våra träffar. Jag har därför lagt till länken på bloggens högersida.

Har ni frågor eller andra idéer kring detta, så hör av er!

måndag 16 januari 2012

dagordning 13 februari

Vi träffas den 13 februari kl. 9-15 i sal 3D512A på Karlstads universitet.

9-10
Korta presentationer och en summering (vad har vi gjort? vilka kommuner/skolor finns representerade?) av vårt första nätverksår.
"Rapporter" från NCS:
Malin berättar om dagarna i Stockholm (fortsatt jämställdhetsuppdrag, värmländska nätverket och jämställdhetsfokus,"novemberkonferensen", stödmaterial, samarbete CSL och RUC, webpublicering)
Deltagare i "Vilka elever kommer till vår skola?" summerar arbetet i kommunerna.Hur kan vi förvalta kunskaperna vi erhållit och göra dem tillgängliga för hela Värmland?

10-12
Michael Tengberg och Christina Ohlin-Scheller informerar om sitt senaste forskningsprojekt "Läsa mellan raderna", som rör avancerade läsförståelsestrategier.

12-13
Lunch

13-15
Ev. fortsatt rapport om "Vilka elever kommer till vår skola?"
Fortsatt arbete med värmländska läs- och skrivutvcklares uppdragsbeskrivningar.
Innehåll och tid för nästa möte bestäms.
solivarmland - blogglista, annat?


Väl mött önskar Malin!