tisdag 18 december 2012

Ett språklyft är nödvändigt!

Vi är åtta regionala språk-, läs- och skrivutvecklare som har skrivit en debattartikel om nödvändigheten av att satsa på elevers läsande och skrivande:
http://nwt.se/asikter/debatt/article1218464.ece

måndag 17 december 2012

Skolinspektionen granskar läsundervisning åk 7-9

Skolinspektionen arrangerade ett webbaserat seminarium om sin granskning av läsundervisningen åk 7-9. Här kan du se en inspelning:
webinarium läsundervisning åk 7-9

Ladda även ner rapporten som, förutom resultaten av granskningen, innehåller mycket intressanta bilagor.  Dessa kan användas av oss språk-, läs- och skrivutvecklare som stöd för att utvärdera och utveckla läsundervisningen i våra kommuner.
skolinspektionens rapport om läsundervisning 7-9

torsdag 6 december 2012

Framgångsfaktorer för undervisning

Tilltro till varje elevs förmåga, att skolan anpassar undervisningen efter varje elev och att lärarna fungerar som tydligare ledare – det är tre viktiga faktorer för en framgångsrik undervisning. Det visar en sammanställning av aktuell forskning som Skolinspektionen har tagit fram.

Skolinspektionsnes sammanställning: Framgång i undervisningen

Minnesanteckningar den 3 december 2012


På mötet delgav vi varandra forskning, litteratur och andra spaningar om skola, lärande och språk-, läs- och skrivutveckling. Vi talade också om analys av våra elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Vad är det vi analyserar och hur gör vi det? Hur förhåller det sig till skolverkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete? Mötet avslutades med en föreläsning av Michael Tengberg och samtal kring olika läsarter och lässtrategier.