söndag 29 juli 2012

Regeringen satsar på pojkars läsning

Mer än dubbelt så många pojkar som flickor underkändes i ämnet svenska vårterminen 2010, konstaterar regeringen, som på torsdagen gav Skolverket ett nytt uppdrag: att få fler pojkar att läsa böcker.

Under tvåårsperioden 2012–13 får Skolverket 48,5 miljoner kronor för att öka jämställdheten i skolan. Pengarna som ska öka läsförståelsen hos pojkar ska främst användas för att ge lärare möjlighet att utveckla sin undervisning, enligt regeringen och en artikeli DN: ttp://www.dn.se/nyheter/sverige/pojkar-ska-fa-lashjalp

Läs även utbildningsdepartementets pressmeddelande:
http://www.regeringen.se/sb/d/15617/a/197088

fredag 27 juli 2012

Inbjudan från RUC

Välkommen till RUC ht 2012!
  
Större satsningar som vi startar under hösten är Seminarieserie om skolans nya styrdokument med fokus på betygsättning och Utbildning för blivande mentorer under lärares introduktionsperiod. Utbildning på interaktiv skrivtavla som stöd i matematikundervisning blir det för matematikutvecklare och projektledare för pågående projekt inom Matematiksatsningen.
Learning Study har startdag för nya grupper i början av september. Möten med forskning inom specialpedagogik, naturvetenskap, teknik, matematik och språkutveckling blir det också i höst. 200 inom förskolan startade i maj ettårig kompetensutveckling inom Småbarnspedagogik liksom 70 lärare och konstnärer som under det kommande året lär sig mer inom Estetiska lärprocesser.
Och - ta chansen att boka en nybliven doktor som kommer till din lärargrupp och berättar om sina forskningsresultat.

Om samtliga seminarier och nätverk finns mer att läsa på RUCs  www.kau.se/ruc.

onsdag 4 juli 2012

Körling: om att bli en bättre lärare

Anne-Marie Körling kommer föreläsa om god språklutveckling för alla den 7 november i Karlstad. Här kan ni se och höra henne berätta om vilket fokus man väljer att ha som lärare. Förmedlar läraren lust eller leda?

http://www.lararkanalen.se/video/6436421/ann-marie-krling-pedagogiskt?source=facebook