fredag 10 mars 2017

Vill du jobba som lärare i Värmland och forska på halvtid?

Karlstads universitet söker sex doktorander inom forskarskolan för undervisningens digitalisering med licentiatexamen som slutmål. Starten planeras till hösten 2017. Forskarstudierna ska bedrivas på halvtid parallellt med yrkesverksamhet som lärare i den kommunala skolan i Värmland. Även sökande som inte i nuläget har en sådan läraranställning är välkomna att söka och få sin ansökan beaktad om läraranställning kan beredas. Forskningsprojekten ska rymmas inom området undervisningens digitalisering, vilket innebär att de i grunden är ämnesdidaktiska och specifikt berör möjligheter att utveckla undervisningen och lärandet kring ett undervisningsinnehåll i ett digitaliserat klassrum.

Sista ansökningsdag är 7 april. Är du intresseras? Läs hela utlysningen här.

måndag 6 mars 2017

CSL-dagen 2 juni

Boka in fredagen den 2 juni!

Årets CSL-dag består av föreläsningar på förmiddagen och workshoppar på eftermiddagen.

Under förmiddagen behandlas multikulturella klassrum, litteracitet för nyanlända och muntliga språkprov. På eftermiddagen finns det två workshoppar om läsning, en för lärare i svenska och en för lärare i engelska. Dessutom finns en workshop med inriktning på bedömarträning av elevers skrivna texter i svenska åk 6. 

Program hittar du här och anmälan gör du här.