onsdag 14 augusti 2013

Konferens om läsutveckling

Konferens om läsutveckling 
2013-10-03
Bl a medverkar Barbro Westlund och Martin Widmark
Plats: Karlstads universitet Lagerlöfsalen 1A305

För mer info och anmälan

Vad gynnar elevers lärande?

Skolverkets kunskapsöversikt Greppa språket hänvisar till en sammanfattning av forskarna Meltzer och Hamann där följande åtta punkter gynnar elevers lärande i olika skolämnen:
  • läraren betonar läsning och skrivande
  • läraren betonar muntlig framställning, lyssnande och visualiseringar
  • läraren betonar tankemässigt krävande uppgifter
  • läraren känner till och kan analysera språket i sitt ämne
  • läraren fokuserar på en medveten utveckling av ordförrådet i ämnet
  • läraren förstår vilka texter som är ämnestypiska och vad som kännetecknar dem
  • läraren undervisar om vad som utmärker olika texter i ämnet och också om olika lärandestrategier, och använder olika typer av formativ bedömning av elevernas prestationer
  • läraren skapar en elevcentrerad klassrumsmiljö
Läs hela artikeln om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt här:
http://www.andrasprak.su.se/vanliga-fragor/grundskola/vad-ar-sprak-och-kunskapsutvecklande-arbetssatt-1.96386

RUCs nyhetsbrev

Välkommen till höstens arbete! ”Att vara lärare är att ta på sig ett stort ansvar för andras lärande, trygghet och utveckling. Att vara lärare är att vara viktig!”[1] Det säger Kenneth Nordgren, dekan för Lärarutbildningen vid Karlstads universitet – och vi på RUC instämmer. RUCs strävan är att bidra till ny kunskap och inspiration i det viktiga arbetet i förskola och skola. 

Kompetensutveckling till lägre avgift
RUCs samverkanskommuner har tagit initiativ till höjd medlemsavgift. Det gör att RUC nu till vår glädje kan erbjuda kompetensutveckling och seminariedagar till lägre avgifter – eller kostnadsfritt – för verksamma i förskola/skola i de kommuner som omfattas av det nya avtalet.

Forskning till skola/förskola – och – verksamhetens frågor till forskningen
Forskning ska nå skolans/förskolans verksamma och skolans/förskolans frågor ska nå forskningen. Det är RUCs målsättning. RUCs kompetensutveckling med aktuell forskning som tillämpas i egen undervisning och diskuteras med kollegor är ett exempel på hur vi tillsammans med kommuner och universitet arbetar för att nå målet. Struktur med lärgrupper, lärledare och projektansvariga förskolechefer/rektorer ger förutsättning för hållbar skolutveckling. De senaste åren har över
2000 lärare från förskola och skola, var och en under minst ett år, deltagit i kompetensutveckling i något av RUCs nätverk. De har framför allt handlat om läs/skrivlärande, elevers lärande i matematik, estetiska lärprocesser och småbarnspedagogik.

Ny seminarieserie med fokus på språk/läsutveckling
Senvåren 2014 planerar RUC starta nästa kompetensutvecklande nätverk – då med fokus på språk/läsutveckling. Information och inbjudan till den satsningen kommer i november 2013. Anmälan under jan 2014.