tisdag 15 juli 2014

Anmälan NCS höstkonferens



Den 27-28 november är det dags för årets nationella konferens för språk-, läs- och skrivutvecklare. Årets tema är ”En skolvärld fylld av möjligheter?! Digitalt läsande/skrivande och multimodalitet”. Dagarna kommer att bjuda på föreläsningar och seminarier som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Gör en intresseanmälan senast tisdagen den 22 augusti.