söndag 29 april 2012

CSL-dagen 2012

CSL-dagen 2012 vid Karlstads universitet
Hållbar undervisning – hållbart lärande
Tisdag 5 juni, Fryxellsalen, 1B306.
En kostnadsfri halvdagskonferens (13-17) med didaktisk inriktning för lärarstuderande och lärare på alla stadier. Ta del av aktuell forskning för läraryrket och knyt kontakter med andra som är verksamma inom ditt område! Eftermiddagskaffe och fortbildningsintyg ingår.
Anmälan senast 29 maj på http://CSL2012.axaco.se

På programmet:
Dörrar till världen – om Internationella programkontoret och Den globala skolan
Magnus Persson, Karlstads kommun & Kristina Karlstam, Skåreskolan
Språkliga utmaningar – Elever med annat modersmål än svenska
Susanne Duek, Karlstads universitet
Språkets betydelse i NO-undervisningen
Karin Thörne, Karlstads universitet
Lärarstuderande presenterar sina examensarbeten
Betyg och bedömning – skolpraktik och forskningsfält
Ingrid Mossberg-Schüllerqvist, Karlstads universitet

Utlottning Filipstads blogg


Vi ämnesutvecklare i Filipstad har en liten utlottning på vår blogg. Man deltar genom att i kommentarsfältet skriva ett tips på en bra högläsningsbok. Skriv gärna vilken ålder den passar för och kanske lite kort vad den handlar om. Alla boktips som kommer in samlas till en tipslista som vi presenterar i sin helhet på bloggen så småningom.

Ja, vad är det vi lottar ut då? Jo det är en kortlek med frågor som man kan använda när man ska ha bokprat/bokdiskussioner med sina elever.

Gå in på vår blogg och delta i utlottningen senast 1 maj.

Katarina

tisdag 24 april 2012

Forskning för skolan

Du prenumererar väl på Skolverkets nyhetsbrev? Just det här temanumret handlar om forskning för skolan. Kanske extra intressant för oss i Värmland som har inlett ett samarbete med forskare vid Karlstads universitet?

http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.3364/2.6039

tisdag 10 april 2012

Läsundervisning svenska 7-9

En spännande kvalitetsgranskning av svenska åk 7-9 kommer inom kort från Skolinspektionen som granskat läsprocessen och läsundervisningen för att ge
"... kunskaper om gynnsamma faktorer för läsutveckling och läsförståelse."

Skolinspektionen har granskat:
- Får eleverna i läsundervisningen ta del av olika texttyper?
- Får eleverna bearbeta de texter som används på ett sätt som stimulerar deras läsutveckling och förmåga att förstå olika texttyper?
- Får eleverna arbeta med digitala textförmedlande medier på ett sätt som gör att de utvecklar en förmåga att använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande?
- Följer skola/läraren systematiskt upp elevers läsutveckling och tas uppföljningsresultaten tillvara i utvecklingen av läsundervisningen?

http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Skolinspektionen-granskar-kvaliteten/Lasundervisning-i-svenska-ak-7-9/

samarbete forskare

Vårt nätverk, och det forskningsprojekt Michael Tengberg och Christina Olin-Scheller berättade om på förra nätverksträffen, nämns i NCS nyhetsbrev.

http://www.anp.se/newsletter.asp?nid=414B5E4278424B5E40784743&sid=0

Kollegialt lärande

Föga överraskande, men intressanta, forskningsresultat visar att när lärare får tid att reflektera över sin undervisning ger det positiva effekter för barns och ungdomars lärande!

Här kan vi språk-, läs- och skrivutvecklare spela en viktig roll som bro mellan forskning och praktik. Vågar vi ta rollen som "expert" och utmana? Enligt reportaget nedan är det i alla fall två saker som fungerar ...

http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.3364/2.6000/kollegialt-larande-nyckelfaktor-for-framgangsrik-skolutveckling-1.171296

tisdag 3 april 2012

VFU-didaktiker

Är du intresserad av uppdrag som VFU-didaktiker vid Karlstads universitet?

Universitetet söker i samarbete med Regionalt utvecklingscentrum intresserade lärare som inom ramen för sin anställning vill medverka som lärare inom lärarutbildningen. Karlstads universitet söker sju VFU-didaktiker 20 % inom följande områden: Förskola, Svenska Fk-3 och/eller 4-6, Matematik/NO-ämnen 4-6, SO-ämnen för 7-9 och/eller gymnasiet, Svenska för 7-9 och gymnasiet samt Engelska för 7-9 och gymnasiet

Läs mer på https://kau.netrecruiter.se/what:job/jobID:9850/where:3/?token=c44fbc87d2b84fd2035b7c365c925d12
Länk till uppdraget finns även från www.kau.se/ruc

måndag 2 april 2012

Dagordning 14 maj

Måndag 14 maj, kl. 9-15 träffas vi på universitetet (lokal meddelas senare).
På förmiddagen träffar vi läs- och skrivutvecklare Erica Jonvallen från Skolverket och NCS.
På eftermiddagen får vi sällskap av "våra" matematikutvecklare.

9-11.30 Erica Jonvallen berättar om NCS verksamhet och vi läs- och skrivutvecklare får tillfälle att ställa frågor och framföra idéer.


12.30-14.30 Svenska och matematik
Hagfors och Sunne berättar om samarbetet mellan matematik- och läs-
och skrivutvecklare. Vi går en "runda" där alla kommuner kort får beskriva hur
samarbetet ser ut.

14.30-15 Tankar om värmländsk konferens utifrån jämställdhetsprojektet?
Vi bestämmer tema, plats och tid för nästa träff.

obs! Anmälan krävs via kommentarsfältet till inlägget "anmälan träff 14 maj snarast!