tisdag 28 juni 2016

Höstens kompetensutveckling för oss i SOL i Värmland

Nu är det klart att vi fått beviljat medel för kompetensutveckling från Skolverket för oss deltagare i SOL i Värmland. Vi fick dock ett minskat anslag än vad vi ursprungligen sökte för, men vi kommer ändå att kunna ta emot Ann S Pihlgren under en halvdag den 20/9. Det känns väldigt roligt!

Litteraturen till studiecirkeln som vi ska ha vid två tillfällen senare under läsåret får våra egna kommuner bistå med. Vi återkommer med titeln på boken efter sommarlovet, så kan ni beställa dem då.

Återkommer efter min semester med mer info för både den 20/9 och studiecirkeln.
Ha en riktigt skön sommar!

tisdag 21 juni 2016

Konferens 3 februari 2016

 Innehåll på konferensen "Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt" den 3/2 2016.

8.30-9.00 Registrering utanför aula Magna

9.00-9.10 Introduktion

9.10-10.15 Föreläsning Josefin Nilsson

10.15-10.45 Kaffepaus i aulafoajén

10.45-12.00 Föreläsning Josefin Nilsson

12.00-13.00 Lunchpaus (var och en ordnar sin egen lunch)

13.00-14.15 Föreläsning Britt Johansson

14.15-14.45 Kaffepaus i aulafoajén

15.50-16.00 Avslutning


Filmad föreläsning av Josefin Nilsson - del 1.

Filmad föreläsning av Josefin Nilsson - del 2.

Filmad föreläsning av Britt Johansson - del 1.

Filmad föreläsning av Britt Johansson - del 2.

måndag 20 juni 2016

Anmälan öppnad

Nu har Skolverket öppnat upp anmälan för fortsatt stöd till handledare inom Läslyftet. Här kan du läsa mer och anmäla dig.


onsdag 15 juni 2016

Höstens händelser i RUC

Nu har RUC aviserat höstens händelser och här nedan kan ni ta del av det. Om ni vill veta mer så kan ni kika in på RUC:s hemsida.
Några hållpunkter från RUC inför höstterminen 2016

Särskild begåvning - En dag om barns rätt att utmanas i en skola för alla 2016-08-19 8.30-17, Sundstagymnasiets aula, Karlstad

SMEER Dagen - Från forskning till undervisning
2016-09-08, 09.00-15.00, Karlstads universitet
Inbjudan till en dag om forskning om undervisning och lärande i naturvetenskap vid Karlstads universitet.  Arrangeras av SMEER i samverkan med Teknikerjakten och RUC
Skolans villkor i det mångkulturella samhället 2016-09-14, ca 10.00-12.00, Karlstads universitet, Aula Magna Nihad Bunar, Stockholms universitet, föreläser. Därefter panel med frågor och diskussion.


Matematik i förskoleklass 2016-10-27 em, Karlstads universitet

Matematikundervisning som tar sin utgångspunkt i problemlösning Jorryt van Bommel och Hanna Palmér 


Nytt om språk och lärande - dövhet och hörselnedsättning 2016-11-10, kl 10 Carin Roos, Karlstads universitet 


2016-12-xx Nätverksträff för handledare inom Läslyftet 2015-2016. I samverkan med Skolverket – prel i december


Lärarutbildningen bjuder in till nätverksdagar:
•30 sep Speciallärarprogrammet bjuder in speciallärare och specialpedagoger till en nätverksdag. Till info/anmälan
•30 sep VFU-dag för lokala lärarutbildare

Skolverket/Uppdrags AB erbjuder gratis utbildning med start ht 2016 :
Undervisa nyanlända elever. För modersmålslärare, studiehandledare och lärare i alla ämnen
Nyanländas lärande – mottagande, inkludering och skolframgång. Kompetensutveckling för skolteam 7,5 hp

I RUCs planering – med start våren 2017 RUCs mentorsutbildning startar jan 2017.

tisdag 7 juni 2016

Läroplanen får nya avsnitt om förskoleklassen och fritidshemmen

Information från regeringskansliet:

Tidiga och väl utformade insatser lägger en stabil grund för framtiden. Verksamheten i förskoleklassen ska fungera som en bro från förskola till grundskola och fritidshemmen ska vara en del av skoldagen och den pedagogiska verksamheten. För att höja den pedagogiska kvaliteten och öka likvärdigheten i skolan införs nu två särskilda avsnitt om förskoleklassen och fritidshemmen i respektive läroplan. Revideringen är unik eftersom förskoleklassens och fritidshemmens verksamhet och uppdrag aldrig tidigare har framgått så tydligt.

Läs mer här.

Inspirationsdag för handledare

Välkommen till Skolverkets inspirationsdag om handledning inom Läslyftet!
Konferensen vänder sig till dig som arbetar i förskolan, grundskolan eller gymnasiet och som ska vara handledare under läsåret 2016/17, men som inte tidigare har gått eller ska gå Läslyftets handledarutbildning.
Inspirationsdagens syfte är att stötta och inspirera dig i din roll som handledare i Läslyftet. Dagen innehåller föreläsningar om handledningens grunder och handledarrollen i Läslyftet, om grupper och grupprocesser samt om satsningen Läslyftet och skolutveckling. Du får även möjlighet att ställa frågor om Läslyftet och handledning direkt till Skolverket och föreläsarna, samt tillfälle till reflektion tillsammans med andra deltagare.

Fortsatt stöd för handledare

Du som har handlett inom Läslyftet under läsåret 2015/16 och önskar fortsatt stöd i din handledarroll är välkommen att anmäla dig till heldagsträffar på högskolan eller universitetet i din region.
Om du har gått Läslyftets handledarutbildning behöver du inte anmäla dig till den högskola eller det universitet där du genomförde utbildningen.
Innehållet kommer att beröra både din roll som handledare och det språk- och kunskapsutvecklande arbetet.
Handledare som gått Läslyftets handledarutbildning prioriteras om antalet ansökningar överstiger antalet tillgängliga platser.
Anmälningslänk och mer information finns här inom kort.

fredag 3 juni 2016

NCS höstkonferens

Nu har NCS öppnat anmälan för sin höstkonferens för språk-, läs- och skrivutvecklare. Liksom förra året genomförs konferensen både i Göteborg och i Stockholm. I Göteborg hålls konferensen den 8-9 november och i Stockholm den 15-16 november. Tema för året är språk- och kunskapsutvecklande arbete.

Här kan du läsa mer och anmäla dig. 

Vad har nationella proven i åk 3 resulterat i?

Häromdagen presenterade Skolverket resultat från en ny avhandling av Anette Bagger som undersökt vad nationella proven i matematik för åk 3 inneburit för elever och lärare. Hon drar bland annat följande slutsatser:

- NP missgynnar elever i behov av stöd.
- Särskilt missgynnas elever med annat modersmål än svenska.
- Syftet med provet var bland annat att läraren skulle få syn på elever som riskerar få svårigheter i matematik, men det har visat sig att de eleverna hade läraren redan upptäckt sedan tidigare.
- Elever känner rädsla och skam över sin oförmåga i matematik.
- Elever blir förvånade över lärarens förhållningssätt under proven jämfört med ordinarie undervisning.
- Lärarens fokus ändrades i och med införandet av NP. Från att ha fokuserat på lärandet till att kontrollera elevers resultat.