onsdag 30 januari 2013

Dagordning 20 februari

Varmt välkommen den 20 februari, kl. 9-15 i sal 3A 340

Observera att vi är i en (för oss) ny lokal och att Christina Olin-Scheller besöker oss direkt på morgonen.
Kommentera gärna dagordningen nedan och fyll på med egna punkter!

Undervisning på vetenskaplig grund


En av våra viktigaste funktioner som språk-, läs- och skrivutvecklare är att vara en brygga mellan teori och praktik. Skolverket startar nu i vår en utbildning kring "vetenskaplig grund", "beprövad erfarenhet" och ”evidens”. De kallar den ”Forskning lyfter”.

Läs mer om detta nedan. Där finns också filmer kring begreppen.

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/forskning-lyfter-skolvardagen-1.189571

onsdag 9 januari 2013

RUC våren 2013

Informationsbrev  från RUC vid Karlstads universitet:

    
Innan vi blickar framåt, vill vi från RUC rikta ett stort tack till er alla för gott samarbete under 2012.
Det som fått särskild positiv respons under året som gått, är den kompetensutveckling i nätverksform som vi tillsammans genomför. Ny forskning med tillämpning i egen undervisning och reflektion tillsammans med kollegor uppskattas, liksom struktur med lärgrupper, lärledare och projektansvariga förskolechefer/rektorer. Det ger förutsättning för hållbar skolutveckling.  De senaste åren har över 2000 lärare från förskola och skola, var och en under ett år, deltagit i kompetensutveckling i något av RUCs nätverk.