tisdag 26 november 2013

Kvalitativt god undervisning viktigast för elevers lärande

Pedagogikforskare Sundberg och Håkansson menar att ...
"... kvalitativt god undervisning kännetecknas av kollektivt lärande, något som kräver kommunikativa lärandemiljöer där eleverna drar nytta av varandras kunskaper, erfarenheter och perspektiv. Forskarna menar att det är viktigt att hantera lärandeuppgifter i en grupp och understödja interaktion mellan olika individer som ingår i en lärande miljö.
http://skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/undervisning/kvalitativt-god-undervisning-viktigast-for-elevers-larande-1.194694

Modellskolor – kollektivt lärande i en skola på vetenskaplig grund

Som lärare kan jag inte påverka elevernas socioekonomiska bakgrund eller skolans styrdokument, men jag kan genom kompetensutveckling påverka och förbättra min undervisning!” – förklarar Ann-Christine Wennergren en av nyckelpersonerna bakom Modellskolan i Ängelholm.
http://skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/undervisning/modellskolor-kollektivt-larande-i-en-skola-pa-vetenskaplig-grund-1.208802

torsdag 21 november 2013

Nätverksträff 12 december ...

... kl. 13-15 i lokal 3C511 på universitetet och sedan Anna Lyngfelts doktorandseminarie kl. 15-17.
Jag har anmält oss till seminariet, så det behöver ni inte göra. Det ni gärna får göra är att ladda upp med reflektioner från NCS konferens, kring RUCs kommande lässatsning och andra "spaningar" m ni gjort sen sist.
Väl mött!

fredag 15 november 2013

Seminarium: Anna Lyngfelt,

Start: , 2013-12-1, kl. 15:00
Slut: , 2013-12-1, kl. 17:00
Seminarium: Anna Lyngfelt, Göteborgs universitet presenterar sin forskning. - Att läsa mellan raderna. Om flerspråkiga elevers texttolkning och betydelsen av kulturell förförståelse.
Lokal 12A522

Råd om systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete i skolan handlar om ett förhållningssätt till den egna verksamheten som bygger på att man kontinuerligt utvärderar sin verksamhet och söker efter förbättringsåtgärder och utvecklingsmöjligheter. Man bör ställa sig frågor om hur den egna verksamheten fungerar:
http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Fran-brist-till-mojlighet/Systematiskt-kvalitetsarbete/

Pedagog Värmland ...

... är en webbplats för dig som vill inspireras och utveckla din verksamhet och din undervisning. Webbplatsen är till för alla pedagoger och skolledare från förskola till vuxenutbildning.
Pedagog Värmland drivs av Värmlands kommuner samt Åmål. Medfinansieras av Karlstads kommun och Region Värmland.

onsdag 6 november 2013

Informationstjuvar aktiverar förförståelse

Vill tipsa om ett inlägg i en blogg jag läser! Ny i svenska skolan: Informationstjuvar aktiverar förförståelse: Läsrelaterade aktiviteter har jag skrivit om vid ett flertal gånger förut och i det här inlägget tänkte jag fokusera lite extra på en rätt ...