onsdag 22 februari 2017

26 april

Nu har alla deltagare i SOL i Värmland möjlighet att delta på nedanstående utvecklingsdag. 

Fortsatt stöd för handledare i Läslyftet
Program 26 april
Lokal: Erlandersalen, 11D227. Karlstads universitet

8.30-9.00 Fika och registrering
9.00-09.15 Introduktion och presentation. Nyheter och aktuellt.
09.15-12.15 Anne Golden, professor i norska som andraspråk vid Universitetet i Oslo: ”Andrespråkslæring og deltagelse i samfunnet et livsløpsperspektiv”
12.15-13.15 Lunch
13.15-14.15 Styrda gruppdiskussioner efter samtalsmodell
14.15-14.45 Fika
14.45-16.00 Catharina Tjernberg, universitetslektor i pedagogiskt arbete på Karlstads universitet: ”Stöttande undervisning för alla elever genom processkrivande”

Maila Marlene om du vill delta.

torsdag 16 februari 2017

Läslyft i förskolan

Regeringen har från och med 2017 gett Skolverket möjlighet att fördela ytterligare statsbidrag riktat mot förskolan. Bidraget kommer att kunna sökas av kommuner och ansvariga för fristående förskolor senare i vår. Skolverket samråder nu med förskollärare, förskolechefer och forskare för att på bästa sätt förbereda för att förskolan ska kunna ta del av Läslyftet.

Seminarium specialpedagogik

Här följer en inbjudan till vårt högre semiarium i specialpedagogik, som hålls på Institutionen för pedagogiska studier och som kan vara intresse för medlemmar i CSL:
 
Tisdag den 21/2 kl. 13-15 i 3D 512 A kommer Eva Wennås Brante från Oslo universitet till det högre specialpedagogiska seminariet för att presentera sin avhandling Möte med multimodalt material. Vilken roll spelar dyslexi för uppfattandet av text och bild?.
 
Alla intresserade hälsas välkomna! Den som vill förbereda sig kan gärna läsa någon av Evas artiklar som ni finner på följande länkar:
 
 
Evas avhandling i sin helhet finner ni på:
 
 
Väl mött!
 
Specialpedagogikgruppen genom
Marie Tanner
 

tisdag 14 februari 2017

Läslyftets moduler får ny adress

I mars kommer modulerna i läslyftet att flyttas från läs- och skrivportalen till lärportalen. Lärportalen är en gemensam samlingsplats för kompetensutvecklingsmaterial i matematik, digitalisering, specialpedaogik, naturvetenskap och teknik samt skolans värdegrund.
lärportalen

Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare

NCS utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare omgång 3 är i uppstartsfasen. Ansökan öppnade den 13 februari och är öppen till 27 mars. Alla som har språk-, läs- och skrivutvecklartjänster har möjlighet att söka med hjälp av det samverkansdokument som krävs, men blir det översök så prioriteras de huvudmän som har läslyft med statsbidrag. Den som ska gå språk-, läs- och skrivutvecklarutbildningen bör ha minst 20% på huvudmannanivå. 

Läs mer här


fredag 3 februari 2017

Minnesanteckningar 170131

Vi inledde mötet med kaffe och en runda där varje deltagare berättade lite om det språkutvecklande arbetet som sker i kommunen.

 Grums -Det har varit ett läsprojekt under tre veckor i höstas där eleverna läste mycket och sedan filmades de då de presenterade sina boktips som sedan visades i klasserna.
Eda - Jobbar vidare med Adrienne Gears bok "Att skriva faktatexter".  
Filipstad - Har under ht-17 gjort en undersökning kring lärares undervisning (se längre fram i minnesanteckningarna). Nya Språket lyfter blir obligatoriskt att använda för alla i F-6 from ht-17.
Kristinehamn - Fortsatt arbete kring genrer "Låt språket bära".
Storfors - Fortsatt arbete med genrepedagogik.
Hammarö - Fortsatt arbete med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt via Skolverkets upplägg, nya observationer i förskolan utifrån högläsningsprojektet.
Arvika - Handledning/föreläsningar kring nyanländas lärande.
Karlstad - Fortsatt arbete med Läslyftet, andra året med olika grupper, likvärdig bedömning i ämnesgrupper, Bokbryggan 30 år.
Karlskoga - James Nottingham haft en uppskattad föreläsning om utvecklingsarbete och formativ undervisning, alla förstelärare i Karlskoga ska få en utbildning i analysarbete av Lars Thorin.
Säffle - Läslyftet, arbete med språkutvecklande arbetssätt.  

Bokcirkel

Därefter hade vi den andra och avslutande delen av vår bokcirkel kring boken Handledning för kollegialt lärande av Annika Cederberg-Scheike. Vi fortsatte med samma struktur som vid förra tillfället för att verkligen prova strukturen. Vi delade in oss i två grupper och samtalade utifrån följande punkter som vi förberett på egen hand:
- Vad har du för frågor till texten?
- Vad i texten vill du prata med andra om?
- Vilka likheter och skillnader kan vi se mellan våra frågeställningar/diskussionspunkter?

Tankar som togs upp efteråt var bl.a. att det tack vare frågorna var lättare att komma till steget för kollegialt lärande än enbart kollegiala samtal. Vi sa att det nog kan vara olika för olika texter man läser, men att det var svårt att hålla isär frågorna "Vad har du för frågor till texten?" och "Vad i texten vill du prata med andra om?". Flera tyckte att boken kunde vara bra som uppslagsbok i kommande arbete kring handledning i kommunen.

Vi tycker att bokcirkel är ett bra sätt för vårt nätverk att ha kompetensutveckling tillsammans. Man kan använda viss tid per tillfälle till en bokcirkel. 


Övriga punkter som togs upp:
- Förfrågan från NCS om särskilda kompetenser i vårt nätverk. Vi kan se att det är bra att vi är fördelade på olika stadier och att några undervisar, andra inte. Några är lärare, andra är specialpedagoger/speciallärare. Vi har olika uppdrag i våra kommuner. Därutöver har vi Katarina som har extra kompetens inom nyanländas lärande och Cecilia som är skolbibliotekarie.
- Malin ska iväg på möte i Stockholm nästa vecka kring "Fortsatt stöd för handledare" tillsammans med Marie Wejrum och Monica Evermark. Vi får mer information i nätverket senare om hur framtiden med det ska se ut.
- Malin (extern ledamot i CSL) flaggar för deras seminarium under våren. Alla CSL:s seminarium är öppna för alla intresserade. Om man vet att man blir många från en kommun så får man gärna meddela CSL i förväg så de har möjlighet att byta lokal. Seminarier som Malin flaggar lite extra för är CSL-dagen den 2/6 och en föreläsning med Susan Duek den 24/2 kring flerspråkighet.
- ROSE har många intressanta punkter under våren och deras kalender hittar ni här.  Bl.a. presenterar forskargruppen sin forskning den 30/3 kl 9,00-12,00.
- Kommande arbete i nätverket nästa läsår? Har Michael Tengberg möjlighet att komma till oss och prata om Skolforskningsinstitutet eller om Läslyftets utvärdering? Bokcirkel? Vi funderar på val av bok till nästa gång.

Presentation av undersökning i Filipstad av Katarina
Katarina har genomfört en undersökning i Filipstad av hur lärarna organiserar undervisningen utifrån följande frågor som lärarna fick besvara skriftligt.
- Beskriv hur du organiserar undervisningen i att berätta, samtala, redogöra och resonera.
- Beskriv hur du organiserar läsundervisningen.
- Beskriv hur du organiserar skrivundervisningen.
- Vad upplever du som de största svårigheterna för eleverna inom områdena tala, läsa och skriva?

Detta fick samtliga undervisande lärare i förskoleklass till åk 9 svara på och 119 svar kom in. Därefter sammanställdes det av Katarina och hon har jobbat vidare med rektorsgruppen kring resultaten och vad som ska bli nästa steg.
Vi tackar Katarina för presentationen som var mycket intressant!

 Spaningar
Tyvärr hann vi inte med så många spaningar utan vi tar extra tid till det vid nästa tillfälle.
- Boken "Nyanlända - vägledning till inkluderande undervisning" av Saima Glogic och Annika Löthagen Holm.
- James Nottingham - både böcker och filmer som finns på nätet.
- Lernia, den nya rikssvenskan.

Läsårets sista träff är den 25 april i 3A340. Då får vi Christina Olin Scheller på besök
kl 13 för att berätta om forskningsprojektet Läsa lätt, så vi hoppas att så många som möjligt tar tillfället i akt och kommer.

Deltog i träffen gjorde: 
Åsa Hallström, Kristinehamn
Anna Börjesson, Säffle

Eva Tarander, Karlstad
Marie Olsson, Grums
Elisabeth Savefjord, Karlskoga

Ann-Louise Ränkeskog, Eda

Katarina Pontelius, Arvika
Katarina Hellund-Eriksson, Filipstad

Charlotta Ericsson, Storfors
Marlene Andersson, Hammarö
Malin Granström, Eda

Minnesanteckningar förda av Marlene Andersson, samordnare.