tisdag 17 januari 2017

Dagordning nätverksträff 170131


Vi träffas kl 09,30-14,30 i lokal 3A340 på Karlstad universitet.
Så här ser dagen ut:

09,30 - 11,50 (fika finns)
- Presentationsrunda där vi även berättar om nuläget kring språkutvecklande arbete i våra kommuner.

- Studiecirkel kring boken "Handledning för kollegialt lärande". Nu tar vi andra halvan av boken, kapitel fem och framåt. Vi använder samma modell som förra gången. Man förbereder innan mötet sig på följande frågor:
Vad har du för frågor till texten?
Vad i texten vill du prata med andra om?
Vilka likheter och skillnader kan vi se mellan våra frågeställningar/diskussionspunkter?


11,50 - 12,50 Lunch12,50 - 14,30
- Samarbete och samordningsansvar NCS
- Samarbete CSL
- Samarbete RUC
- Fundering över vårt arbete för kommande läsår.


- Katarina Hellund Eriksson presenterar en undersökning kring lärares undervisning i Filipstad.


- Hur går arbetet med bedömningsstöden för åk 1 i våra kommuner? Är det en del av vårt systematiska kvalitetsarbete?


- Spaningar


-  Nästa träff 25/4 09,30-14,30, lokal 3A340. Kl 13,00 Christina Olin-Scheller "Läsa lätt".
Tankar om övrigt innehåll?

tisdag 10 januari 2017

Seminarieprogram CSL

CSL seminarier är öppna för alla som är intresserade och bland vårterminens seminarieprogram finns flera seminarier som skulle kunna vara relevanta för oss. I går deltog jag i Egua-dagen som handlade om likvärdig bedömning. Fokus var elevtexter i svenska och muntlighet i engelska och dagen var superintressant. 6 april kommer ett nytt seminarie om detta. För er som jobbar med nyanlända kan jag särskilt rekommendera Dueks disputation 24 februari, men det finns mycket vi kan ta del av.

Om inte annat anges i programmet så är det kl 13-15 i 12A522 som gäller. för seminarierna. Och så här ser programmet ut:

9 jan Equa-dag

19 jan Redovisningsseminarium, forskningsprojekt som under 2016 finansierats med CSL-medel

3 feb Susanne Duek spikar sin avhandling: Med andra ord - samspel och villkor för litteracitet bland nyanlända barn, kl. 13.00 i foajén utanför Aula Magna.

16 feb Engelska, lingvistik, kl. 13.00-15.15, i 12B545:
13.00-14.00: Marie Källkvist, Henrik Gyllstad, Pia Sundqvist & Erica Sandlund: “Multilingual Spaces? Language Practices in English Classrooms,” presentation av nytt VR-projekt.
14.00-15.00: Marie Källkvist: “Language Policy: a case study of a Swedish university”
15.00-15.15: Frågor och diskussion (båda presentationerna)

23 feb Anders Öhman, professor i litteraturvetenskap och litteraturdidaktik vid Umeå universitet: Vad händer? Litteraturläsningen och undervisningen (lokal 3A340)

24 feb Disputation: Susanne Duek: Med andra ord - samspel och villkor för litteracitet bland nyanlända barn. Lokal 9C 203, kl. 13.00

14 mars Djamilla Fatheddine, doktorandseminarium. (3A340, kl. 13-15)

16 mars Presentation av VR-projektet Uppkopplade klassrum - Nya literacypraktiker bland gymnasieelever i de smarta telefonernas tidevarv

21 mars ROSE-seminarium med Ingrid Carlgren, professor i pedagogik vid Stockholms universitet. Aktuell med boken Kunskapskulturer och undervisningspraktiker. (3C426)

6 april Presentation av CSL-projektet EQUA - Hur kan likvärdigheten i lärares bedömning stärkas?

18 maj Presentation av LISA-projektet - Linking instruction and student achievement

2 juni CSL-dagen

Föreläsning om det multikulturella klassrummet

On 12 January our guest professor of Intercultural studies, Fred Dervin, will give a lecture on the theme "The Multicultural Classroom". The lecture is aimed at teacher students for secondary school but will be of interest for other teacher students as well as their educators and we are happy to welcome anyone with an interest in the subject.
 
Room: 1B 309
Time: 09.15-12.00 (including pause)
 
Welcome!
 
Fred Dervin, professor of multicultural education at the University of Helsinki
Andreas Jacobsson, senior lecturer Intercultural studies, Karlstad University
Liliann B. Frisén, junior lecturer, Karlstad University