tisdag 4 april 2017

Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan

Nu har huvudmän möjlighet att anmäla språk-, läs- och skrivutvecklare inom förskolan till en utbildning som hålls av Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS). Den tidigare ansökningstiden var från den 15 mars till den 5 april, men den kommer att förlängas ytterligare två veckor!

Utbildningen innehåller föreläsningar varvat med gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte. Mellan utbildningstillfällena kommer deltagarna att få arbeta med uppgifter knutna till sin roll.
Områden som berörs inom utbildningen är:
  • Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete
  • Identitet och jämställdhet
  • Systematiskt kvalitetsarbete
  • Att leda samtal
  • Modeller för skolutveckling
Läs mer på Skolverkets hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar