torsdag 11 maj 2017

CSL bjuder in till seminarium

Torsdagen den 18 maj!

På förmiddagen, klockan 11.00–12 i Aventinen (plan 6, hus 12), blir det ett extraseminarium/gästföreläsning då Anh-Dao Tran, post.doc. School of Education, University of Iceland föreläser under rubriken:

Icelandic-born students of immigrant background: How are they faring in compulsory school?

Förmiddagsseminariet är ett samarrangemang mellan CSL och ROSE

På eftermiddagen, klockan 13.00-15 i 12A 522, presenterar LISA-projektet (Linking Instruction and Student Achievement) sig och några av sina preliminära resultat. Projektledare Michael Tengberg skriver följande inför seminariet:

LISA-projektet går ut på att undersöka undervisningens betydelse för elevers kunskapsutveckling i modersmål (svenska, norska, finska) och matematik. I projektet jämförs därför data från Sverige, Norge och Finland. Den svenska datainsamlingen pågår sedan i höstas och i presentationen berättar vi om projektets bakgrund och uppläggning, om vilka data vi samlat in och hur dessa ska analyseras. Vi tänkte också ge några preliminära beskrivningar av vad vi sett i klassrummen samt presentera jämförande resultat dels av läs- och matematikförmåga, dels av elevers uppfattningar om undervisningens kvalitet. Därefter diskuterar vi gärna med er sådant som forskningsdesign, avgränsningar och tillämpningsområden eller annat!

I projektet medverkar förutom Michael Tengberg även Jorryt van Bommel, Marie Tanner, Michael Walkert, Marie Wejrum, Linda Söderlind och Lotta Österling.
Vänliga hälsningar,
Marika och Christina, CSL

Höstens seminariedatum (kl 13.00-15):
7 september
5 oktober
23 november
14 december

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar