onsdag 3 maj 2017

Minnesanteckningar 170425


Så var det dags för läsårets sista nätverksträff och som vanligt hade vi mycket på agendan som skulle avhandlas. Vi började med en presentationsrunda, där vi hälsade två nya deltagare välkomna i nätverket; Anders Biörklund från Karlstad kommun och Berit Andersson från Arvika kommun.

Därefter kom Christina Olin-Scheller till oss och pratade om sin forskning kring lättläst skönlitteratur. En sammanfattning av den föreläsningen kommer vi att lägga ut på Pedagog Värmland inom kort så då kan ni ta del av den. Vi är glada över att Christina tar sig tid att komma till oss i nätverket och det var en mycket intressant dragning där vi kunde konstatera att det inte är helt okomplicerat med lättlästa texter.
Christina Olin-Scheller berättade också om forskargruppen ROSE som just nu får en hel del forskningspengar via olika projekt till praxisnära forskning.


Innan lunchen hade vi en stund med lite blandade nyheter:
 • NCS har fått en ny föreståndare, Ildico Hellman. Under 2017 kommer våra nätverk att beredas på NCS, så vi får se hur framtiden blir senare. 
 • 23-24/10 är det höstkonferens för språk-, läs- och skrivutvecklare i Stockholm. Mer information kommer via NCS nyhetsbrev . Det vi vet är dock att det i år blir en konferens (motför förra årets två) och man kommer att prioritera språk-, läs- och skrivutvecklare som arbetar på övergripande nivå. Vi rekommenderar dock alla som vill delta att anmäla sitt intresse. 
 • Den 2/6 är det CSL-dagen. Det ser ut att bli en mycket intressant dag, precis som tidigare år. 
 • Skolverket anordnar inspirationsträffar för handledare i Läslyftet som inte går Läslyftets handledarutbildning den 22/8 och 24/8. Du kan läsa mer här
 • Det ser ut som att det kommer att bli vidare stöd för handledare i Läslyftet vid KaU även kommande läsår. Vi återkommer med höstens datum när det är fastlagt. 
 • Läslyftet är förlängt till och med 2019. 
 • Läslyftet ligger nu på Lärportalen, tillsammans med övriga kompetensutvecklingsinsatser. 
 • Det kommer fler moduler på Läslyftet, Malin kommer att maila ut sin powerpoint till deltagarna i nätverket där ni hittar mer info. I övrigt är det på Lärportalen man hittar all information. 
 • Utvärdering av Läslyftet har påbörjats. Mer om var ni kan hitta delrapporter finner ni här
 • I Lärportalen finns nu även en modul för specialpedagogik för lärare. Det har hittills publicerats en modul, men det är två moduler till på gång. 
 • Bygga svenska, ett bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling i svenska finns nu publicerat för åk 7-9 och gymnasieskolans introduktionsprogram. Material för årskurserna 1-6 kommer att publiceras inom kort.

Sedan var det dags för vår fasta punkt "Spaningar":
 • I flera kommuner är det stor differens mellan pojkars och flickors resultat i skrivande på nationella proven. Här är en film som rekommenderas att se på. 
 • Karlskoga börjar med Läslyftet ht 2017. Säffle kommun har tidigare kört Läslyftet både med och utan statsbidrag, men kommer antagligen att fortsätta på liknande sätt kommande läsår.
 • Grums kommun är i uppstarten för en-till-en-projekt. På sikt kommer alla elever i åk 1-9 att ha ett eget digitalt verktyg. Även Säffle kommun håller på att utveckla verksamheten mot en en-til- en-satsning. Tanken är att alla elever ska ha iPads eller datorer inom kort. Här kom vi även in på forskning kring att skriva sig till läsning. 
 • Eda kommun har kommunövergripande träffar kring Adrienne Gears bok "Att skriva faktatexter". 
 • Det har kommit en ny utgåva av "Varg nosar och jagar" som man kan beställa gratis hos Svenskt näringsliv. 
 • Gravity Goldbergs bok "Att utveckla självständiga läsare"
 • Språket på väg - Filmer på Pedagog Stockholm fram till och med läsårets slut. Det kommer att läggas ut fler filmer under maj månad. 
 • Läsdelegationen hade en seminariedag under påsklovet i Stockholm. Alla inspel filmatiserades och ligger ute på deras facebook-sida. 
 • I Arvika kommun ser man en stor resultatförbättring på elevers läsande i årskurs ett sedan man börjat med Fonomix i förskoleklasserna. 
 • Legilexi
 • Svensklärarföreningen
 • Boken "Ordens värld" av Ingegärd Enström.
   
Därefter hade vi ett samtal kring hur bedömningsstödet i läsa/skriva för årskurs ett har genomförts i våra kommuner och hur man tänker sig kopplingen i det systematiska kvalitetsarbetet. Alla kommuner är igång med bedömningsstödet och flertalet har infört ett obligatorium även i årskurs 2 och 3.

SOL i Värmland har ansökt om utvecklingsbidrag hos NCS för höstens utvecklingsarbete. Vi har ansökt om medel för att kunna ha en bokcirkel runt Catharina Tjernbergs bok "Skrivundervisning" och avsluta det arbetet med en föreläsning av Catharina den 6/12. Så snart vi vet om vi fått vår ansökan beviljad så lägger vi ut en nyhet om det här i bloggen. Vår förhoppning är att kunna genomföra följande träffar under höstterminen:
 • 12/9 - nätverksträff med utdelning av böcker
 • Nätverksträff med bokcirkel i början av november. 
 • 6/12 - Catharina Tjernberg på förmiddagen och nätverk efter lunch. 
 Nästa träff för SOL i Värmland är den 12/9. Vi återkommer med exakt tid och lokal senare.

På dagens möte deltog:
Berit Andersson, Arvika
Malin Granström, Eda
Ann-Louise Ränkeskog, Eda
Katarina Hellund-Eriksson, Filipstad
Ylva Säfström, Hagfors
Marie Olsson, Grums
Marlene Andersson, Hammarö
Elisabeth Savefjord, Karlskoga
Anders Biörklund, Karlstad
Britt Hammarsten, Kil
Charlotta Ericsson, Storfors
Anna Börjesson, Säffle

Minnesanteckningar förda av Marlene Andersson, samordnare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar